Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Voľné pracovné miesto na MsÚ Ilava

Dátum: 23.10.2015 | Rubrika: Ostatné aktuality | Komentáre (0)

Mesto Ilava informuje o voľnom pracovnom mieste na funkciu vedúci/vedúca finančno-majetkového oddelenia

ZUŠ Ilava informuje o výberovom konaní na zástupcu riaditeľky


O Z N A M


Mesto Ilava týmto informuje o voľnom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Ilave s predpokladaným termínom nástupu od 01.04.2016.

            Ide o funkciu vedúci/vedúca finančno-majetkového oddelenia. Uchádzač musí spĺňať nasledovné predpoklady:

 

Požadované vzdelanie:

 • VŠ vzdelanie II. stupňa ekonomického, technického alebo právnického smeru

Ďalšie požiadavky:

 • Osobnostné a morálne predpoklady
 • Skúsenosti s riadením tímu
 • Vítaná je prax v oblasti verejnej správy, hlavne v oblasti ekonomickej, majetkovej a správy budov a z toho vyplývajúcej znalosti príslušnej legislatívy
 • Znalosť práce s PC - nevyhnutnosťou je ovládanie základných editorov (Word, Excel, PowerPoint, prípadne ďalších)
 • Vodičské oprávnenie skupiny B
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Bezúhonnosť – preukazuje sa výpisom z registra trestov až pri nástupe do pracovného pomeru

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • fotokópia dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania
 • fotokópia ďalších prípadných osvedčení
 • profesijný životopis (s uvedením telefonického kontaktu a e-mailu)
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie

      Odmeňovanie je podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktuálne stupnice platových taríf v súčasnosti platné sú zverejnené v Nariadení vlády SR č. 393/2014 a sú aktualizované v zmysle § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 v platnom znení.

      Písomné žiadosti spolu s priloženými požadovanými dokladmi môžu záujemcovia  zasielať na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne predložiť na podateľňu MsÚ v Ilave do 30.11.2015 do 13.00 hodiny. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

      Tlačivo „Súhlas so spracúvaním osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie“ je možné stiahnuť si na internetovej stránke mesta www.ilava.sk v sekcii Infoservis – Ako vybaviť, alebo vyzdvihnúť si na oddelení personalistiky a správy písomností - personálnom referáte.

     Vybratí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

-pam-

 

 

Predchádzajúce aktuality