Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Osobné úvahy prispievateľov

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#3318 | odpovedať 01.05.2016 20:26:56
obcianka2

Vážený pán primátor, podľa počtu príspevkom ma môžete spokojne zaradiť na vyznamenanie, predsa nebudeme v politike samosprávy robiť lepší život len kamarátom a známostiam, ďakujem, ja si môžem napísať otvorene a bez cenzúry aj do iných denníkov. Tak nám zostáva už len staré pravidlo: „starého psa novým kúskom nenaučíš.“


#1 | odpovedať 01.05.2016 19:45:01
obcianka2

Vážení pozvaní a nepozvaní, pre túto stránku je potrebná slobodná diskusia, v ktorej sa učíme žiť so svojou rôznosťou. Politika kritiku potrebuje, prospieva jej, keď si to zaslúži. Vyžaduje to diplomatické umenie politikov, ktorí dokážu meniť kritiku na porozumenie. A pre občiansku spoločnosť, ak má v sebe nejakú zodpovednosť a iniciatívu, je SLOVO základným nástrojom jej moci, vyjadrovať sa k etike politiky v slobodnej diskusii. Lepšie to vyjadrujú myšlienky uznávaného teológa na internetovej stránke profesora Tomáša Halíka.
#3317 | odpovedať 01.05.2016 17:02:28
obcianka2

Na tejto stránke je cenzúra, ako platiteľka daní môj príspevok ako opakujem:

01.05.2016 10:00:20
obcianka2
95.103.157.137
Čo nám vlastne naši poslanci navrhli a schválili, môžeme sa dočítať asi len na internete, alebo na vývesnej tabuli, inde sa o tom nepíše. Na internete sa môžeme aj dočítať, že poslanci by mali tvoriť most medzi sebou a občianskou spoločnosťou. Majú byť hlasom občianskej spoločnosti, ktorej dávajú dôveru a nádej. Vplyv získavajú váhou myšlienok a prirodzenej autority. Zodpovedná politika by mala vychádzať z komunikácie s verejnosťou. Totalitná spoločnosť nemá záujem, aby občianska spoločnosť existovala. Duchovnú slobodu sme nezískali ľahko, musíme si ju chrániť. Viac sa môžete dočítať v článkoch a rozhovoroch na internetovej stránke profesora a teológa Tomáša Halíka.
A dodávam citát prezidenta: Úradník, ktorý je platený z našich peňazí, často pristupuje k občanovi, akoby bol nepriateľom štátu.
#3315 | odpovedať 01.05.2016 10:00:20
obcianka2

Poznámka k údajnej cenzúre:


tento príspevok tak ako aj predchádzajúce nebol vymazaný, bol iba následne presunutý z témy "Otázky a odpovede" do tejto témy, ktorá je kvôli zmyslu príspevku na to určená.
-admin-

Čo nám vlastne naši poslanci navrhli a schválili, môžeme sa dočítať asi len na internete, alebo na vývesnej tabuli, inde sa o tom nepíše. Na internete sa môžeme aj dočítať, že poslanci by mali tvoriť most medzi sebou a občianskou spoločnosťou. Majú byť hlasom občianskej spoločnosti, ktorej dávajú dôveru a nádej. Vplyv získavajú váhou myšlienok a prirodzenej autority. A politika by mala vychádzať z komunikácie s verejnosťou. Totalitná spoločnosť nemá záujem, aby občianska spoločnosť existovala. Duchovnú slobodu sme nezískali ľahko, musíme si ju chrániť. Viac sa môžete dočítať v článkoch a rozhovoroch na internetovej stránke profesora a teologa Tomáša Halíka.
#3302 | odpovedať 12.04.2016 17:57:26
obcianka2

Veľmi si toho vážim, že ste si ma vybrali do bezplatného dôchodcovského spolku, bezplatnej internetovej diskusie, hoci nie som najlepším vzorom, ale niekedy sa dá sila poraziť aj hlúposťou.
#3301 | odpovedať 12.04.2016 10:11:55
obcianka2

Prečítajte si zaujímavý rozhovor o slovenskej korupcii:
http://www.nazor.info/cim-je-s...

Nechajme sa poučiť aj citátom svetoznámeho autora:

Dobre je, že nám prichodí z času na čas znášať protirečenia a že o nás ľudia zmýšľajú zle a nedobre, hoci azda aj dobre konáme a správne mienime. To často slúži našej pokore a chráni nás pred márnou povýšenosťou. Tomáš Kempenský
#3294 | odpovedať 18.03.2016 10:35:25
občianka2

Voľby povedali pravdu o nás -  akí sme kresťania, preto sa naše náboženstvo podľa týchto výsledkov nedá matematicky určiť.
#3293 | odpovedať 25.02.2016 19:01:13
občianka2

Ďakujem, pán primátor, že ste umožnil zverejniť moje slobodné diskusné príspevky, hoci to môžu byť len moje názory, ponechal ste tým občianskej spoločnosti moc, ktorá jej patrí. Ďakujem!
#3292 | odpovedať 24.02.2016 17:17:21
občianka2

Prečo bol zmazaný príspevok z 24. 2. 2016, 12:09:55, asi platí ten výrok poslankyne NR, že morálka je vecou spoločenskej dohody, že politici môžu všetko, a to im dáva pocit moci, ale autorita moci sa viaže na spravodlivosť, objektivitu, múdrosť, nadhľad, … Pri doterajších životných skúsenostiach mám pocit, že v našej spoločnosti a v politike, okrem ekonomického rastu a stúpajúcich sociálnych nerovností, prebieha kríza morálky, ktorá spôsobuje krízu autorít a krízu vzorov. Pýtajme sa, má morálka a ľudskosť ešte nejaký význam v politickom a verejnom živote, pri všetkých kauzách a odmenách zo štátnych peňazí pre spolužiakov, známosti, ... Zaujalo ma stanovisko, ktoré vysvetľuje spoločenský problém morálky takto: Zahraničný novinár žijúci v Česku v rozhlasovom rozhovore povedal, že podľa časopisu Economistu, ktorý čítajú rozhodujúci politici a obchodníci v Európe, v Amerike sa píše, že spoločnosť ako taká by sa nemala chovať eticky alebo morálne, že to nie je vec pre o To je vec pre jednotlivca, ale spoločnosť nemá na to dbať, Má len dbať, aby neporušovala zákony. Podľa môjho názoru, samozrejme na úrovni diskusie, politika nie je firma či podnik, preto politici by mali dodržiavať morálku, morálne normy. Také očakávanie máme hlavne od kresťanských politikov, že majú dostatok takejto disciplíny. V tejto súvislosti bolo nie najvhodnejšie vyjadrenie nášho dôveryhodného politika: "Na morálku sa ma nepýtajte, ja s tým nič nemám. Mňa to ani nezaujíma, absolútne." Nezaoberám sa hodnotovým systémom politiky z nepriateľstva, len z princípu. Samozrejme Cirkev môže mať v otázkach morálky aj iné stanovisko.

#3292 | odpovedať 24.02.2016 17:06:58
občianka2

Pri doterajších životných skúsenostiach mám pocit, že v našej spoločnosti a v politike, okrem ekonomického rastu a stúpajúcich sociálnych nerovností, prebieha kríza morálky, ktorá spôsobuje krízu autorít a krízu vzorov. Pýtajme sa, má morálka a ľudskosť ešte nejaký význam v politickom a verejnom živote, pri všetkých kauzách a odmenách zo štátnych peňazí pre spolužiakov, známosti, ... Zaujalo ma stanovisko, ktoré vysvetľuje spoločenský problém morálky takto: Zahraničný novinár žijúci v Česku v rozhlasovom rozhovore povedal, že podľa časopisu Economistu, ktorý čítajú rozhodujúci politici a obchodníci v Európe, v Amerike sa píše, že spoločnosť ako taká by sa nemala chovať eticky alebo morálne, že to nie je vec pre o To je vec pre jednotlivca, ale spoločnosť nemá na to dbať, Má len dbať, aby neporušovala zákony. Podľa môjho názoru, samozrejme na úrovni diskusie, politika nie je firma či podnik, preto politici by mali dodržiavať morálku, morálne normy. Také očakávanie máme hlavne od kresťanských politikov, že majú dostatok takejto disciplíny. V tejto súvislosti bolo nie najvhodnejšie vyjadrenie nášho dôveryhodného politika: "Na morálku sa ma nepýtajte, ja s tým nič nemám. Mňa to ani nezaujíma, absolútne." Nezaoberám sa hodnotovým systémom politiky z nepriateľstva, len z princípu. Samozrejme Cirkev môže mať v otázkach morálky aj iné stanovisko.

#12 | odpovedať 24.02.2016 12:04:52
Miroslav Behan Miroslav Behan

Dovolím si tvrdiť že kríza osobností vytvára krízu morálky. Morálke a etike sa učíme i keď každá osobnosť už má genetické predpoklady, ktoré podmieňujú jej rozvoj. Aj toto je názor a možno aj v mnohom pravdivý - http://jozefkurty.blog.sme.sk/c/268059/Psychopati-ako-riaditelia-manazeri-politici-a-ina-mocenska-elita.html#ixzz1PLzABEUW
#11 | odpovedať 23.02.2016 18:02:53
občianka2

Aj v škole dávajú neprispôsobivých žiakov za dvere, rešpektujem príkaz, ale využívam tento priestor chránený slobodou prejavu. Pri doterajších životných skúsenostiach mám pocit, že v našej spoločnosti a v politike, okrem ekonomického rastu a stúpajúcich sociálnych nerovností, prebieha kríza morálky, ktorá spôsobuje krízu autorít a krízu vzorov.

Pýtajme sa, má morálka a ľudskosť ešte nejaký význam v politickom a verejnom živote, pri všetkých kauzách a odmenách zo štátnych peňazí pre spolužiakov, známosti, ...
#10 | odpovedať 24.02.2016 12:09:55
firmy

Pri doterajších životných skúsenostiach mám pocit, že v našej spoločnosti a v politike, okrem ekonomického rastu a stúpajúcich sociálnych nerovností, prebieha kríza morálky, ktorá spôsobuje krízu autorít a krízu vzorov.

Pýtajme sa, má morálka a ľudskosť ešte nejaký význam v politickom a verejnom živote, pri všetkých kauzách a odmenách zo štátnych peňazí pre spolužiakov, známosti, ...
Zaujalo ma stanovisko, ktoré vysvetľuje spoločenský problém morálky takto: Zahraničný novinár žijúci v Česku v rozhlasovom rozhovore povedal, že podľa časopisu Economistu, ktorý čítajú rozhodujúci politici a obchodníci v Európe, v Amerike sa píše, že spoločnosť ako taká by sa nemala chovať eticky alebo morálne, že to nie je vec pre obchodnú spoločnosť, podnik. To je vec pre jednotlivca, ale spoločnosť nemá na to dbať, Má len dbať, aby neporušovala zákony.

Podľa môjho názoru, samozrejme na úrovni diskusie, politika nie je firma či podnik, preto politici by mali dodržiavať morálku, morálne normy. Také očakávanie máme hlavne od kresťanských politikov, že majú dostatok takejto disciplíny. V tejto súvislosti bolo nie najvhodnejšie vyjadrenie nášho dôveryhodného politika: "Na morálku sa ma nepýtajte, ja s tým nič nemám. Mňa to ani nezaujíma, absolútne."

Nezaoberám sa hodnotovým systémom politiky z nepriateľstva, len z princípu. Samozrejme Cirkev môže mať v otázkach morálky aj iné stanovisko.

#8 | odpovedať 21.02.2016 14:33:06
firmy

Naša volebná účasť a naša verejná mienka občanov nepôsobí nadarmo, má stále bdieť nad zákonmi slušnosti a morálky politikov, prispieva aj k čistote ich charakteru. 

To je dôležité kritérium našej náboženskej školy, ktoré máme uplatňovať.

Pridať príspevok

<< < ... 2 3 4 5