Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Ilavan

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#32 | odpovedať 29.10.2015 22:01:15
ilavan

Prečo mesto neodpovedá na vhodné požiadavky, návrhy
a riešenia k rozvoju mesta a k prospechu občanov Ilavy? Treba sa za to 100-krát prosiť, alebo 100-krát mesto chváliť.
Hraničí to s ignoráciou občanov.
#31 | odpovedať 27.10.2015 19:06:17
obcianka2

Čo urobila samospráva mesta preto, aby v Ilave zostala obchodná akadémia, ktorá podporuje význam nášho okresného mesta? Máme v tomto politickom systéme lepšie služby v našom okresnom meste ako tomu bolo za komunistov? Všetky potrebné služby pre občanov sme mali, nemocnica, poľnohospodársky dvor, pivovar, ... využívajú sa dnes lepšie naše dane, ktoré platíme štátu a samospráve?
#30 | odpovedať 26.10.2015 22:18:17
ilavan

Pozorne som si prezrel PHSR mesta Ilava. Sú tam navrhnuté mnohé potrebné veci, plánované realizovať zo ŠR, finančných prostriedkov EU, či mesta. Sú tam aj mnohé stavby,či zariadenia, ktoré nie sú až tak potrebné, alebo nie sú na programe dňa. Tento program však neni rozvojový, ale je to program udržiavací, či až stagnácie. V programe neni ani jedna staba, či zariadenie celomestského-regionálneho významu.
V predchádzajúcom príspevku som dal návrh na prehodnotenie začínajúcich stavieb v roku 2016. Niektoré veci z tohoto príspevku znova zopakujem. Na stálu kritiku tohoto stavu a požiadavok občanov môže byť aj výstavba mestského kúpaliska. Realizácia kúpaliska je záležitosť celomestská, až regionálna. Prispeje to aj k rozvoji cestovného ruchu. Treba zvážiť možnosť čerpania investícii na túto stavbu z fondov EU, MAS Vršatec, či iné. Zahájiť výstavbu mestského kúpaliska už v roku 2016. Doporučujem, aby v rámci aktivít PHSR, bolo už v roku 2015 vyvolané rokovania s majiteľom areálu bývalého kúpaliska a v roku 2016 už zahájenie rekonštrukcie mestského kúpaliska. Prosím, aby tento návrh bol aj predmetom diskuzie a schvaľovania MsZ.
V programe PHSR sa aj píše, že mesto Ilava bude mestom vzdelaných ľudí žijúcich v pokojnom prostredí, s kvalitnými podmienkami pre život.
#29 | odpovedať 05.10.2015 21:45:30
ilavan

Na novom parkovisku pri železničnej stanici je už naprieč celým parkoviskom prasklina. Aký je dôvod tejto závady a aké bude riešenie? Odstránenie závady treba riešiť v záručnej lehote.
#28 | odpovedať 08.09.2015 22:42:09
ilavan

Za vhodne zrealizované akcie, ktoré poslúžia mestu a zlepšia život občanov, treba aj poďakovať. Ale k veci.
Z uznesenia posledného MsZ sa dozvedáme, ktoré investičné stavby treba pripraviť pre rok 2016. Sú to prevážne rekonštrukcie ciest, či ulíc v jednotlivých mestských častiach, k spokojnosti poslancov. Je to však len denná požiadavka na riešenie. Menovitý zoznam stavieb však neni vhodný a potrebuje prehodnotenie, či doplnenie. Mnohé navrhnuté stavby iste nie sú predmetom neodkladného riešenia. Návrh postráda realizáciu prioritných stavieb celomestského, či až regionálneho významu. Na stálu kritiku tohoto stavu
a dlhodobé neriešenie tohoto problému, môže byť výstavba mestského kúpaliska. Realizácia kúpaliska je záležitosť celomestská, či až regionálna. Prispeje aj k rozvoji cestovného ruchu. Treba zvážiť možnosti čerpania investícii z fondov EU, MAS Vršatec, či iné. Ukončuje sa prístavba Kauflandu v Ilave. Budú ďalšie financie do rozpočtu mesta. Možno šetriť aj na výdavkoch mesta. Predložené návrhy stavieb na rok 2016, nevyžadujú všetky neodkladné riešemie. Je to dôvod na zváženie a realizáciu mestského kúpaliska v roku 2016. Pochvala za dobré hospodárenie mesta neni aktuálna, ak toto je z dôvodu malej aktivity, či nečinnosti. Prajem včetkým pekný deň.
#27 | odpovedať 07.09.2015 18:32:01
obcianka2

Podľa zverejnených tabuliek hospodárenia samosprávy nášho mesta som si všimla, že naša samospráva hospodári v pluse, ale nie je ešte vo všetkom dostatočne občanom transparentne otvorená. Ak je gazda dobrým hospodárom, nemá čo zakrývať, lebo z nedostatku informácií môže byť občan sklamaný. Nejedná sa nám o zasahovania samosprávy, ale ide nám o dôležité informácie o nákladových položkách na správu a financovanie mesta, ktoré môžu svojím spôsobom chrániť dobré meno samosprávy a jej predstavených. Keď mám takú možnosť, čítam aj obecné noviny, ako som už spomínala, obce, ktorá je porovnateľná počtom obyvateľstva s naším okresným mestom. Zaujali ma informácie o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, členov redakčnej rady,... základná mesačná odmena poslanca obecného zastupiteľstva za výkon poslaneckej práce (60,50€), za účasť na jednom zasadnutí (43€), za výkon predsedu komisie (30,50€), člena komisie(17,50€),... plat nového starostu z navrhovaných 3280 € bol schválený na 2894 €. Prečo nemáme aj my v novinách nášho okresného mesta tieto dôležité informácie? Alebo ešte nie sme na takej úrovni otvorenej a transparentnej samosprávy? Nikto z nás peniaze za politické funkcie nikomu nezávidí, keď to náš štát tak dobre platí, doprajeme im tie peniažky, ale pýtame za to všetko informácie.
Hovorí sa, že politika je panské huncúctvo, že je to špinavé remeslo, že v tom huncúctve každý z nás neobstojí, ale to asi v komunálnej politike neplatí.
#26 | odpovedať 07.09.2015 08:41:59
obcianka2

Ja by som skôr poďakovala všetkým občanom, čo musia vyžiť z tých minimálnych dôchodkov, aj tým, čo vo výrobe ťažko zarobia 500 €, a nikoho to z politikov netrápi, že z toho minima musia uživiť rodinu, platiť hypotéku,... Akékoľvek poďakovanie k platom by v týchto prípadoch nebolo vhodné.
Keďže sa správame, akoby celá regulácia potoka bola platená len z nášho „vačku“, skôr by bolo dobré vedieť, v akej výške bola regulácia potoka čerpaná z eurofondov, ktorá firma musela byť vybratá, za ktorej vlády sa nám podarilo získať najviac dotácií z eurofondov,... To by mali občania pred voľbami do Národnej rady vedieť. Ďalším dôležitým obsahom novín, ktoré vydáva naše okresné mesto, by mali byť najbližšie stavebné aktivity mesta, čo bude už s vyše 20 rokov nevyužitými a chátrajúcimi budovami, čo bude s nevyužitým a otvoreným priestorom pozemku námestia okresného mesta, ktorý špatí jeho obraz , …
Ešte by sme sa chceli opýtať poslancov a členov komisií nášho okresného mesta, aby si nechodili len pre peniažky, o ktorú oblasť verejného života sa najviac zaujímajú? Kedy, ako a vo verejnom záujme informujú občanov?

#25 | odpovedať 05.09.2015 21:08:53
ilavan

Treba sa poďakovať vedeniu mesta Ilava a všetkým, čo sa pričinili za relizáciu stavby tak rozsiahlej a z pohľadu Ilavy tak potrebnej, "Rekonštrukcia Podhradského potoka" v Ilave. Realizáciou stavby je táto časť Ilavy denne krajšou, ale hlavne zabezpečenou proti záplavám. Treba už len vhodne, k spokojnosti občanov, realizovať nad potokom novú lávku a mostek.
#24 | odpovedať 02.09.2015 18:25:12
exana

Kto chce veci riešiť, ten ich rieši. Kto nechce, ten hľadá výhovorky, prečo sa to nedá - toto platí doslova pre mestský úrad Ilava.
#23 | odpovedať 02.09.2015 17:31:03
Je to mozne?

Pan Ilavan, vy ste zamestnanec DK Ilava...
#22 | odpovedať 02.09.2015 16:28:39
ilavan

Pán "Rasťo". Vaše nálepkovanie diskutujúcich je aj prejavom Vášho obrazu. Ale už k veci. Súhlasím, že výber riešenia parkovania v meste netreba riešiť horúcou ihlou. Stále tu však máme nič neriešiace petície, či protipetície. Je to chodenie okolo horúcej kaše, bez výsledku. Mám dojem, akoby niekomu tento stav aj vyhovoval. Závory v meste nikto nechce. Takto sa dostatočne vyjadrili v petícii všetci občania Ilavy? Súhlasím, že riešenie závorami na tak malom priestore, v historickej časti mesta, neni príliš estetické. Súhlasím, že sú aj iné možnosti riešenia, napríklad navrhnuté riešenie samoobslužných automatov na parkovacie lístky. Takýto spôsob parkovania je napríklad na námestí Valaských Klobouk. Treba zistiť, ako to tam funguje. Či je to vhodné riešenie aj pre Ilavu. Treba na tento spôsob parkovania odpovedať na otázky: Ako sa bude riešiť parkovné občanov pri krátkodobom vybavovani, či nákupu? Ako sa dokáže, že som neprekročil časový limit? Budú platiť parkovné aj občania trvale bývajúci v danej lokalite, ak nemajú možnosť na svojom pozemku parkovať? Toto platí aj pre vlastníkov nehnuteľností, či podnikateľov? Ako budú parkovať zamestnanci organizácii , či firiem?/predpokladám záchytné parkoviská/
Kto bude na zaparkovaných autách parkovacie lístky kontrolovať? Ako sa bude riešiť časové porušenie parkovacieho lístka? Kto bude mať oprávnenie na kontrolu parkovania, výber pokút, či odťahovú službu? Na tento spôsob riešenia je pravdepodobne potrebná vlastná mestská polícia a v meste zriadená odťahová služba. Aké financie budú potrebné na prevádzkovanie takejto činnosti? Bude to pre mesto finančne únosné?
Aké je toto riešenie pri prvom pohľade zdánlivo jednoduché. Prajem všetkým dobrý deň.
#21 | odpovedať 01.09.2015 20:55:23
exana

Závory v meste nikto nechce. Ľudia sa už dostatočne vyjadrili v petícii, ktorá sa podpisovala na jeseň 2014. Zavrieť mesto závorami je úplne nevyhovujúce riešenie . Ktoré mesto alebo obec na okolí má zavreté námestie závorami? Je to nezmysel škodiaci samotnému mestu, návštevníkom mesta, obyvateľom, ktorí si potrebujú v meste niečo povybavovať, podnikateľom, ktorí mestu platia dane a u nás aj väznici a plynulej doprave, ktorú potrebuje. Nič na tom nezmení ani akási protipetícia, ktorú tu pán prednosta ohlásil. Sú aj iné možnosti ako túto situáciu riešiť, napr. samoobslužnými automatmi na parkovacie lístky. Nikto nebude v meste autom stáť celý deň, ak by si mal za celú túto dobu zaplatiť parkovné. Mesto takto zostane prejazdné a nikto nebude mať sťažené zásobovanie, prejazd a nebude musieť prekonávať závorové prekážky.
#20 | odpovedať 01.09.2015 20:03:10
Rasťo k600

ILAVAN - vy ste agitátor alebo mestom platený človek? Nechápem. Netreba riešiť všetko horúcou ihlou!!!!! Keď niekomu z Vášho okolia nedaj Bože príde v meste zle a náhodou nebudú fungovať závory, som zvedaví, ako sa potom budete vyjadrovať. Verím, že sa to nikdy nestane.
#19 | odpovedať 01.09.2015 10:42:16
ilavan

P.S.
Ospravedlňujem sa za preklep "záchytné" v mojom predchádzajúcom príspevku.
#18 | odpovedať 01.09.2015 09:53:21
ilavan

Prajem dobrý deň.
Už máme v meste vybudované bezplatné zéchytné parkoviská. Treba ich využívať. Nie pohrávanie sa
s petíciou, ale urýchlené zahájenie parkovacieho systému v centre mesta. Hodina bezplatného parkovania na vybavenie vecí, či nákup je dostatočný.
#17 | odpovedať 31.08.2015 08:59:04
ilavan

Dobudovanie športového zariadenia bol ako jeden návrh.
Samozrejme realizácia obecného kúpaliska z finančného prispenia MAS Vršatec, z prostriedkov EU, mesta, či iné riešenie, musí byť pre mesto vroku 2016 prioritou.
#16 | odpovedať 31.08.2015 07:15:58
exana

Do športových aktivít už naše mesto investovalo veľké finančné prostriedky. Aj iné veci sú tu potrebné ako sústavné a nemalé dotovanie futbalistov. MAS by sa mohla zapojiť do vybudovania spoločného kúpaliska, ktoré by slúžilo ľuďom z celého okolia. Za spoluúčasti viacerých okolitých obcí a MAS Vršatec, by sa mohlo podariť zrealizovať tento zámer.
#15 | odpovedať 29.08.2015 21:27:10
ilavan

Na základe požiadavky mesta, MAS Vršatec už v meste sa finančne podieľal pri výstavbe chodníkov, či fitnes plochy pri futbalovom ihrisku. Pri návšteve tejto časti mesta konštatujem, že fitnes plocha je plne využívaná občanmi, ale hlavne mládežou. Pre postupné dobudovanie športového areálu bolo to dobré riešenie.
Aké požiadavky dalo mesto pre MAS Vršatec pre rok 2016?
Dávam névrh na zváženie, aby v požiadavke na rok 2016 bola rekonštrukcia trávnatej plochy pri šatniach ihriska a položenie umelej trávnatej plochy požadovaných rozmerov. Bola by to vhodná treningová plocha a postupne sa dobuduje aj športový areál.
#14 | odpovedať 27.08.2015 15:23:11
ilavan

Len nedávno sa uskutočnilo "Stretnutie muzikantov v Bielych Karpatoch. Folklórny festival prebiehal vo Valaských Kloboukach a časť v Brumove. Bola to vydarená akcia hlavne z množstvom súborov ako aj návštevníkov zo Slovenska. Vhodná inšpirácia aj pre Ilavu.
#13 | odpovedať 27.08.2015 08:30:25
Edo kultúrno-spoločenský referent

S myšlienkou Ilavského folklórneho festivalu sa už dlhšie pohrávame :) Je dobré vedieť,že ľudia by o takýto druh podujatia mali záujem :)

Pridať príspevok

1 2 > >>