Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Spomienková slávnosť na Pavla Petra Gojdiča, prešovského biskupa

Dátum: 24.07.2013 | Rubrika: Sviatky a výročia | Komentáre (4)

Konala sa vo farskom kostole 17. júla 2013. V ilavskej väznici bol bl. biskup P. P .Gojdič väznený v rokoch 1955-1957

Konfederácia politických väzňov Slovenska a Gréckokatolícka cirkev, farnosť sv. Cyrila a Metoda v Trenčíne usporiadali v stredu 17. júla 2013 na sviatok blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM, prešovského biskupa, spomienkovú slávnosť v Ilave. V ilavskej väznici bol bl. biskup P. P .Gojdič väznený v rokoch 1955-1957. Tohto roku si pripomíname 125. výročie jeho narodenia a 53. výročie jeho mučeníckej smrti.

Slávnosť začala slávením sv. liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom bol o. Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie, spolu s ním slúžili o. Peter Sabol, kancelár a tajomník eparchu a o. Igor Cingeľ, gréckokatolícky farár v Trenčíne. Svätá liturgia bola obetovaná za všetkých nespravodlivo väznených komunistickým režimom vo väznici v Ilave, medzi ktorými boli aj traja blahoslavení: okrem už spomínaného prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM (1888-1960), aj prešovský pomocný biskup Vasiľ Hopko (1904-1976) a kňaz - redemptorista Metod Dominik Trčka CSsR (1886-1959) a spolu s nimi ďalší biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.

Rímskokatolícky farský kostol Všetkých svätých v Ilave naplnili domáci veriaci  z Ilavy, členovia KPVS z celého Slovenska, ale aj  pútnici z Trenčína a okolia. Duchovný otec Igor Cingeľ hneď v úvode privítal kňazov, organizátorov i všetkých prítomných. Po úvodných slovách prečítal spomienku českého kňaza Leopolda Peřicha, ktorý bol dlhší čas spoluväzňom bl. biskupa Gojdiča. Táto spomienka svedčila o tom, ako vladyka Pavol slávil tajne sv. liturgie v ilavskej väzenskej cele. Pozval všetkých prítomných k tomu, aby sa nasledujúca verejná sv. liturgia stala vďakyvzdávaním za život a svedectvo viery a lásky všetkých nespravodlivo väznených za múrmi dvojvežového barokového kostola v Ilave.

Otec protosynkel Vladimír Skyba v homílii vyslovil rečnícku otázku: „Prečo sme tu prišli a prečo si pripomíname túto udalosť?“ Počas homílie odpovedal, že to boli biskupi, kňazi, rehoľné sestry, laici, mučeníci, ktorí položili svoj život za vieru a vydali svedectvo o tom, že zlo môže byť porazené iba láskou. V závere vyzval všetkých prítomných, aby sme sa otvorili pre lásku v rozmere kríža, ktorou Ježiš Kristus premohol Zlo.

Po skončení sv. liturgie a pápežskej hymne sa pred kostolom konala pietna spomienka pri pamätnej tabuli, ktorú moderoval Peter Sandtner, člen Predsedníctva KPVS. Kvety k pamätnej tabuli položili predsedovia Oblastných organizácií KPVS – Andrej Dvorecký (Žilina) a Rudolf Dobiáš (Trenčín).

Stanislav Pátek z KPVS, potom prečítal svedectvá Františka Ondrušku, Mons. Rudolfa Bošnáka, o. Michala Fitza a Mons. Jána Hirku, ktorí boli väznení v Ilavskej väznici. Zosnulý František Ondruška z Prievidze bol spoluväzňom bl. biskupa P. P. Gojdiča a bol pri ňom v jeho posledných chvíľach (vydal svedectvo o splnení želania bl. Pavla Petra Gojdiča zomrieť na narodeniny. Táto túžba biskupa Pavla sa splnila, keďže zomiera 5 minút po polnoci 17.7.1960)

Prejav za KPVS predniesol politický väzeň Rudolf Dobiáš, predseda Oblastnej organizácie Trenčín a šéfredaktor časopisu Naše svedectvo.

Pietna spomienka za ukončila slávením panychídy za všetkých nespravodlivo väznených v Ilavskej väznici.

Prítomní po skončení panychídy navštívili ešte kryptu ilavského kostola, v ktorej sú pochovaný bratia rehole Trinitárov (trinitársky kláštor bol neskôr prebudovaný na dnešnú väznicu) a Mestské múzeum v Ilave, v ktorom sa nachádzajú i exponáty väzenstva v Ilave.

Ružena Volovárová, Trenčín, -ot-

Fotografie

Predchádzajúce aktuality