Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Voľby prezidenta SR 2019

Dátum: 16.03.2019 | Rubrika: TABULA | Komentáre (0)


Rozhodnutie

Predsedu Národnej Rady Slovenskej Republiky

z 10. januára 2019

o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podl'a čl. 89 ods.2 písm.d . Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a§ 115 ods. 1 zákona . 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov vyhlásil Predseda NR SR vol'by na Prezidenta SR na deň


sobota 16. marca 2019

druhé kolo prezidentských volieb dňa 30. marca 2019


Ku dňu vyhlásenia volieb t.j. 10.1.2019 malo mesto Ilava počet obyvatel'ov : 5 568


Ing. Viktor Wiedermann
primátor Mesta Ilava

 

 


 

 

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o vol'bách Prezidenta Slovenskej republiky

 v znení neskorších predpisov primátor mesta Ing. Viktor Wiedermann určuje volebné 

okrsky v meste Ilava nasledovne:Okrsok č. 1 budova DK Ilava:

Ulice: Kukučínova, SNP, Záhumenská, Mierové námestie, Košecká, Farská, Moyzesova, Ružová, Slnečná, ÚZVJS, občania s trvalým pobytom : Ilava


Okrsok č. 2 Základná škola ul. Medňanská:

Medňanská, Skala, Jesenského, Hollého, Kalinčiakova


Okrsok č.3 Základná umelecká škola ul. Pivovarská:

Ľ.Štúra, Štefánikova, Hviezdoslavova, Pivovarská, Sládkovičova


Okrsok č.4 Technické služby mesta:

Sihoť, kpt. Nálepku, Záhradnícka, J.L.Bellu, Hurbanova , Nádražná


Okrsok č. 5 Kultúrno-spoločenský dom Klobušice:

celé KlobušiceOkrsok č. 6 Kulúrny dom Iliavka:

celá Iliavka

 

 

klikni:

 

Informácie pre voliča

 

-evid-

 

  

Predchádzajúce aktuality