Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Schválená Eurofondová žiadosť na MŠ Klobušice

Dátum: 12.09.2017 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (2)

Primátor Mesta Ilava s radosťou oznamuje rodičom a širokej verejnosti úspešné potvrdenie schválenej "Eurofondovej" žiadosti na projekt MŠ Ilava-Klobušice, ktorá predstavuje cca 420.000 €

Rozhodnutie MPaRV o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

Na Slovensku (aj v Ilave) pribudnú tisíce nových miest v materských školách,

Riadiacim orgánom boli vyhodnotené prvé dve kolá žiadostí o príspevky z fondov EÚ na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

  • V materských školách na celom Slovensku pribudne 4780 nových miest
  • Schválených bolo 152 projektov za takmer 40 miliónov eur, ktoré uhradí EÚ
  • Ešte stále je možnosť sa zapojiť, z fondov EÚ je k dispozícii 37 miliónov eur
  • Schválená bola aj MŠ Ilava-Klobušice s rozšírením o 2 triedy 48 detí


1. eurofondová výzva z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)  bola zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ. Vyhodnotili sa prvé 2 kolá žiadostí o nenávratné finančné príspevky. Schválili  152 projektov.V Ilave  vznikne 48 nových miest v MŠ Ilava-Klobušice. Mala by to byť dobrá správa pre všetkých rodičov.Budú môcť umiestniť svoje deti do škôlok.Deťom sa  skrášlia priestory,zlepší technické vybavenie.

EUF výzva by mala v Ilave riešiť neuspokojený záujem,ročne cca 40-50 detí.Čaká nás ešte dlhá cesta.Je spustený  proces verejného obstarania v zmysle príslušnej legislatívy SR.


Výber prebiehal v 2 krokoch. „V 1. fáze žiadatelia predkladali len projektové zámery. Na zvýšenie kapacít MŠ bolo na MPRV SR doručených spolu 327 projektových zámerov. Tí, ktorí získali kladné hodnotenie, následne predkladali žiadosti o nenávratné finančné príspevky. V 1. a 2. kole samosprávy predložili 277 žiadostí, z ktorých bolo schválených 152.V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja mimo mesta Trenčín bolo podaných a hodnotených 22 projektoví.Schválených bolo 7,neschválených 15(viď tabuľky príloha).Nás teší,že medzi 7 schválenými je Ilava na 1. mieste s najvyšším počtom dosiahnutých bodov v hodnotení 59.To svedčí o precíznej práci a bezpochyby aj akútnej potrebe zvýšenia kapacít.

Tu si kliknite na vizualizáciu, ako by to malo vyzerať v Ilave, zverejnenej už na našej webstránke www.ilava.sk


Financie v EUF výzve na zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ slúžia na výstavbu nových objektov materských škôl, rozširovanie kapacít existujúcich objektov, stavebno-technické úpravy objektov a areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Uzávierka tretieho hodnotiaceho kola bude 18.10.2017. Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v trojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.

Sumár schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

 http://www.mpsr.sk/download.php?fID=13866


Ing. Štefan Daško
Primátor mesta Ilava

Počet vytvorených miest v materských školách
MŠ Klobušice - projektMŠ Klobušice - projekt
  

http://www.mpsr.sk/download.php?fID=13866

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&id=12054

 

MŠ Klobušice - projekt

 

 

Predchádzajúce aktuality