Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Triedenie obalov

Dátum: 07.08.2018 | Rubrika: Životné prostredie | Komentáre (0)

Oddelenie technických služieb vyzýva k dôslednejšiemu triedeniu kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov


Výzva k dôslednejšiemu triedeniu kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky

 

Tetrapak 


Mesto Ilava získalo na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu z roku 2014 finančné prostriedky vo výške 34 540 EUR na projekt zefektívnenia triedeného zberu v Meste Ilava. Finančné prostriedky boli použité na nákup nádob na separovaný zber, pričom sa mesto zaviazalo každoročne vytriediť určené množstvá skla, papiera, plastov, kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM).

Zatiaľ čo vytriedené množstvo skla, papiera a plastov plníme, ba aj prekračujeme, nedarí sa nám plniť množstvo vytriedených kovových obalov a VKM (tetrapakov).

Obraciame sa na obyvateľov mesta, aby dôslednejšie triedili kovové obaly  a VKM (tetrapaky) a tým prispeli k plneniu cieľov, ku ktorým sa Mesto zaviazalo. Pre zabezpečenie intenzívnejšieho triedenia uvedených zložiek komunálneho odpadu, budú na území mesta doplnené oranžové nádoby na zber VKM a červené nádoby na zber kovov.

Oddelenie technických služieb

-nyb-

 

 

Predchádzajúce aktuality