Preskoči» na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odobera» RSS RSS

©kolstvo

Úspeąný projekt Z© Medňanská

ZŠ získala finančné prostriedky v rámci grantového programu Bezpečne na cestách, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia

Dátum: 01.06.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (0) | Počet prístupov: 1801

ZU© informuje o prijímačkách

Základná umelecká škola Ilava vyhlasuje prijímacie pohovory na štúdium v školskom roku 2013/2014

Dátum: 15.05.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (1) | Počet prístupov: 1447

Obchodná akadémia v Ilave oznamuje

Otvorenie odboru sociálneho práva a prijímačky do 1. ročníka maturitného odboru OA 6317 M

Dátum: 30.03.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (0) | Počet prístupov: 2713

Riaditeµky materských ąkôl oznamujú

termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ

Dátum: 14.02.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (4) | Počet prístupov: 1673

Základná ąkola v Ilave informuje

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutoční 5. februára 2013

Dátum: 21.01.2013 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (3) | Počet prístupov: 1742

Moderné mesto - zµavy na vzdelávanie

Iniciatíva IJaV Púchov o zľave na vzdelávaní občanov s podporou Mesta Ilava

Dátum: 14.11.2012 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (4) | Počet prístupov: 2244

Bakalárske ątúdium na MTF Trnava

Záujemcovia, neprehliadnite 2.kolo prihlášok na bakalárske štúdium na MTF (DP MTF Dubnica)

Dátum: 18.07.2012 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (17) | Počet prístupov: 2051

Cesta do Orientu

Záverečná pieseň o priateľstve, ale najmä o láske ukončila premiéru hudobnej rozprávky

Dátum: 14.06.2012 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (1) | Počet prístupov: 1835

Slávnostné oceňovanie učiteµov

Primátor mesta Ing. Štefan Daško, prejavil úctu všetkým, ktorí vykročili na ťažkú cestu pedagóga

Dátum: 04.04.2012 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (3) | Počet prístupov: 2285

Na dobré rozhodnutia nie je nikdy neskoro.

Študujte na Detašovanom pracovisku MTF STU v Dubnici.

Dátum: 29.03.2012 | Rubrika: ©kolstvo | Komentáre (1) | Počet prístupov: 1728

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>