Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

ZMOS k návrhu zákona o ŠR

Dátum: 15.10.2009 | Rubrika: TABULA | Komentáre (4)

Oznámenie rady ZMOS z 13. októbra v Bratislave na svojom 14. zasadnutí

Z listu:

Ing. Jozef  Turčány
výkonný podpredseda

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Bezručova 9, 811 09 Bratislava

Bratislava  15. októbra 2009Vážená pani primátorka, starostka, vážený pán primátor, starosta, 

v snahe poskytnúť Vám čo najkomplexnejšie informácie, dovoľujeme si Vás informovať, že Rada ZMOS 13. októbra v Bratislave na svojom 14. zasadnutí, rokovala o  návrhu zákona o štátnom rozpočte SR na rok 2010 a rozpočtov verejnej správy na roky 2010 – 2012.

 ZMOS ako  jediné, dlhodobo presadzovalo a opätovne predložilo zásadné požiadavky na  riešenie nepriaznivej finančnej situácie miest a obcí a návrhy na konsolidáciu rozpočtovnielen v roku  2010, ale aj  v roku 2009.

           Pozitívne bol členmi Rady ZMOS prijatý návrh Ministerstva financií SR, ktorý na zasadnutí rady predložil štátny tajomník Peter Kažimír, na vyčlenenie osobitnej finančnej dotácie v sume 70  mil. eur ( 2,1 mld. Sk)  pre rok 2009.  Rada ZMOS tento návrh akceptovala s požiadavkou na vyplatenie prostriedkov do 30.11. 2009 na základe kritérií podľa nariadenia vlády SR č.668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Rada ZMOS nesúhlasila s predloženým návrhom finančných vzťahov štátu k rozpočtom obcí uvedených v štátnom rozpočte na rok 2010 a v rozpočte verejnej správy na roky 2010 – 2012. Hlavným dôvodom je, že rozpočet neumožňuje stabilizáciu financovania miest a obcí. Tento nesúhlas bol deklarovaný už na rokovaní s ministrom financií SR Jánom Počiatkom a na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady dňa 29.9. 2009. V prílohe tohto listu Vám posielame stanovisko ZMOS k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2010 a rozpočtov verejnej správy na roky 2010 – 2012, s prílohou návrhu legislatívnych zmien na zmiernenie dopadov finančnej krízy na rozpočty miest  a obcí, list predsedu ZMOS predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi, list  predsedovi výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu Jozefovi Burianovi, predsedom parlamentných politických strán a hnutí a poslancom NR SR so žiadosťou o podporu stanoviska ZMOS pri prerokovávaní štátneho rozpočtu a rozpočtov verejnej správy, vrátane súvisiacich zákonov v NR SR.

Vážená pani primátorka, starostka, vážený pán primátor, starosta, 

dovoľujeme si Vás požiadať o Vašu súčinnosť a spolupôsobenie na poslancov NR SR pri prerokovávaní oprávnených požiadaviek ZMOS na rok 2010.

S pozdravom

                                                          Jozef Turčány

 

Podrobne v ďalších dokumentoch:

Súvisiace dokumenty:

Predchádzajúce aktuality