Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Úspešný projekt ZŠ Medňanská

Dátum: 01.06.2013 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (0)

ZŠ získala finančné prostriedky v rámci grantového programu Bezpečne na cestách, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen SlovakiaZákladná škola, Medňanská 514/5,01901 Ilava

Projekt Základnej školy v rámci grantového programu Bezpečne na cestách, ktorý vyhlásila Nadácia Volkswagen Slovakia (www.nadacia-volkswagen.sk), bol úspešný.

Škola tak získala vďaka Nadácii finančné prostriedky vo výške 1510,00 €.

V rámci  projektu chce škola skvalitniť  a zatraktívniť vyučovanie dopravnej výchovy tak, aby bola dosiahnutá  požadovaná úroveň kompetencií žiakov v rámci dopravnej bezpečnosti. Projekt umožní  pedagógom vyučovať dopravnú výchovu  komplexnejšie a predovšetkým hravým, pre deti príťažlivým spôsobom  pomocou praktických cvičení, zážitkového učenia a zaangažovania žiakov do tvorby učebných materiálov pomocou pre deti atraktívnych informačno-komunikačných technológií.


Názov projektu:

Didaktický a metodický výučbový  súbor Chodcoškola a Cykloškola

Charakteristika projektu:

Súbor edukačných a praktických aktivít  zameraných  na nadobudnutie základných vedomostí  o cestnej premávke a na osvojenie si modelov správania  nevyhnutných pre bezpečný pohyb po komunikáciách  pre chodcov a cyklistov. 

Ciele projektu:

·        naučiť žiakov uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec)

·        poznať základné dopravné značky

·        vedieť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, vedieť podať základnú prvú pomoc

·        zvládnuť pravidlá chôdze po rôznych komunikáciách a techniku  jazdy na bicykli

·        pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla

·        vypestovať u žiakov vysokú mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a zdravie a zároveň aj za bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom pribudne do školy prenosné dopravné ihrisko s príslušenstvom.

Celková hodnota projektu: 1616,00 €.

Suma podpory schválená Nadáciou Volkswagen Slovakia: 1510,00 €.

Finančná spoluúčasť: Rodičovské združenie pri ZŠ – 106,00 €.

                                                                             Mgr. Oľga Ďurechová, riaditeľka školy

 

 

 

Predchádzajúce aktuality