Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Slávnostné otvorenie ZŠ

Dátum: 06.11.2009 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (6)

Rekonštrukcia školy za 1 200 000 € slávnostne ukončená. Pridaná prezentácie rekonštrukčných prác.

Slávnostným prestrihnutím pásky sa oficiálne odovzdal do užívania  rekonštruovaný areál ZŠ Medňanská. Slávnostného aktu prestrihnutia sa zúčastnil  minister výstavby a regionálneho rozvoja SR Igor Štefanov, poslankyňa NR SR Milada Belasová a primátor Ilavy Ing. Štefan Daško. Medzi ďalšími významnými hosťami bol primátor Dubnice nad Váhom - Ing. Jozef Gašparík, starosta Pruského - MUDr. Viliam Cíbik PhD.,  starosta Hornej Poruby - Ing. Milan Staňo. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj poslanci TSK - Ing. Pavol Čiernik a Ing. Anton Vanko, zástupcovia dodávateľských firiem, ale aj rodičia detí navštevujúcich základnú školu.

Kultúrny program predchádzal slávnostnému aktu. Sprevádzala ním zástupkyňa riaditeľa pre I. stupeň - Mgr. Helena Machová. Počas neho  vystúpili ako prvé žiačky posledného ročníka. S úvodnou básňou sa predstavila Nela Sýkorová a hneď po nej vystúpila Lenka Steigaufová na husliach. Potom nasledovali malí prváčikovia s krátkym vystúpením "O písmenkách abedecedy". Ďalej sa hosťom predstavil detský FS Vretienko doprevádzaný ľudovou hudbou v podaní ZUŠ Ilava. V slávnostnom príhovore pani riaditeľka ZŠ -  Mgr. Oľga Ďurechová prítomným vzácnym návštevám a rodičom pripomenula význam rozprávky O troch grošoch, kde podľa nej je najdôležitejší posledný groš, teda ten, ktorý investujeme do svojich detí. Zároveň poďakovala svojmu predchodcovi Mgr. Stanislavovi Giecimu, lebo práve za jeho pôsobenia prebiehali na škola hlavné rekonštrukčné práce.

Pani poslankyňa Belasová sa vo svojom príhovore hrdo hlásila k tomu že sa v Ilave narodila a je rada, že sa jej rodnému mestu darí získavať prostriedky aj na rekonštrukciu školy. Minister Štefanov si počas svojho prejavu  všimol paralelné premietanú prezentáciu rekonštrukčných prác a na jej základe pripomenul, že dnes je škola neporovnateľne krajšia, modernejšia. Teda taká, aby sa v nej dobre cítili všetky deti. Primátor Ing. Daško poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na konečnom diele. Po skončení oficiálneho programu si hostia v krátkosti pozreli hodinu matematiky s informačnou tabulou.

Nasledovala prehliadka rekonštruovaných interiérov veľkej a novovybudovanej malej telocvične. Ďalej sa pokračovalo v prehliadke rekonštruovaných častí  budovy druhého stupňa. Prítomní hostia boli sprevádzaní pani riaditeľkou Mgr. Ďurechovou a v rámci každého rekonštruovaného úseku dotyčnou pani učiteľkou. Na konci prehliadky pán minister Štefanov skonštatoval, že takému malému mestu, akým Ilava bezpochyby je, sa v relatívne veľkom množstve darí získavať peniaze z fondov EU. Na záver prehliadky sa prítomní hostia presunuli k malému občerstveniu, o ktoré sa postarala  Mgr. Alenka Teicherová  z oddelenia kultúry s pomocou  Mgr. Anky Bakošovej zo športového oddelenia.

Miro Toman

Fotografie

Predchádzajúce aktuality