Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Úspešný projekt pre Mestskú knižnicu

Dátum: 09.04.2010 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (2)

Z grantového systému MK SR na rok 2010.

Mestská knižnica zareagovala na výzvu podprogramov 2.1 Knižnice a knižničná činnosť, ako aj 2.5 Akvizícia knižnic, ktoré spadajú pod program - 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií. V podprograme 2.1. sme žiadali dotáciu na obnovu hardvéru a softvéru. V podprograme 2.5 Akvizícia knižníc sme chceli riešiť nedostatok finančných prostriedkov na nákup literatúry. Obe žiadosti boli na MK SR dodané v riadnom termíne a následne po preskúmaní celistvosti predložené na rokovanie príslušných komisií podprogramov. V rámci podprogramu 2.1 sme žiadali dotáciu vo výške 13 176 €, avšak neboli sme úspešní. V prípade podprogramu 2.5 bol celkový rozpočet na nákup literatúry vo výške 3300 €. Povinná spoluúčasť mesta by bola 5 % - teda vo výške 200 €. Ministerstvo kultúry nám však priznalo dotáciu vo výške 2000 € (cca 60 000 Sk), ktorou budeme môcť uspokojiť požiadavky čitateľov na nákup literatúry podľa propozícií MK SR.

Napriek tomu, že krízový rok, čo sa týka akvizície nových kníh neobišiel ani Mestskú knižnicu, budeme môcť takto aspoň čiastočne vykryť výpadok v minuloročných a aj tohtoročných prírastkoch.


Ľubomíra Luhová, Miroslav Toman

Predchádzajúce aktuality