Preskoči» na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odobera» RSS RSS

©kolstvo

Prijímačky na Bc. ątúdium STU MTF - 2. kolo

Dekan MTF STU vypisuje prijímacie konanie na Bc. štúdium v akad. roku 2014/2015 - II.kolo

Termín je predĺžený do 15. augusta 2014

Dátum: 12.05.2014 | Rubrika: ©kolstvo | Počet prístupov: 2013

Zápis do 1. ročníka Z©

Riaditeľstvo Základnej školy, Medňanská 514/5 v Ilave, oznamuje termíny zápisu do 1. ročníka

Dátum: 08.01.2014 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (1) | Počet prístupov: 2272

Základná ąkola Ilava ví»azom sú»aľe

Pani riaditeľka školy, Mgr. Oľga Ďurechová prebrala diplom za víťazstvo v súťaži MAS

Projekt Z© Úspešný projekt ZŠ Medňanská
ZŠ získala finančné prostriedky v rámci
grantového programu Bezpečne na cestách,
ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia

Dátum: 11.06.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (1) | Počet prístupov: 2285

Úspeąný projekt Z© Medňanská

ZŠ získala finančné prostriedky v rámci grantového programu Bezpečne na cestách, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia

Dátum: 01.06.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (0) | Počet prístupov: 1860

ZU© informuje o prijímačkách

Základná umelecká škola Ilava vyhlasuje prijímacie pohovory na štúdium v školskom roku 2013/2014

Dátum: 15.05.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (1) | Počet prístupov: 1516

Obchodná akadémia v Ilave oznamuje

Otvorenie odboru sociálneho práva a prijímačky do 1. ročníka maturitného odboru OA 6317 M

Dátum: 30.03.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (0) | Počet prístupov: 2793

Riaditeµky materských ąkôl oznamujú

termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ

Dátum: 14.02.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (4) | Počet prístupov: 1741

Základná ąkola v Ilave informuje

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční 5. februára 2013

Dátum: 21.01.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (3) | Počet prístupov: 1837

Moderné mesto - zµavy na vzdelávanie

Iniciatíva IJaV Púchov o zľave na vzdelávaní občanov s podporou Mesta Ilava

Dátum: 14.11.2012 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (4) | Počet prístupov: 2304

Bakalárske ątúdium na MTF Trnava

Záujemcovia, neprehliadnite 2.kolo prihlášok na bakalárske štúdium na MTF (DP MTF Dubnica)

Dátum: 18.07.2012 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (17) | Počet prístupov: 2115

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>