Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Slávnostné odhalenie zreštaurovanej sochy Jána Nepomuckého

Dátum: 27.10.2014 | Rubrika: Kultúra | Komentáre (2)

V sobotu 1.11.2014 sa bude konať slávnostné odhalenie zreštaurovanej sochy Jána Nepomuckého


Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého

Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého  predstavuje najstaršiu a najhodnotnejšiu exteriérovú sochu v našom meste. Ide o klasicistickú sochu dátum vzniku pred r. 1852. Ikonograficky zobrazuje danú schému v podobe stojacej postavy sv. Jána Nepomuckého s atribútom ukrižovaného Krista v rukách. Pamiatka je vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 734/1-2 a je vo vlastníctve Mesta Ilava.

Objekt sochy a podstavca sa nachádzal v havarijnom technickom stave. Bol demontovaný a v depozite uložený od roku 2002 v bývalej zauhľovni  kotolne na ul. SNP. Napriek bezpečnému uskladneniu a bez odborného reštaurátorského zásahu pamiatka naďalej chátrala. Kamenná hmota bola oslabená a neodbornými zásahmi narušená.

Už  v roku 2000 bol vypracovaný zámer v znení „Zámer a zásady na reštaurovanie plastiky sv. Jána Nepomuckého v Ilave“  Pamiatkovým ústavom Bratislava regionálne stredisko Trenčín, pracovisko Bojnice spracovaný Mgr. Kollárovou Renátou.

Mesto Ilava niekoľko krát bezúspešne  žiadalo príslušné orgány o dotáciu. V roku 2013 bol vypracovaný reštaurátorský výskum aj s návrh na reštaurovanie a dňa 10. 10. 2013 vydané rozhodnutie č. KPÚTN-2013/15989-2RUZ  ktorým schválil výskum a návrh Krajský pamiatkový úrad Trenčín.  Až v tomto roku, po neschválení dotácie sa intenzívne  začalo pracovať na ďalších potrebných povoleniach od Krajského pamiatkového úradu Trenčín, aby  bolo možné začať s reštaurátorskými prácami.

Reštaurovania sa zhostila a myslím úspešne fi. RENON s.r.o Komárno v zastúpení konateľmi  akad. soch. Ondrejom Csütörtöki a akad. soch. Arpád Mézes v celkovom náklade 12 000,-€.

Konatelia realizovali aj reštaurovanie hrobky Barossa Gábora v Klobušiciach v roku 2002 po poškodení z ulomenej vetvy susedného stromu. Betónový základ zhotovila fi. MIRAL Ing. Ján Straňák Ilava.

Osadením sochy sv. J. Nepomuckého bola zavŕšená rekonštrukcia parku Štefana Rausa  v zmysle štúdie s názvom: „Rekonštrukcia mestského parku v Ilave, II etapa“ vypracovanou Ing. Staškovou Annou - PROXIMA  z Piešťan.

Dňa 27. 10. 2014

Spracoval:  Ing. Janušek Stanislav
ved. odd. výstavby a živ. prostredia 


Ku slávnostnému odhaleniu zreštaurovanej sochy Jána Nepomuckého sa bude konať v sobotu 1. novembra o 10.00 hod. sv. omša vo farskom kostole, po nej slávnosť vonku pri znovuosadenej soche. V programe vystúpi Zmiešaný spevácky zbor Ilavčan.

Ing. Štefan Daško
primátor mesta Ilava
Mierové nám. 16/31
01901 Ilava

 

FOTOGALÉRIA:

Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Socha Jána Nepomuckého
Fotografie: Ing. S. Janušek
 
Socha Jána Nepomuckého
nočná foto: facebook DK Ilava


 

Predchádzajúce aktuality