Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Finančno - majetkové oddelenie

  E-mail: ekonomicke@ilava.sk

  E-mail: financne@ilava.sk

  E-mail: majetkove@ilava.sk

  Ing. Peter Proszczuk

  Funkcia: Vedúci Finančno-majetkového oddelenia - poverený aj vykonávaním funkcie prednostu
  Telefón: 042 44 555 30
  E-mail: peter.proszczuk@ilava.sk

  Mgr. Viera Baginová

  Funkcia: Referát účtovníctva
  Telefón: 042 44 555 24
  E-mail: viera.baginova@ilava.sk

  Ing. Júlia Holotová

  Funkcia: Referát bezpečnostno-technických služieb
  Telefón: 042 44 555 25
  E-mail: julia.holotova@ilava.sk

  Mgr. Anna Bakošová

  Funkcia: Referát interných služieb, využiteľnosť majetku a energetického zabezpečenia budov
  Telefón: 042 44 555 42
  E-mail: anna.bakosova@ilava.sk

  Mgr. Jaroslava Hoštáková

  Funkcia: Referát daní a poplatkov
  Telefón: 042 44 555 13
  E-mail: jaroslava.hostakova@ilava.sk

  Oľga Kučmínová

  Funkcia: Referát účtovníctva
  Telefón: 042 44 555 14
  E-mail: olga.kucminova@ilava.sk

  Bc. Andrea Juríčková

  Funkcia: Referát komunálneho odpadu
  Telefón: 042 44 555 13
  E-mail: andrea.jurickova@ilava.sk

  Ing. Stanislav Fúsek

  Funkcia: Referát rozpočtu
  Telefón: 042 44 555 12
  E-mail: stanislav.fusek@ilava.sk

  Ing. Alžbeta Barteková

  Funkcia: Referát miezd a financovania školstva
  Telefón: 042 44 555 17
  E-mail: alzbeta.bartekova@ilava.sk

  Ľubomír Klobučník

  Funkcia: Referát údržby majetku
  Telefón: 042 44 555 61
  E-mail: lubomir.klobucnik@ilava.sk

  Budova OÚ kanc. MsÚ Ilava

  Funkcia: Upratovačky