Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Voľby do Európskeho parlamentu

Dátum: 13.05.2019 | Rubrika: TABULA | Komentáre (0)

Predseda NR SR rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: barbora.palkovicova@ilava.sk

 

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča

 
 

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019 na území Slovenskej republiky   .pdf)
(.docx)

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2019 on the territory of the Slovak Republic    (.pdf)
(.docx)


Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: 
barbora.palkovicova@ilava.sk

 

Volebné okrsky:

Okrsok č. 1 budova DK Ilava:

Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie, Košecká, Farská, Moyzesova, Ružová, Slnečná, ÚZVJS, občania s trvalým pobytom : Ilava

Okrsok č. 2 Základná škola ul. Medňanská:

Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova

Okrsok č.3 Základná umelecká škola ul. Pivovarská:

Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova

Okrsok č.4 Technické služby mesta:

Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova , Nádražná

Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice:

celé Klobušice

Okrsok č. 6 Kulúrny dom Iliavka:

celá Iliavka

 


-mel-
 
 

Predchádzajúce aktuality