Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda

Dátum: 30.08.2013 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (1)

Štát má neporovnateľne väčšie výdavky ako obce. Členovia ZMOS odporúčajú vláde, aby hľadala rezervy  vo vlastných štátnych rozpočtoch a jej riadených organizácií


Jozef  DVONČ

predseda

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
BEZRUČOVA 9, 811 09 BRATISLAVA
tel.: 02/529 622 56          
fax: 02/529 642 56

                                                                                                 V Bratislave 28.augusta 2013


Vážené panie primátorky, vážené panie starostky,
vážení páni primátori, vážení páni starostovia,


v súlade s uznesením Rady ZMOS z 20. augusta 2013  Vám posielam na využitie stanovisko ZMOS ku konsolidácii verejných financií.

Obraciam  na Vás so žiadosťou o aktívnu prezentáciu postoja obcí a miest ku konsolidácii verejných financií a o ich prínose na dosiahnutí plánovaného schodku hospodárenia verejného rozpočtu v roku 2013 v regionálnych médiách, ako aj na webových stránkach a vývesných tabuliach. 

Priložené stanovisko odporúčam doplniť konkrétnymi informáciami, príkladmi z Vašej obce, mesta.

S pozdravom
                                             Jozef Dvonč, v. r.

Znenie listu v pdf

 

Príloha k listu:
Stanovisko ZMOS k hospodáreniu samospráv a plneniu Memoranda

-prim-

 

 

Predchádzajúce aktuality