Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zníženie energetickej náročnosti

Dátum: 04.10.2017 | Rubrika: Infoservis | Komentáre (0)

Výzva pre malých a stredných podnikateľov v Meste Ilava na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie

 


Vážení partneri,

dňa 29.9.2017 bola v rámci OP KŽP vyhlásená výzva so zameraním na: Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

 

kód výzvy  : OPKZP-PO4-SC421-2017-30

 

Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Výzva je určená pre malých a stredných podnikateľov vo Vašej obci. V prípade, že máte takýchto podnikateľov v obci, podľa uváženia ich oboznámte s možnosťou čerpania podpory a pre ďalšie informácie im postúpte láskavo kontakt na našu spoločnosť.

 

Bližšie informácie k výzve sú na adrese:

 
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/30-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenie-vyuzivania-oze-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2017-30/

 

Informácie k výzve:

- uzávierka 1.kola do  14.12.2017, následne každé 2 mesiace do vyčerpania prostriedkov

- výzva je otvorená

- spoluúčasť 15%

- alokácia: 40.000.000 €

- minimum na projekt: 20.000,- €

- maximum na projekt: 200.000,- €

Pre túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky okrem BSK


Hlavnými aktivitami projektu sú : 

A.   Zabezpečenie energetických auditov v MSP

B.   Implementácia opatrení z energetických auditov

Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity, t. j. po realizácii hlavnej aktivity A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP musí prísť k realizácii hlavnej aktivity B. Implementácia opatrení z energetických auditov. 

V prípade záujmu nás kontaktujte,

s pozdravom

Daniel Pártoš, tel. 0948 028 986
Ivo Špányi, tel. 0917 285 135
program4you group

 

Predchádzajúce aktuality