Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Uzatvorenie MsÚ počas Inventúry

Dátum: 23.11.2018 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (1)

Z dôvodu konania fyzickej inventúry, bude v dňoch 28.11.2018 až 30.11.2018 Mestský úrad Ilava zatvorený 

Správa TSK - Most ponad Vážsky kanál v Ilave kvôli kritickému technickému stavu uzatvoria  

 

OZNAM

 

 

 

     V zmysle § 6, 29 a 30 Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a za účelom zistenia skutočného stavu majetku Mesta Ilava so sídlom: Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava bude vykonaná fyzická a dokladová inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov mesta za účtovné obdobie rok 2018 a to vo všetkých účtovných strediskách účtovnej jednotky Mesta Ilava a rozpočtových organizáciách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Ilava, ako aj u ostatných právnických alebo fyzických osôb, ktoré majetok Mesta Ilava používajú alebo spravujú na základe zmlúv.

 

Na základe príkazu primátora bude v dňoch konania fyzických inventúr a to

 

 

 

v dňoch 28., 29., 30.11. 2018 (streda, štvrtok a piatok).

 

 

 

Mestský úrad Ilava a Dom kultúry Ilava - uzatvorený

 

-bak- 

 

 

Predchádzajúce aktuality