Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Školy s rešpektom

Dátum: 29.03.2019 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (0)

Nadácia pre deti Slovenska a Mesto Ilava Vás pozývajú na výstavu fotografií
s názvom "Školy s rešpektom"


Cieľom výstavy je prostredníctvom umeleckého stvárnenia princípov Školy s rešpektom otvárať diskusiu o tom, aké kroky je potrebné urobiť, aby sa školy takýmito skutočne stali. Je priestorom pre deti, mladých ľudí, rodičov, učiteľov, komunitu a samosprávu hovoriť o ich potrebách a spoločne hľadať možnosti ich napĺňania.

Nadácia pre deti Slovenska spolu s partnermi od roku 2010 mapuje potreby detí a mladých ľudí, zvlášť v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania. Na základe týchto poznatkov boli zosumarizované princípy Školy s rešpektom. Ich napĺňanie pomáha meniť školu zdola a vytvoriť zo školy prostredie, kde sa deti i učitelia cítia dobre a bezpečne, čo sa odráža v efektívnom učení, z ktorého sa tešia deti, mladí ľudia, učitelia ako aj rodičia a miestna komunita.

Fotografie vznikali v rôznych kútoch Slovenska, v školách, ktorých učitelia absolvovali vzdelávacie programy Nadácie pre deti Slovenska, napríklad v Základnej škole v Kvačanoch, v Škole u Filipa v Banskej Bystrici, či v Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach. Autorom fotografií je Rastislav Očenáš a autormi sprievodného textu - princípov sú Aneta Chlebničanová a Peter Lenčo. Vznik výstavy finančne podporila Koalícia pre deti Slovensko s podporou Nadácie Orange a Eurochild.


Kontakt: 
Mgr. Darina Gašparová, darina.gasparova@ilava.sk, 042 44 555 70, oddelenie kultúry
Mgr. Martina Bagínová, martina.baginova@ilava.sk, predseda komisie pre školstvo
Mgr. Peter Lenčo, PhD., NDS, peter.lenco@nds.sk, 0948 702 667

Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorej poslaním je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. Svoje poslanie realizuje prostredníctvom podpory užitočných, kvalitných a zaujímavých projektov a programov, ktoré citlivo a tvorivo reagujú na potreby a problémy detí a mladých ľudí, vrátane profesionálneho rozvoja tzv. dôležitých dospelých, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi priamo pracujú.

Výstava je súčasťou programu Komunity priateľské deťom a mladým ľuďom, ktorý realizujeme v partnerstve a s finančnou podporou KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

 Komunálna poisťovňa

 

 

 

Predchádzajúce aktuality