Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vianoce sviatky lásky

Dátum: 21.12.2018 | Rubrika: Sviatky a výročia | Komentáre (0)

Pokoj na Zemi a vnútorný mier v človeku môže nastať len prebudením citu.
Vianočné sviatky sú k tomu každoročne impulzom a príležitosťou

 

        Narodil sa na túto Zem, aby nám ľuďom pomohol uzdraviť naše srdcia zamerané prevažne len na seba samých, oslobodiť ducha z područia náruživostí, sklonov a nedobrých vlastností. Aby nám otvoril vnútorný zrak v podobe citu a svedomia, a tým oslobodil ducha od nízkeho a zlého. 
 

        Vianočné sviatky môžu byť pravým impulzom, aby sme pootvorili dvere do nášho vnútra. Sú to sviatky lásky, sviatky rodinného šťastia a pospolitosti. Sú teda, alebo lepšie povedané, mali by byť, sviatkami vrúcnosti, citovými, duchovnými. Práve láska, láska k blížnemu, môže viesť človeka k pochopeniu tej Lásky, ktorú k nám ľuďom musel prechovávať Stvoriteľ, keď zoslal na Zem svojho Syna, ktorý samotný je Láska. Na ľudskú pláň, už v tých časoch voči Svetlu a poslom Svetla skôr nepriateľskú. Žiaľ, my ľudia sme ani vtedy neprekročili svoj tieň; zato sme sťažili Ježišovi jeho pozemský život až po Golgatu. 

 

        A tak sa môže mnohým stať, že nie sú schopní oddeliť sviatky vianočné od spomienkových dní veľkonočných, ktoré upozorňujú na zločin voči Láske, proti Synovi Svetla. Veľká Noc nás upomína, že zlo prebývajúce v človeku nesmie nadobudnúť prevahu. Že je nutné smerovať život k činnostiam nesúcim svetlo, k podporujúcim a pomáhajúcim hodnotám. Nejde však iba o hodnoty materiálne či iba "duchovné", ale predovšetkým o tie, ktoré prispievajú k zrelosti ľudského ducha; tie, ktoré zmierňujú utrpenie a bezprávie. Pomáhať teda druhému s láskou - tá je základným pilierom Ježišovho učenia. S láskou, ktorá má na zreteli v prvom rade duchovný prospech, nie snáď materiálne pohodlie. 

 

        Iste, je veľmi pekným zvykom, keď sa ľudia z lásky - na znak daru, ktorý sme dostali v Slove prinesenom Ježišom - vzájomne obdarovávajú. K Vianociam však nepristane, ak sa darčeky stanú hlavným zmyslom Vianoc. Tým nahrádzame ono duchovné, vrúcne, materiálnym, a tak zabraňujeme vstupu Svetla. Dvere nášho srdca sú privreté. Tak každoročne premeškávame príležitosť nastúpiť cestu k pravej ľudskosti a k pravému poznaniu Boha skrze lásku, ktorá k nám prúdi počas vianočných sviatkov.

(z článku "Vianoce sviatky lásky": Jan Z.)

 

Predchádzajúce aktuality