Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zavedenie Eura vo verejnej správe

Dátum: 31.05.2008 | Rubrika: EURO A EUROFONDY | Komentáre (1)

Informácie o postupnosti krokov a príprave informačných systémov v súvislosti
so zavedením Eura


Orgány štátnej správy a ústrednej samosprávy sa pripravujú na zavedenie eura podobne
ako všetky ostatné inštitúcie. Najdlhší a najnáročnejší bude proces úpravy finančných
informačných systémov.

Pre občanov v styku s MsU Ilava je to najčastejšie oblasť príjmových a výdavkových dokladov
Pokladne a Daní a poplatkov. Ostatné náležitosti sa viacmenej výstupov tlačových zostáv prípadne
formulárov, kde sa vyskytujú čiastky o platbách alebo poplatkoch a to aj informatívneho charakteru.

ZMOS pripravila pre samosprávy aj občanov informačnú príručku, ktorej objednávka je stiahnuteľná
i v priložených dokumentoch tejto stránky.
Bližšie na: http://www.zmos.sk/?module_action__58615__id_art=10915

V informatívnej časti tejto stránky sa môžete prekliknúť aj na podrobnosti o zavádzaní Eura v SR
na oficiálnych stránkach MF SR, kde si tiež nájdete aj eurokalkulačku:
http://www.ilava.sk/uzitocne-linky/euro-v-sr


Priebežne budú na webovej stránke mesta uverejňované informácie jednak o priebehu časového
harmonogramu ale i zmenách v legislatíve alebo doplnkov pri využívaní služieb občanom, nakoľko
ešte dodnes nie sú záväzné všetky nariadenia i zvýhodnenia MF SR pre občanov tak, ako bolo
pôvodne ich zámerom. To sa týka rovnako dôchodcov


Najbližší časový harmonogram postupnosti zavedenia Eura:

Rada EÚ rozhodne o zavedení eura na Slovensku a stanoví konverzný kurz (júl 2008)
Začiatok povinného duálneho zobrazovania cien a ďalších finančných hodnôt (august 2008)
Vstup do eurozóny – „deň €“ (01.01.2009)
Duálny obeh (1.1. - 16.1.2009)
Koniec výmeny korunových mincí v bankách (30.6.2009)
Koniec povinného duálneho zobrazovania (31.12.2009)
Koniec výmeny korunových bankoviek v bankách (31.12.2009)
Koniec odporúčaného duálneho zobrazovania (30.6.2010)
Koniec výmeny obehových mincí v NBS (31.12.2013)


Zmena centrálnej parity v systéme ERM II

Po dohode ministrov financií krajín eurozóny, prezidenta ECB * a ministrov financií a guvernérov
centrálnych bánk Dánska, Estónska, Litvy, Lotyšska a Slovenska centrálna parita slovenskej
koruny v ERM II revalvovala o 17,6472 %, s účinnosťou od 29. mája 2008.

Centrálna parita koruny voči euru bola stanovená na úrovni 1 euro = 30,1260 Sk.

Koruna bude v ERM II naďalej využívať štandardné fluktuačné pásmo ±15% okolo centrálnej parity.)
Spodná hranica pre povinné intervencie je 25,6071 SKK/EUR a horná hranica je 34,6449 SKK/EUR.
* ECB (Europska centrálna banka)

Centrálna parita je hodnota, ktorá rozhoduje tiež o konečnom nastavení v ISS.

Pre informáciu:
"Slovensko do systému výmenných kurzov ERM II vstúpilo v novembri 2005, pričom minimálne
dvojročné zotrvanie v rámcoch fluktuačného pásma bolo jednou z podmienok na prijatie eura.
Pôvodne bola centrálna parita, teda hodnota od ktorej sa rámci ERM II kurz koruny voči euru môže
pohybovať najviac do 15 % oboma smermi, stanovená na 38,455 SKK/EUR. Silné zhodnocovanie
koruny však viedlo k posunu parity v marci minulého roku, a to na úroveň 35,4424 SKK/EUR. Súčasná
zmena parity je tak už druhou počas pôsobenia koruny v systéme výmenných kurzov, čo doteraz
neabsolvovala žiadna z mien krajín, ktoré boli alebo sú súčasťou systému. Okrem toho sa centrálna
parita posunula na úroveň, ktorú dovtedy slovenská koruna voči euru nikdy nedosiahla, čo je tiež
precedensom. V súčasnosti sa pritom okrem slovenskej meny nachádzajú v systéme výmenných
kurzov aj meny Dánska, Estónska, Lotyšska a Litvy."


Eurotím
Na MsU Ilava bol primátorom menovaný realizačný tím pre zavedenie eura v meste Ilava
(eurotím), ktorý v súvislosti s harmonogramom postupnosti zavedenia Eura má okrem iného
za úlohu zabezpečovať nasledovné činnosti:

- monitorovať zostavený harmonogram prác (podľa príručky ZMOS)
- sledovať generálny zákon a príručku ZMOS „Samospráva a euro“
- rokovať s firmou CORA ohľadom zabezpečenia IS, ktorý Mesto Ilava využíva
- sledovať a organizovať školenia v súvislosti s IS
- komunikovať s MŠ a ZŠ ohľadom pripravenosti ich IS na euro
- podieľať sa na informačnej kampani na stránkach mesta


Členovia eurotímu v súvislosti so sledovaním časového harmonogramu úzko spolupracujú
s produktovým manažérom Fy Cora a zodpovednými pracovníkmi, v súvislosti so
zavedením povinného prepočtu a duálneho oceňovania do všetkých modulov,
ktoré v rámci ISS Cora Mesto Ilava využíva. Spolupráca s ostatnými IS (homebanking, IVES)
vychádza zo samostatných podmienok organizácie, ktorým programové vybavenie náleží.

Pracovníci Msú sa v súčasnosti popri pravidelne poriadaných školeniach, pripravujú k
testovacej prevádzke IS, ktorá bude prebiehať až do vzniku povinne duálneho zobrazovania.

Duálne oceňovanie:

Generálny zákon upravuje povinnosť poskytnúť fyzickým osobám informáciu o  hodnote
okrem v
domácej meny aj v EURO ( na základe stanoveného konverzného kurzu
– predpoklad zverejnenia 8.7.2008)

Povinnosť zverejňovať duálne len výslednú sumu ( nie je potrebné zverejňovať čiastkové
výpočty, sumy za položky v duálnom režime )

Povinnosť duálneho zobrazovania vo vzťahu k fyzickým osobám
Povinnosť  duálne oceňovať od 30. dňa po zverejnení konverzného kurzu - NBS
nemá právomoc v súčasnej dobe stanoviť konverzný kurz, ako odraz hodnoty Skk voči
EURU v dobe do stanovenia reálnej hodnoty sa bude rešpektovať právny stav, ktorý
neodráža reálne predpokladanú hodnotu konverzného kurzu )
Do termínu vzniku povinnosti duálneho zobrazovania sa odporúča používať termín
TESTOVACIA PREVÁDZKA a nie duálne zobrazovanie.
Povinné duálne zobrazovanie bude prebiehať do 31.12.2009
-

Konverzný kurz

Ide o pevne stanovenú hodnotu, ktorá sa už nebude NIKDY meniť

Táto hodnota bude použitá vo všetkých výpočtoch pri konverziách akýchkoľvek údajov v ISS
Je to hodnota, ktorú využíva EUROKALKULAČKA
Je stanovená s presnosťou na 4 desatinné miesta a používaná podľa ustanovení generálneho zákona o zavedení spoločnej meny EURO na území Slovenskej Republiky

Zaokrúhľovanie prepočtov bude na 2 desatinné miesta ale podmienky budú ešte upresnené
so zvýhodnením pre občana pravdepodobne smerom nadol.

-mp-

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality