Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Ilavan

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#12 | odpovedať 25.08.2015 20:49:25
ilavan

Prosím o informáciu, aké verejno-prospešné zariadenia
a stavby sa budú realizovať v Ilave v roku 2016. Čo sa bude realizovať z prostriedkov EÚ? Doporučujem a dávam na zváženie, aby medzi prioritné stavby v nasledujúcom roku bola aj výstavba verejného kúpaliska so solárným ohrevom, pre možnosť predĺženia celoročnej prevádzky. Občania Ilavy by nemuseli dochádzať na kúpaliská do okolitých miest na Slovensku, či až na Moravu. Zistiť možnosť realizácie kúpaliska z financii EÚ.
#11 | odpovedať 22.08.2015 21:41:05
ilavan

Aj tohoročný Bartolomejský jarmok mal už tradične dobrú
úroveň. Poďakovanie patrí organizátorom kutúrneho programu, ale hlavne samotným učinkujúcim. Prekrásne bolo vystúpenie folklórnych súborov. Organizácia jarmoku mala aj jeden drobný nedostatok. Počas priebehu kultúrneho programu bolo treba drobnou úpravou zamedziť šanteniu a voľnámu prechodu medzi pódiom a provizorným hľadiskom. Sediaci návštevníci programu mali pred očami pred sebou akurát prechádzajúcich návštevníkov jarmoku.Do budúcna dávam organizátorom tohoto podujatia nasledovný
návrh: Časovo aj množstvom folklórnych súborov rozšíriť
kultúrny program. Ťak budú položené základy pre realizovanie folklórneho festivalu či slávností regiónu STREDNÉ POVAŽIE v Ilave.
#10 | odpovedať 21.08.2015 09:45:47
ilavan

Prajem dobrý deň.
V Ilave sa na žiadosti, návrhy, či podávané riešenia neodpovedá? Je to už na hranici neslušnosti, neznalosti riešenia, či ignorovania občanov. Alebo je v Ilave reloročná dovolenka?
#9 | odpovedať 20.08.2015 08:59:37
ilavan

Pri mojej poslednej návšteve Ilavy stéle konštatujem, že Ilavské námestie je počas nedele mŕtve mesto bez ľudí.
Fontána je už dlhodobo nefunkčná a riešenie žiadne. Za predmetný stav by sa už vraj podľa názoru mnohých občanov vyžadovalo vyvodenie osobnej zodpovednosti.
Pre oživenie vyľudneného námestia hlavne počas nedele navrhujem riešiť v časti pri fontáne, ktoré nebolo rekonštruované z prostriedkov EU, kde sú určité časové obmedzenia toto: Realizovať v tejto časti obmedzeného priestoru "mini detské ihrisko".
#8 | odpovedať 19.08.2015 21:47:05
ilavan

Už viac, ako pred rokom, mesto zverejnilo správu, že konkrétny investor vybuduje v Ilave pri športovom ihrisku športovú halu. Občanov to potešilo, nakoľko to bude z finančných prostriedkov investora. Mesto zrejme dalo na realizáciu predmetnej stavby základné vstupné podmienky. Predpokladám, že tu mesto malo byť ústretové. Prebehlo už hodne času a v konkrétnej veci realizácie sa nič nedeje. Prosím o informáciu, kedy bolo posledné jednanie mesta v predmetnej výstavbe a aký je záver.
#7 | odpovedať 17.08.2015 12:33:27
ilavan

Prajem dobrý deň,
Pri mojích cestách do Bratislavy mnoho študentov, pracujúcich, ako aj ľudí prichádzajúcich do Bratislavy za športom či kultúrou, odchádza z Bratislavy v neskorších večerných hodinách. Rýchlik " R 709 Dubeň" odchádza
z Bratislavy 19,55 hod. s príchodom do Trenčianskej Teplej 21,33 hod. Pokračovať železničnou dopravou do Ilavy je možne až na druhý deň ráno. Požiadavka širokej verejnosti a občanov regiónu znie, aby predmetný rýchlik zastavoval aj na železničnej stanici Ilava, kde majú cestujúci možnosť autobusového pripojenia aj do obcí Ilavského regiónu. Je potrebné, aby mesto túto záležiťosť v súčinnosti s obcami regiónu riešilo. Pokiaľ v Ilave, z akýchkoľvek aj mne neznámych dôvodov rýchliky nemôžu zastavovať, potom doporučujem, aby predmetný vlak bol v úseku Trenčín-Žilina vedený ako REX. Prosím aj o informáciu, aké požiadavky dalo mesto Ilava k najbližšej zmene vlakového cestovného poriadku.
#6 | odpovedať 15.08.2015 21:36:29
ilavan

Znova opakujem príspevok vo veci autobusového spojenia v Ilave.
Blíži sa termín platnosti nového autobusovéhocestovného poriadku 2015-2016. Je potrebné, aby mesto Ilava vstúpilo do jednania so SAD Trenčín, za účelom navrhnutia zmien. Je potrebné:
-aby autobusy odchádzajúce z Ilavy na smer Pruské, ako aj opačne zo smeru Pruské do Ilavy, zachádzali na zastávku Ilava železničná stanica
-zosúladiť čas príchodu a odchodu autobusov, v náväznosti na odchod vlakov
-aby nočné spoje v smere Zliechov, Valaská Belá
a Pruské zachádzali na zastávku Ilava železničná stanica.
Dôvodom je aj pripojenie cestujúcich z rýchlika z Košíc
R 762, príchodom do Ilavy 22,27 hod. Treba sa skontaktovať aj so starostami dotknutých obcí a spoločne riešiť požiadavku aj ich občanov ako region. Mesto Ilava však musí vystupovať v predmetnej veci ako garant riešenia.
#5 | odpovedať 15.08.2015 16:49:36
obcianka2

To je pravda, prostredie sa novým parkoviskom esteticky upravilo. Nezbadali sme, že je využité, stojí tam jedno auto, viac sme nenapočítali. Možno v budúcnosti bude využité. Sme radi, že mesto zrealizovalo nejaký stavebný projekt, keď má k dispozícii úradu všetky pracovné profesie. Inak by sme si mysleli, že nie sú využité. Z toho dôvodu by nás zaujímalo, akú časť mestského rozpočtu tvoria výdavky na mzdy?
#4 | odpovedať 15.08.2015 13:40:50
ilavan

Prosím o informáciu, či už parkovisko pri železničnej stanici
je otvorené pre občanov. K celkovej spokojnosti je potrebné ešte previesť na zelených trávnatých plochách záhradnícke a sadové úpravy. Realizáciou parkoviska nám na predmetnej ploche bola aspoň odstránená odpudzujúca smetisková plocha, na ktorú poukazovali občania Ilavy.
Aj to je príspevok za krajšiu Ilavu.
#3 | odpovedať 13.08.2015 13:59:36
ilavan

Ďakujem pán prednosta. Odpoveď bola rýchla, konkrétna
a k spokojnosti občanov
#2 | odpovedať 13.08.2015 09:02:08
prednosta Ľubomír Turcer

Ďakujeme a teší nás Vaša spokojnosť. Dnes 13.8.2015 o 9:00 prebehne aukcia na most a lávku. O výsledku budeme verejnosť informovať. S vybraným dodávateľom sa uzatvorí do konca augusta zmluva a začne sa výroba. Plánujeme to tak aby sme plynule naviazali na reguláciu a premostenia osadili v jeseni.
#1 | odpovedať 12.08.2015 13:37:33
ilavan

K spokojnosti sledujem tempo prác realizácizácie rekonštrukcie Podhradského potoka. Na predmetnom úseku z dôvodu prietočnosti bude zrušená ocelová lávka aj mostek. Kedy sa započne s novou výstavbou mosteka aj lávky? Je potrebné, aby ukončenie bolo ešte v tomto roku.

Pridať príspevok

<< < 1 2