Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vaše názory k článku Rozhodnutie primátora

príspevky sú zoradené od najstarších (zmeniť)

[1] ilavsky - 19.04.2017 11:55 - odpovedať
chcelo by to asi aj vyjadrenie poslancov

[2] Oľga - 19.04.2017 13:09 - odpovedať
[1] Nestačia fotografie?

[3] Ružena Vargová - 19.04.2017 16:17 - odpovedať
To je nehoráznosť,čo si páni a panie poslankyne mestského zastupiteľstva dovoľujú.Komu vlastne slúžia,nám občanom alebo samým sebe.Keď je raz havarijný stav je ich psou povinnosťou situáciu riešiť.Takých poslancov viac voliť nebudem.A ak sa niečo stane v dôsledku neosvetlených ulíc škody budeme vymáhať od nich.Aj mňa by zaujímalo ich vyjadrenie,keď ani fotografie ani revízna správa im nič nehovoria.

[4] Miroslav Behan - 19.04.2017 19:32 - odpovedať
Budem sa opakovať.,ale je nešťastím Ilavy že má takých poslancov akých má. Úplne súhlasím s pani Ruženou Vargovou, a nie je to otäzka iba osvetlenia. Vyjadrujem nádej že poslanci prestanú robiť politiku a začnú pracovať a hlavne spolupracovať s vedením mesta na problémoch ktoré sa bytostne dotýkajú občanov mesta.

[5] Etela Eglyová - 19.04.2017 19:40 - odpovedať
Vážený pán primátor. Vo funkcii ste 13-ty rok. Až do minulého roku ste nehovorili nič o havarijnom stave verejného osvetlenia. A zrazu to treba riešiť do mesiaca. Všetci poslanci súhlasia s tým,že treba opraviť svetelné body, ktoré sú v havarijnom stave. Ale nevieme sa dopátrať, koľko takých svetelných bodov je. Podľa jednej revíznej správy 75, podľa druhej 151. Raz sú náklady vyčíslené na viac ako 400 tisíc eur, druhý krát okolo 200 tisic... Tak čo máme schváliť? Hrubým vydieraním vypínaním osvetlenia nás chcete prinútiť dať vám voľnú ruku?

[6] Ing. Jozef Toman - 20.04.2017 07:21 - odpovedať
"Buďme k sebe úprimní a nezavádzajme občanov"
Na poslednom MsZ (viď posledný záznam z MsZ) som spolu s poslancom Ing. Bajzíkom predložil návrh v zmysle revíznej správy na výmenu 151 svetelných bodov, z ktorých by sa 81 (!) realizovalo prekládkou na betónové stĺpy Stredoslovenskej energetiky. Na výmenu oceľových podperných stĺpov verejného osvetlenia by zostávalo cca 70 stĺpov.
Náklady by klesli z pôvodne narozpočtovaných 445 800 EUR o cca 140 000 EUR s DPH. Je predpoklad, že do verejnej súťaže by sa pri tomto riešení išlo so sumou 300 000 EUR a to nemáme zohľadnený technický výber svietidiel (cenové rozpätie 200 - 400 EUR) a stožiarov (hliníkové, resp. pozinkovaná oceľ). Je naozaj reálne, že súťažou v zmysle zákona o elektronickej aukcii by sa vysúťažená cena mohla pohybovať pri sume 200 000 EUR.
O týchto informáciách som každého z poslancov informoval. Okrem poslankyne Baginovej a poslanca Lukáča nik z poslancov MsZ neprejavil záujem o týchto alternatívach zníženia nákladov diskutovať.
"Kde nie je vôľa, nemôže byť ani cesta" ???

[7] Viktor Wiedermann - 22.04.2017 11:30 - odpovedať
Reagujem na komentár p.Vargovej a p.Behana. Je veľmi jednoduché ukázať prstom - "títo sú tí zlí". Ešte predtým by však bolo dobré overiť si čo najviac informácií a faktov. Vedeli ste, napríklad, že naša revízna správa na verejné osvetlenie stála 9.405 €, pričom bežná cena revíznych správ v takomto rozsahu je okolo 2.000 €? Prečo naša revízna správa je takmer päťnásobne drahšia? Mesto až do konca minulého roku posielalo na technické služby peniaze, ktoré mali slúžiť aj na odstránenie prevádzkových a technických závad na VO. Kde tieto peniaze skončili a kto je zodpovedný za to, že teraz máme "havarijný stav verejného osvetlenia"?! Aj za toto sú zodpovední poslanci? Ak máte záujem dozvedieť sa viac, všetci poslanci sa včera dohodli na zvolaní mimoriadneho MsZ s jedným bodom programu a to riešenie problému s VO v Ilave. Termín mimoriadneho MsZ bude oznámený v najbližších dňoch.

[8] Ing. Jozef Toman - 22.04.2017 19:57 - odpovedať
[7] Vážený pán poslanec - Ing. Wiedermann.
Vo svojom príspevku si sa nebránil použiť i "úder pod pás".
Naznačil si snáď, že TSM v r.2016 zle hospodárili s finančnými prostriedkami (?), že na TSM miznú peniaze (?).
Je to od Teba - už skúseného poslanca amaterizmus, od Teba by som to naozaj nečakal.
TSM ako príspevková organizácia mesta do konca r. 2016 hospodárila s rozpočtom, ktorý každý rok schvaľovalo MsZ a tiež finančno-majetková komisia, ktorej si Ty bol predsedom. V kapitole ´Verejné osvetlenie´ boli vždy finančné prostriedky narozpočtované iba na bežnú činnosť - údržbu v zmysle výmeny vyhorených svietidiel a na mzdy pracovníkov vykonávajúcich tieto práce.
TSM každé 3 mesiace predkladali finančno-majetkovej komisii a poslancom MsZ výsledky hospodárenia s čerpaním rozpočtu. Prestaň sa teraz ako malé dieťa čudovať, na čo boli finančné prostriedky vynaložené a použité.
V druhej polovici r. 2016 bola na TSM vykonaná hlavným kontrolórom mesta hĺbková kontrola, o.i. i účtovných dokladov hospodárenia. Ak boli v záverečnej správe (ako poslanec MsZ si bol o nej informovaný) vytknuté určité chyby, mali len formálny charakter. Nebolo spochybnené hospodárenie TSM.
Pán poslanec Wiedermann. Buď prosím Ťa vecný a priprav si na MsZ argumenty, ktorými vo svojom príspevku niečo naznačuješ a zároveň spochybňuješ moju prácu.
Ako sa hovorí, "keď sa chce biť (špiniť), palica sa vždy nájde", ale ja sa rád s Tebou na MsZ o túto "palicu pobijem".

K téme ceny revíznej správy sa vyjadrím len krátko, pretože ja nie som jej zadávateľ.
Neexistuje, ako tvrdíš pán poslanec, priemerná, resp. bežná cena za revíznu správu.
Cena revíznej správy VO sa odvíja od počtu svetelných bodov a rozvádzačov (RVO) v danej obci, či meste. Mesto Ilava má vo vypracovanej revíznej správe identifikovaných 928ks svetelných bodov a 20ks RVO.
Ak podelím celkovú sumu za revíznu správu = 9405Eur len počtom svetelných bodov (nerátam cenu práce na revízii RVO), vychádza cena práce a spracovania revíznej správy na jeden svetelný bod = 10,13Eur.
S týmto údajom, pán poslanec Wiedermann, Ti doporučujem pracovať a porovnávať ho s okolitými obcami a mestami, ak máš pocit, že cena za tri týždne intenzívnej práce v teréne s tímom kolegov a technikov je podľa Teba vysoká. Ja si to nemyslím.

[9] Miroslav Behan - 22.04.2017 21:27 - odpovedať
Je mojím právom ukázať prstom na volených zástupcov o ktorých viem, že nepracujú v moj prospech ako občana Ilavy. Mňa zaujíma iba to, prečo sa v noci musím plahočiť po rozkopanej ulici bez svetla. A podporujem rozhodnutie osvetlenie vypnúť keď to tak vyžaduje jeho technický stav. I keď ma to obmedzuje.
Žiadam poslancov za ulicu Košecká, aby na najbližšom MsZ schválili financné prostriedky potrebné na rekonštrukciu osvetlenia.

[10] Vladimír Bagín - 23.04.2017 07:33 - odpovedať
Vážení občania dotknutých častí ulíc vypnutia VO,
v prvom rade by som Vás chcel oboznámiť s terminológiou podľa náučného slovníka ( zdroj STEFE Trnava) :
Havarijný stav - Havária je krajne nepriaznivý stav vecí, zariadení rôznych sústav a rozvodov, ktorý nie je možné vopred predpokladať, vznikol skokovou zmenou z normálneho stavu, vo veľmi krátkom časovom úseku a spôsobuje v krátkom čase (niekoľko minút) poškodenie, znehodnocovanie hmotného majetku. Je to stav, ktorý vyžaduje rýchle zamedzenie vzniku hmotných škôd s následnou opravou poškodenej veci, zariadenia, sústavy alebo rozvodov.
Porucha - je pomalá, postupne vznikajúca viditeľná, škodlivá zmena normálneho stavu veci, zariadení, sústav, rozvodov. Porucha vzniká postupne, je ju možné predvídať, najmä ak sú veci, zariadenia, sústavy, alebo rozvody staré a opotrebované. Ak sa porucha včas neopraví, môže prerásť v haváriu veľkého rozsahu. Porucha vzniká nedostatočnou údržbou a nedostatočnou, alebo žiadnou starostlivosťou o veci, zariadenia, sústavy a rozvody.
Skutočnosť – Revízna správa VO z 01/2017 konštatuje - Stav vyhovujúci. Kto a na základe čoho prehlásil stav VO za havarijný?
K tomu môžem len dodať: p. primátor je vo funkcii od roku 2006. Do vypnutia 20.4.2017 bolo VO (verejné osvetlenie) v prevádzke (svietili všetky svetelné body). Ako sa mesto priebežne staralo o stav VO? Kto dopustil havarijný stav? Posledná revízna správa je v znení „vyhovujúce“. Odstránenie závad z elektrorevízií má mesto, resp. štatutár odstrániť zo zákona. V poslednej revízii 01/2017, ktorú som čítal, je nevyhovujúcich 75 stožiarov VO z 554 kovových stožiarov, čo je 13,5% a z celkového počtu svetelných bodov je to 7,9%???????? Kto bránil mestu a Technickým službám v oprave a údržbe VO ? Pri vzájomnej konfrontácii vo veci VO a vzájomnej interakcii primátor – ja – obyvatelia ul. Jesenského zo dňa 22.4.2017 v čase 20:30 vyvolaným nespokojnými občanmi ul. Jesenského pri vypnutí VO, vyšlo najavo z prebiehajúceho monológu p. primátora nasledovné vyhlásenie – citujem: „...dajte mi (poslanci odsúhlaste) investičný kapitál a zabezpečím výmenu 151 svetiel... “. Vydieraním poslancov o schválenie investícií nejde o odstránenie závad a nevyhovujúceho stavu. Na opravu VO nemám problém schváliť zmenu rozpočtu. Pre poslancov je relevantným dokladom revízna správa. P. primátor nás všetkých občanov vypnutím VO ohrozil na ochrane zdravia a majetku. Poslanci MZ riešia stav VO, ale ja nebudem prijímať rozhodnutia pod tlakom a vydieraním.
Ešte dodatok – poslanci MZ v mieste príslušnom (DI Medňanská) , žiadajú mesto o výmenu dopadovej plochy (kôra) za novú (aspoň novú pôvodnú), keď už nie za požadovanú poslancami z r. 2012.
S pozdravom,
Ing. Vladimír Bagín, poslanec MZ

[11] pkubko - 23.04.2017 08:14 - odpovedať
k havarijnému stavu VO nemalo by za dodržiavania elektrotechnických noriem ani dôjsť.Je evidentne jasné že sa tu zanedbala údržba zariadenia a to asi len v rámci "šetrenia "preto dnes tieto problémy....toto je však problém všeobecný ...platí vo všetkých sférach spoločnosti...

[12] Jan Zachar - 23.04.2017 21:21 - odpovedať
Vážený pan primátor,
žiadam od Vás okamžité znovuspustenie VO vo všetkých uliciach. Ako som videl podľa priloženej fotodokumentácie, VO má mechanické vady (pokrivené a pod.), nie elektrické, kedže doteraz svietilo, nebol problém a nechce sa mi veriť, že nastal z jedného dňa na druhý. Taktiež Vás upozorňujem, že ak sa náhodou stane ujma na mojom majetku v nočných hodinách, počas vypnutého VO, podám na Vás, ako štatutára, trestné oznámenie za napomáhanie v trestnej činnosti, kedže príkaz na vzpnutie išiel od Vás a nemá opodstatnenie.

[13] obcan v tme - 24.04.2017 08:38 - odpovedať

pan primator celkom zjavne vydiera poslancov a ako rukojemnikov si zobral obyvatelov mesta. ******

[14] Viktor Wiedermann - 24.04.2017 11:49 - odpovedať
aj Vážený pán vedúci - Ing.Toman,
Jozef, keď som hovoril o peniazoch, ktoré dostávali technické služby mesta Ilava, na opravy a údržbu VO, myslel som podstatne dlhšie obdobie ako sú zhruba dva roky Tvojho pôsobenia na TSM. Pre mňa je smutným konštatovaním, že za dvanásť rokov "gazdovania" súčastného primátora sme mali v havarijnom stave kotolne, máme aj naďalej tepelné rozvody a dozvedáme sa, že máme v havarijnom stave aj VO. Mňa osobne zaujíma, či Ty súhlasíš s tvrdením primátora, že je verejné osvetlenie v havarijnom stave a či aj Ty schvaľuješ vypnutie jeho časti?
ďakujem

[15] Branislav Horák - 24.04.2017 13:42 - odpovedať
Mňa zaujíma prečo sa havarijný stav neopravuje.Prečo dnes a ani v piatok nikto nepracuje na oprave VO?

[16] exana - 24.04.2017 16:34 - odpovedať
No - a to havarijné stavy sa opravujú bežne aj cez víkend.

[17] občan mesta-Sihoť - 24.04.2017 23:29 - odpovedať
Z pohľadu mňa, ako občana mesta, ma nezaujímajú spory a niekedy až osobné spory medzi pánom primátorom a poslancami. Nehnevajte sa, to je úbohé vyriešiť to vypnutím celých vetiev VO a nie iba jednotlivých poškodených lámp. Pán primátor neriskujte zdravie a majetok občanov mesta a nerobte si z nás svojich rukojemníkov. Apelujem na vás, aby ste situáciu riešili okamžitým zapnutím VO a opravou nevyhovujúcich lámp, nakoľko v prípade ujmy na zdraví, alebo majetku si toto budem nárokovať od mesta.

[18] Ing. Miroslav Madarász - 25.04.2017 10:19 - odpovedať
Vážený pán Ing. Toman,
Predpokladám, že Vami navrhované riešenie (Váš príspevok [ 6 ]) presunúť svetelné body na betónové stĺpy počíta s vzdušným vedením napájania, tak ako to bolo realizovane na Pivovarskej ulici v roku 2014. Pokiaľ, áno musím Vás upozorniť (už keď to teda nevie stavebný úrad mesta Ilava…..), že takéto riešenie porušuje legislatívu, nakoľko vyhláška č. 532/2002 v § 4 ods. 5 vyžaduje umiestňovanie elektrických rozvodov v zastavaných častiach obce pod zem. Dopustili by ste sa rovnakého porušenia zákona ako v prípade Pivovarskej ulice, kde boli pridané vzdušné vedenia v rozpore s týmto zákonným predpisom, navyše mesto umiestnilo vzdušné rozvody na súkromných pozemkoch bez súhlasu majiteľov. Uvedomte si prosím, že takéto riešenia sú nielen v rozpore so zákonom, ale vytvárajú z panorámy mesta esteticky paškvil. Okresne mesto Ilava je v tomto smere otrasným príkladom ignorovania zákonov a diletantstva pri projektovaní a realizácii takýchto projektov. Množstvom a spôsobom umiestňovania vzdušných vedení v našom meste sa úspešne blížime rozvojovým oblastiam Afriky, hoci zbytok Európy už dávno aplikuje podzemné uloženie inžinierskych sietí. Keď už sa teda mesto rozhodlo nerešpektovať zákon, skúste aplikovať aspoň základné princípy estetiky. Pokiaľ nerozumiete o čom píšem, prejdite sa po Pivovarskej ulici alebo po Košeckej ulici, pripadne sa prejdite v Klobušiciach pozdĺž hlavnej cesty a všímajte si vzdušné vedenia káblov. Ak by Vám to nestačilo prejdite sa Pivovarskou ulicou večer, keď je takzvané zrekonštruované osvetlenie v prevádzke. Už od pivovaru uvidíte, ako trasa osvetlenia predchádza z jednej strany ulice na druhú, svietidla sú umiestnene v rozličných výškach a vzdialenostiach od seba. Znižovanie nákladov takýmto spôsobom rozhodne nie je tá správna cesta obzvlášť, keď sa pán primátor chváli skvelým finančným zdravím mesta.
Nemyslím si že, ako vedúci Technických služieb mesta by ste sa mali cítiť dotknutý námietkami poslancov a občanov mesta ohľadom nákladov a údržby verejného osvetlenia. TSM sú zodpovedné za vykonávanie pravidelnej i nepravidelnej údržby mestského osvetlenia a máte pravdu, že v rozsahu nákladov schválených mestským zastupiteľstvom. Možno by pomohlo uviesť aké boli ročné schválené náklady na údržbu a opravy osvetlenia za posledné tri roky. Určite budete vedieť vyčísliť koľko hodín strávili zamestnanci TSM pripadne zamestnanci externých firiem opravami za uplynulé tri roky a prečo napriek Vašej pravidelnej starostlivosti o verejné osvetlenie sa toto ocitlo v stave, kedy ho bolo potrebne odstaviť z takzvaných bezpečnostných dôvodov. Občania určite ocenia, keď im vysvetlite prečo nie je možne najkritickejšie miesta jednoducho opraviť aby vydržali až do doby celkovej rekonštrukcie.

[19] mary - 21.06.2017 01:43 - odpovedať
Môj manžel najskôr opustil našu rodinu pred inou ženou. Podal rozvod a okamžite sa presťahoval do iného štátu. Stával som verne pre naše manželstvo, kontaktoval som proroka adodo prostredníctvom e-mailu adodooseremen@gmail.com o pomoc a to prinieslo nepredstaviteľnú radosť! Len 2 dni môjho kontaktu s prorokom adodom, môj manžel zavolal, plakal, povedal, že je všetko ľúto, že je plne zodpovedný a nezaslúžil som, aby som sa zaobchádzal tak, ako ke mne zaobchádzal. Tiež povedal, že vedel, že som to nikdy nechcel. Vďaka prorokovi adodovi

Pridajte komentár


(odpíšte text z obrázku, prosím)

Píšte len text, Vaše riadkovanie bude zachované. Z HTML značiek sú povolené len <strong> a <em>, odkaz na URL sa pridá automaticky.