Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 18.06.2018 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

OR hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje Čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov


OZNAM

 

Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčine v súlade s § 4 pism. b)
a s § 21 pism. a) v nadväaznosti na § 21 pism. n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskoršich predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 121/2002 Z. z. o požiamej prevencii v znení neskoršich predpisov


VYHLASUJE
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 15. júna 2018 08:00 hod. do odvolania

-msu-

 

 

 

Predchádzajúce aktuality