Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zápis detí do materskej školy v Klobušiciach

Dátum: 29.02.2008 | Rubrika: Školstvo | Komentáre (1)

3.3.2008 - 31.3.2008, od 7.00 h do 15.00 h v budove MŠ v Klobušiciach.

 

Materská škola Ilava - Klobušice oznamuje, že
ZÁPIS DETÍ
do materskej školy pre školský rok 2008/2009 sa uskutoční
od 3. marca.2008 do 31. marca 2008

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť denne
od 7.00 hod. do 15.00 hod. v materskej škole v Klobušiciach

 


 

PROFILÁCIA ŠKOLY

Materská škola Ilava-Klobušice, Okružná 53/5, 019 01 Ilava
Zriaďovateľ : Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31
019 01 Ilava

Charakteristika MŠ
Materská škola je umiestnená v kľudnom prostredí s veľkou školskou záhradou uprostred mestskej časti Klobušice. Budova je určená pre dve triedy.
V tomto školskom roku je v prevádzke jedna trieda s počtom zapísaných detí 19.
Deti vo veku od 3 rokov do 7 rokov sú spojené v jednej triede.
Prostredie MŠ umožňuje dostatok priestoru pre prácu s deťmi. Deti majú pre svoje činnosti dostatok hračiek a pomôcok. Výchovno vzdelávacia činnosť je vedená v zásadách podporovania a rešpektovania pozitívnych názorov a potrieb detí. Využívaním aktivizujúcich metód a foriem práce systematicky podporujeme rozvoj tvorivosti, zručnosti, komunikácie a poznania detí.
Materskú školu navštevujú deti z mestskej časti Klobušice. Veľká školská záhrada, ktorú využívame na rozvíjanie prvkov environmentálnej výchovy vo vzťahu k životnému prostrediu, zároveň umožňuje dostatok priestoru pre bezpečný pohyb a hru detí.

Pozitíva materskej školy sú:
- dostatok priestoru pre individuálnu prácu s deťmi
- počty detí v triede, ktoré umožňujú akceptovanie požiadaviek dieťaťa
- vybavenie priestorov pomôckami, didaktickou technikou a hračkami
- kľudný a veľký dvor

Nadštandartné aktivity v materskej škole:
- oboznamovanie deti s anglickým jazykom
- zabezpečovanie logopedickej starostlivosti
- tanečný krúžok

Hlavné úlohy materskej školy:
- využívať individuálny prístup na rozvoj celistvej osobnosti dieťaťa
- rešpektovať dieťa ako osobnosť
- rozvíjať kultivované vzájomné správanie detí
- vytvárať pozitívnu sociálnu atmosféru na triede
- stimulovať emocionálne bohatý vzťah k prírode
- dodržiavať zásady zdravej výživy a hygieny
- poskytovať deťom dostatok priestoru na využitie hry, hrových činností a radosti z pohybu
- podporovať fyzické a duševné zdravie detí

 Fotografie

Predchádzajúce aktuality