Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Základné informácie

 

Budova MsÚ 

 Budova MsÚ

(QR kód na stiahnutie)

 

 

 

English verzia
Content administrator and address:
Správca obsahu a názov sídla:
 
Mestský úrad Ilava 
Mierové námestie 16/31 
019 01 ILAVA 


tel: +421 (0)42 44 555 18

IČO: 00317331
DIČ: 2020610911
web: www.ilava.sk

e-mail: sekretariat@ilava.sk

  
  


 
English verzia
Assistant of the Mayor
Anna Lukáčová - Poradca primátora
e-mail: sekretariat@ilava.sk   ilava@ilava.sk   anna.lukacova@ilava.sk
+421 (0) 42 44 555 18 poradca@ilava.sk
 
English verzia
Post reception
Helena Bezecná - Podateľňa MsÚ
e-mail: podatelna@ilava.sk
+421 (0) 42 44 555 27

 


Právna forma: Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. 


Mestský úrad Ilava bol zriadený  Uznesením MsZ v Ilave 24.1.1991


Mesto je zriaďovateľom nasledovných rozpočtových organizácií:

ZŠ    - Základná škola Ilava, ul. Medňanská
ZUŠ - Základná umelecká škola Ilava a
CVČ - Centrum voľného času, Ilava

MŠ   - Materská škola Ilava a
MŠ   - Materská škola Klobušice sú   bez právnej subjektivity a súčasť rozpočtu Mesta Ilava

English verzia
Legal form:  The city is an independent self-governing area and the administrative unit of the Slovak Republic.

The City Office was established in accordance to The Resolution of The Municipal Corporation at Ilava from January 24, 1991 

The Municipality of Ilava  is a founder of  the contributory organisation Technical Services of The City of Ilava (TSM ILAVA)  

The Municipality of Ilava  is a founder of  the following non-profit organizations: 

  • Elementary School at Ilava – Mednanska  str.
  • Elementary  Art School at Ilava
  • Infant School at Ilava-centre
  • Infant School at Ilava -Klobusice
  • Spare-time Activity Centre at Ilava

 

Úradné hodiny na MsÚ:


Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
15.00
15.00
16.30
15.00
13.30

Nestránkový deň

English verzia City Hall office hours:


Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
15.00
15.00
16.30
15.00
13.30

Nonatt. day

 

  
 
 
Obedňajšia prestávka je od 11:30 do 12:00
  

Úradné hodiny
Matrika a Evidencia obyvateľov:
Mierové námestie 81/18
(v budove kde sídli i Katastrálny úrad)


Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
15.00
15.00
16.30
15.00
13.30

Nestránkový deň

 

English verzia Parish Register and Citizen File  attendance hours:

 


Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
15.00
15.00
16.30
15.00
13.30

Nonatt. day

 

Obedňajšia prestávka je od 11:30 do 12:00

 

Úradné hodiny Dom Kultúry:
ul. Farská  84/5, 019 01 Ilava


Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
 

 

English verzia Courthouse office hours:


Monday
Tuesday
Wednsday
Thursday
Friday
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
7. 00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
 

 

Obedňajšia prestávka je od 11:30 do 12:00

 

English verzia
Technical operator:
Technický prevádzkovateľ:
 


MAURIT s.r.o
Murgašova 917
018 41 Dubnica nad Váhom


IČO: 36739022
DIČ: 2022329771

e-mail  : info@maurit.sk
website: www.maurit.sk