Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Slávnostné oceňovanie učiteľov

Dátum: 04.04.2012 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (3)

Primátor mesta Ing. Štefan Daško, prejavil úctu všetkým, ktorí vykročili na ťažkú cestu pedagóga

Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov sa  30. marca uskutočnilo v sále  DK Ilava slávnostné oceňovanie učiteľov, za prítomnosti predstaviteľov mesta Ilava Ing. Štefana Daška, zástupkyne primátora mesta Ilava a predsedníčky kultúrnej komisie RNDr. Etely Eglyovej , prednostu MsÚ Ing. Ľubomíra Turcera a hostí z družobného mesta Klimkovice z Českej republiky.

V úvodnom príhovore primátor mesta Ing. Štefan Daško, prejavil úctu všetkým, ktorí vykročili na ťažkú cestu pedagóga, spomenul i na tých pedagógov, ktorí už nie sú medzi nami, poďakoval všetkým učiteľom i vychovávateľom za ich náročnú a obetavú prácu. Po príhovore nasledovalo samotné ocenenie vybraných pedagogických zamestnancov, ktorí za svoje pôsobenie a zásluhy prevzali z jeho rúk na základe návrhov riaditeľov jednotlivých škôl a školských zariadení, ďakovný list , kyticu a darčekový kôš.

Toto ocenenie si tento rok prevzalo 12 pedagógov.  Z MŠ prevzala ocenenie pani učiteľka Božena Mogorová, zo ZŠ boli ocenení : Mgr. Lýdia Pejková,  Mgr. Dana Schillerová,  Mgr. Božena Sláviková, Soňa Burdejová - vychovávateľka v Školskom klube,  z Obchodnej akadémie Ilava : Mgr. Marta Juríčková,  Mgr. Dagmar Bakytová, Ing. Anna Mišúnová. Zo ZUŠ v Ilave prevzala ocenenie riaditeľka školy Mgr. Ružena Hromádková, učiteľka Viola Winklerová a pán učiteľ Jaroslav Letko. Z CVČ Ilava získala ocenenie vychovávateľka Eva Vavríková.

V kultúrnom programe účinkoval  s hrou na akordeón absolvent ZUŠ Ilava, študent VŠ dopravnej v Žiline Martin Jáňa, ktorý okrem hudobného vystúpenia na pódiu, zahral učiteľom i počas voľnej zábavy.

Ďakujeme vám učitelia, vychovávatelia za každú iskru poznania, za lásku  a porozumenie pre naše deti, aby každý žiak, študent i rodič pochopil, že vaše povolanie je vaším poslaním „ pováh vznešených.“

-at-, -ot-

 

Predchádzajúce aktuality