Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#3209 | odpovedať 18.11.2015 09:24:03
Rasťo k600

Dobrý deň, chcem sa spýtať ohľadom záruky na dielo - podjazd železničnej dráhy smerom na Sihoť a to z dôvodu, že pri opätovných dažďoch sa tam zbiera voda a kanalizácia ju neodvádza. Čo sa s tým mieni robiť?
#3208 | odpovedať 12.11.2015 16:22:25
obcianka2


Politika je široké pole tohto sveta, na ktorom sa môže politik realizovať rozličným spôsobom, investičné aktivity, rozvoj infraštruktúry, športu, kultúry, obnovy kultúrnych pamiatok, rozvoj školstva, zdravotníctva, ... Niekedy mi politika pripomína biblické podobenstvo o rozsievačovi, ktorý by nemal budovať svoju kariéru na zradnom piesku mocenskej protekcie, známostí, korupcie, sponzorov, ... ktorý si prišiel do politiky užívať len výhody a hmotné statky vládnej moci. Politici síce dokázali od nás kúpiť to pole, no len máloktorému sa to podarí, a nie každému sa podarí pracovať na zveľaďovaní toho pola tak, aby sme si ho pamätali ako dobrého vládneho politika, vodcu, symbolicky vyjadrené, ktorý rozsieval len dobré zrno na poli tohto sveta.

Budú parlamentné voľby, začína sa volebná kampaň, my voliči máme čas posúdiť realitu, potom môžeme volebnými lístkami rozhodnúť o všetkom, čo nás v politike pohoršuje a trápi neprávosťou. Dúfam, že sa nám podarí!


#3207 | odpovedať 05.11.2015 16:02:11
obcianka2

V záujme jasnejších požiadaviek spravodlivosti, ktoré v tejto spoločnosti ako veriaca sledujem, uvádzam z encykliky emeritného pápeža Benedikta XVI., O kresťanskej láske, strana 41- 42:
"Vytvorenie spravodlivého štátneho a spoločenského poriadku, prostredníctvom ktorého je každému dané to, čo mu patrí, je základnou úlohou, ktorej musí znova čeliť každá generácia. Keďže ide o politickú úlohu , nemôže byť bezprostrednou úlohou Cirkvi. Cirkev nemôže a nesmie vziať do svojich rúk politický boj s cieľom vytvoriť čo možno najspravodlivejšiu spoločnosť. Nemôže a nesmie sa stavať do pozície štátu. Ale takisto nemôže a nesmie zostať na okraji v boji za spravodlivosť. Musí sa doň začleniť cestou rôznych argumentácií a musí prebúdzať duchovné sily, bez ktorých spravodlivosť, ktorá si vždy vyžaduje aj odriekanie, nemôže ustáliť ani prosperovať. Spravodlivá spoločnosť nemôže byť dielom Cirkvi, ale musí sa uskutočniť politikou. Napriek tomu angažovať sa za spravodlivosť ponúknutím svojich vedomostí a svojej vôle, v službe dobra, to sa Cirkvi hlboko dotýka."

Z citovaného textu vyplýva, že Cirkev nevylučuje požiadavky spravodlivosti, ale ak sa má spravodlivosť uskutočňovať len politikou moci, na občianskej spoločnosti zostáva, aby sa angažovala a formovala verejný život s cieľom uplatňovania požiadaviek spravodlivosti. A to si vyžaduje našu aktívnu občiansku spoluprácu a súdržnosť, nie atmosféru mlčania. Úloha spravodlivosti by mala byť cieľom každého nášho verejného dialógu, súčasťou nášho rozhodovania vo voľbách, úlohou zvolených poslancov, ....
#3206 | odpovedať 01.11.2015 15:24:33
obcianka2

Hlavnou úlohou politiky je spravodlivé usporiadanie spoločnosti a štátu. Štát, ktorý by nebol organizovaný na základe spravodlivosti, by sa zmenil na … zlodejov, ...

Z encykliky pápeža Benedikta XVI., O kresťanskej láske

Okrem hodnotnej kázne v našom farskom kostole, vypočula som si v dnešnej nedeľnej rozhlasovej kázni na zamyslenie aj túto myšlienku: ... je pre nás náročné budovať kultúru, keď poľavíme v pravidlách, potom sa nám poriadok robí ťažšie,... V dnešnej dobe nám ide hlavne o politickú kultúru, a možno sa nám poriadok už robí ťažšie, keď sa máme angažovať za požiadavky spravodlivosti, a máme žiadať od politikov, aby sa riadili a rozhodovali podľa nich aj vtedy, keby to protirečilo ich osobným záujmom. To by mala byť úloha každej generácie, aby požiadavky spravodlivosti boli akceptované a uplatňované v politickom a spoločenskom živote. Viac sa môžete dočítať o požiadavkách spravodlivosti v encyklike pápeža Benedikta XVI.
#3205 | odpovedať 18.10.2015 12:24:45
obcianka2

Prečo chudobní ľudia potrebujú vládu

Čerstvý držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu píše o tom, čo pokladajú bohaté krajiny za samozrejmosť.

Európania majú sklon vnímať svoje vlády pozitívnejšie ako Američania, pre ktoré sú neúspechy a neobľúbenosť ich federálnych, štátnych aj miestnych politikov bežnou vecou. Napriek tomu rôzne americké vlády vyberajú dane a poskytujú za to služby, bez ktorých by Američania nemali taký ľahký život.
Američania podobne ako mnohí občania iných bohatých krajín pokladajú za samozrejmosť právny a regulačný systém, verejné školy, zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie pre starších občanov, cesty, obranu, diplomaciu i masívne investície štátu do výskumu, najmä v medicíne.
Iste, nie všetky tieto služby sú na takej úrovni, na akej by mohli byť, prípadne ich nemôžu v rovnakej miere využívať všetci; ľudia však väčšinou platia dane, a ak niekoho uráža spôsob, akým sa tieto peniaze vynakladajú, rozprúdi sa živá verejná debata a pravidelné voľby umožňujú ľuďom, aby tieto priority zmenili. ...
Chudobní ľudia potrebujú vládu, aby mohli viesť lepší život;
A na doplnenie názor z diskusie: chudobní ľudia potrebujú vládu - takú ktorá zabezpečí ochranu majetku a práv, rovný prístup občanov ku spravodlivosti, informáciám, vzdelaniu, ... = právny štát.


Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/8039363/preco-chudobni-ludia-potrebuju-vladu.html#ixzz3oudtsoDV

Môj názor k téme a k plateniu daní mestu :

Samospráva má zastupovať a chrániť záujmy občanov, nie ich poučovať a radiť, aby sa odsťahovali, keď majú nejaké požiadavky na lepšie služby okresného mesta.
#3204 | odpovedať 09.10.2015 17:15:51
obcianka2

Aktuálne ma zaujal tento výrok poslankyne: … „Chodíme do kostola, ... To je všetko, čo robíme.“ ja neviem toto tvrdenie poslankyne verejne posúdiť, či sa aj v tom vyjadrení mýlila alebo nie. To nech si každý posúdi sám. Možno to je len jej subjektívny pocit.
Náš sused sa k nám veľmi rád prihováral oslovením kresťania, len keď sme mali ustúpiť alebo vyhovieť jeho požiadavkám, v riešení ktorých sme mu občas nevyhoveli. My veriaci máme dávať neveriacim príklad, pretože si nás všímajú ako konáme, ktoré hodnoty prinášame aj do verejného života. Preto si volíme aj kresťanských politikov, aby prinášali do politiky kresťanské hodnoty, ( ktoré sú to tie naše kresťanské hodnoty, ktoré obchádzame, strácame?), na ktorých nám bežným občanom záleží, ktoré potrebujeme chrániť a o ktoré by sa mali rozhodnutia politikov opierať.
#3203 | odpovedať 09.10.2015 13:39:11
mubarakobama

pani Vasaryova je uplne mimo....
#3202 | odpovedať 09.10.2015 09:40:15
obcianka2


Nikto nie je dokonalý

V súvislosti s utečeneckou krízou nezávislá poslankyňa NR povedala: ..." že najradšej sa staráme o psíkov a na druhých ľuďoch nám nezáleží ... Chodíme do kostola, aby sme ospravedlnili naše hriechy. To je všetko, čo robíme. Toto je zrkadlo... Kresťanstvo berieme ako folklór. Sme ochotní kolaborovať za čokoľvek. ... sme za akúkoľvek funkciu schopní vzdať sa čohokoľvek. A nielen našej viery. Čo považujeme za svoje hodnoty? "

Môžeme k tomu niečo povedať? Niekedy aj naši susedia si myslia, keď chodíme do kostola, že máme byť dokonalí kresťania. Svojím spôsobom sa domáhajú nášho kresťanského vplyvu na podobu nášho bežného života. Myslím si, že pre veriacich ľudí je otázka kresťanstva celoživotným vzdelávaním. Celý život sa musíme učiť ako máme správne žiť.

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/8028515/vasaryova-nie-sme-krestania-chranime-si-svoju-kozu-a-kasleme-na-ostatnych.html#ixzz3nxbn3fcQ

#3201 | odpovedať 30.09.2015 15:42:17
obcianka2

Klientelizmus a korupcia v politických kruhoch predstavujú najvážnejšie nebezpečenstvo, pretože motívom mnohých, často životne dôležitých ekonomických a politických rozhodnutí nie je skutočný záujem ekonomicky efektívne a sociálne citlivo a spravodlivo riadiť spoločnosť v prospech väčšiny, ale vychádzať v ústrety záujmom úzkej skupine ( určitých vybratých rodín ) najbohatších, často s pochybnou minulosťou a osobne sa neuveriteľne obohatiť.

http://www.pluska.sk/plus-7-dni/komentar-tyzdna/komentar-milosa-luknara-slovensky-nostradamus.html

#3200 | odpovedať 28.09.2015 12:26:48
obcianka2

Keby sme čítali Bibliu boli by sme k sebe lepší. Môžno nám pomôže lepšie porozumieť trpiacim, chorým a postihnutým výrok Pána Ježiša, ktorý povedal neveriacemu Tomášovi: Dotkni sa rán! Môže byť poučná aj knižka T. Halíka, Dotkni sa ran. V jednom filme som si všimla reakciu lekára, ktorý sa chcel prihovoriť duševne chorému tak, že sa najskôr opýtal: môžem sa ťa dotknúť. Ako sa my dotýkame trpiacich, chorých a nemocných?
#3199 | odpovedať 28.09.2015 08:39:46
obcianka2

Prosím, aby bolo odpustené posudzovanie spravodlivosti postihnutým a chorým, ak vidia v živote viac krivdy a nespravodlivosti. Nepotrebujeme meniť náboženstvo, stačia nám doterajšie skúsenosti, vážime si múdrosť každého kresťanského náboženstva, potrebujeme už len zdravie a pokoj. … ďakujem za bolesť, že učí ma pýtať, …“ďakujem za slabosť, že pokore ma učí,“... takto to vyjadril pre nás v piesni K. Kryl.
#3198 | odpovedať 27.09.2015 10:22:11
obcianka2

Chcela by som sa opýtať vrchnosti, ktoré osobné veci som na stránke riešila, aby sa tým musela zaoberať aj naša farnosť? Ja nie som viazaná náboženskou mlčanlivosťou, moja viera mi dáva náboženskú slobodu. Môžem si zlepšovať svoju náboženskú gramotnosť náboženským vysielaním, kázňami dobrými i lepšími, ... Či nie? Dovolím si zopakovať jednu otázku, prečo my kresťania nášho mesta kladieme stále väčší dôraz na spoločenské a finančné výhody z politickej funkcie než na morálne zásady? Dokážeme si tým získať vo verejnosti lepší imidž? Každý sa však staráme o svoju autoritu vlastným spôsobom. V historickom vývoji morálky, už asi nič nie je nemorálne, len moje príspevky na tejto stránke ohrozujú našu kresťanskú a ekumenickú náboženskú slobodu.
Je ešte dnes užitočné a potrebné vyhlásenie: Šťastní sú hladní a smädní po spravodlivosti?... Verte mi, šťastná som z hľadania spravodlivosti nebola. V jednej pesničke je takýto odkaz: … stráca sa význam všetkých vecí... asi to tak treba rešpektovať.
#3197 | odpovedať 26.09.2015 19:24:50
obcianka2


Pre tých, čo chcú žiť v spravodlivom svete, musím zopakovať, že otázkami na adresu spravodlivosti neriešim svoje veci, poukazujem na celkovú podobu samosprávy mesta: (2x manžel s manželkou, matka s dcérou, matka so synom, brat so sestrou), ak je takáto morálka vec spoločenskej dohody občanov tohto mesta, ktorí kladú väčší dôraz na spoločenské výhody, klientelizmus, rodinkárstvo, rešpektujem požiadavky väčšiny. Nemá právo mi niekto vyčitovať, keď k téme spravodlivosti hľadám duchovné vedenie, duchovnú pomoc, hľadám duchovných vodcov k téme spravodlivosti, o ktorú chýba záujem, preto využívam aj múdrosti iných náboženstiev.
#3196 | odpovedať 23.09.2015 16:53:43
obcianka2

Keď je spravodlivosť cnosť, je to pre nás kresťanov trvalá dispozícia, že máme konať spravodlivo, v politike, ( preto si volíme kresťanských politikov), v podnikaní, v rodine, ... Ak naše vlastné konanie a rozhodovanie vyhovuje len nám a nemáme iný mechanizmus, ktorý by nás ovládal a presahoval, než vlastnú vôľu, môže človek bez Boha, bez kresťanských zásad konať spravodlivo a dobre?
#3195 | odpovedať 20.09.2015 10:23:01
obcianka2

Prečo je nám a politikom tak ťažké byť spravodliví k druhým?
Obnoviť spravodlivosť je úlohou lásky, o ochrane tejto hodnoty, ktorú by sme mali ctiť, spravodlivosť hájiť v prospech slabých a znevýhodnených ľudí, najprísnejšia spravodlivosť by mala platiť voči režimom, … prečo nie je dobré odsudzovať druhého človeka, o medziľudskej solidarite,... tieto otázky sú témou náboženského vysielania, ak máte záujem, môžete sa dozvedieť viac na adrese, ktorú na vyhľadanie uvádzam: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3472669. Prednášku viedol doc. Pavel Hošek, Th.D., téma nás môže obohatiť o zásadné staré biblické pravdy, v žiadnom prípade nás nemôže pomýliť.

#3194 | odpovedať 19.09.2015 14:15:11
obcianka2

Včera v Smotánke ukázali úspešného speváka a podnikateľa pána Konárika s dvojmetrovou tortou. A nám v Ilave zostal po jeho privatizácii len skrachovaný pivovar, chátrajúce a nevyužité budovy!
#3193 | odpovedať 16.09.2015 11:30:13
obcianka2

Prečo robíte na web stráne cenzúru, to sa musím zas sťažovať na porušovanie slobody slova a to nebolo prvýkrát? Z uvedených dôvodov môj príspevok opakujem:

Podľa zverejnených tabuliek hospodárenia nášho mesta som si všimla, že naša samospráva hospodári v pluse, ale nie je ešte vo všetkom občanom dostatočne transparentne otvorená. Ak je gazda dobrým hospodárom, nemá čo zakrývať, lebo z nedostatku informácií môže byť občan sklamaný. Nejedná sa nám o zasahovania samosprávy, ale ide nám o dôležité informácie o nákladových položkách na správu a financovanie mesta, ktoré môžu svojím spôsobom chrániť dobré meno samosprávy a jej predstavených. Keď mám takú možnosť, čítam aj obecné noviny, ako som už spomínala, obce, ktorá je porovnateľná počtom obyvateľstva s naším okresným mestom. Zaujali ma informácie o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií, členov redakčnej rady,... základná mesačná odmena poslanca obecného zastupiteľstva za výkon poslaneckej práce (60,50€), za účasť na jednom zasadnutí (43€), za výkon predsedu komisie (30,50€), člena komisie(17,50€),... plat nového starostu z navrhovaných 3280 € na schválený 2894 €. Prečo nemáme aj my v novinách nášho okresného mesta tieto dôležité informácie? Alebo ešte nie sme na takej úrovni otvorenej a transparentnej samosprávy? Nikto z nás peniaze za politické funkcie nikomu nezávidí, keď to náš štát tak dobre platí, doprajeme im tie peniažky, ale pýtame si informácie.
Hovorí sa, že politika je panské huncúctvo, že je to špinavé remeslo, že v tom huncúctve každý neobstojí, ale to asi v komunálnej politike neplatí.
#3192 | odpovedať 12.09.2015 13:54:04
obcianka2

Na čo nám bude slúžiť optická sieť? Občania nášho okresného mesta, ani poslanci či členovia rôznych komisií mestského zastupiteľstva, nemajú záujem verejne prezentovať svoje názory, preto otvorený dialóg, otvorenosť názorov na webe nám v okresnom meste chýba. Teda nevieme byť medzi sebou otvorení a úprimní, je to taká naša vzájomná uzavretosť a neprístupnosť. Či sa nám to páči alebo nie, všetko musí mať nejaké limity, nejakú mieru, nejakú verejnú kontrolu, preto musíme klásť aj politikom do cesty morálku, nejaké medze, ktoré by nemali preskakovať. Keď sa na všetko vykašleme, tak sa problémy rozvoja a napredovania okresného mesta nedajú riešiť. Potom sa čudujeme, že nevieme využiť ani jeho výhodnú polohu, dôležitosť a sídlo okresu. Škoda, že občania medzi sebou najradšej hovoria, „všetko je tu utajené.“ Keby mali občania k nášmu mestu lepší vzťah, vedeli by sme lepšie využiť jeho výhodnú polohu spádovej oblasti a vážnosť okresného mesta pre jeho neustály rozvoj a napredovanie.
Nedávno som bola v Trenčíne, milo ma prekvapila pekná kvetinová výzdoba mesta v jednej časti námestia, pri každej lavičke boli kvetinové koše, krásou ktorých primátor mesta veľmi pekne prezentuje krajské mesto. Takú peknú kvetinovú výzdobu mesta som nevidela ani v Bratislave, Krajské mesto si to asi môže dovoliť, ak mali pridelené väčšie eurofondy ako iné mestá. V každom meste a obci si všímam aj kostoly. Veľmi pekne majú v Trenčíne vyšperkovanú opravu evanjelického kostola, myslím si, že katolícky kostol na námestí by si už zaslúžil väčšiu pozornosť jeho veriacich.

#3191 | odpovedať 10.09.2015 08:09:07
obcianka2

Čo nás občanov tiež najviac zaujíma, čo vyžaduje našu občiansku pozornosť, okrem regulácie potoka, čo novinári a poslanci nevidia, je aj táto otázka z diskusie: Ako to je naozaj s TSM a výberom riaditeľa?
Z diskusie tejto stránky som sa dočítala, že v samospráve nášho mesta má rodinkárstvo, klientelizmus takúto podobu:
„2x manžel s manželkou, matka s dcérou, matka so synom, brat so sestrou, priatelia a priateľky z okolia.“ My občania druhej kategórie nemôžeme odobriť obranná reakciu pána primátora,“ že sú to dobrí zamestnanci.“ Na rodinkárstvo a klientelizmus doplácame všetci. Zaujímalo by nás nevoličov, či sa takýto výber nových pracovníkov sa deje s vedomím poslancov a bez výberového konania.
Kto z nás si má všímať poruchu etických noriem a otvorene na to verejne upozorňovať, ak nie naše náboženstvo, tak my občania musíme strážiť morálku mocných politikov.
#3190 | odpovedať 09.09.2015 11:59:37
obcianka2

Chcela by som sa opýtať, či boli nejaké eurofondy niekedy pridelené nášmu okresnému mestu alebo nie? Či to musí úrad tajiť? Včera sa v denníku SME sťažoval primátor Bratislavy, že hlavné mesto nedostáva eurofondy, že nemá takú možnosť čerpania na rozvoj mesta, preto to hlavné mesto nevie urobiť inak ako na úver. Zaujímavé bolo vyjadrenie, že 85% mestského rozpočtu sú mandatórne výdavky. Ostáva im 15%, ktoré sú zazmluvnené na čistotu, osvetlenie, zimnú údržbu,... Z toho sa im nedá nič rozvojové robiť. Ako je to s mandatórnymi (nevyhnutnými) výdavkami rozpočtu nášho mesta? To by nás mohla informovať komisia finančno-majetková.

(Tak ako hlásenie mestského rozhlasu, aj ja píšem, hocikedy.)

Pridať príspevok

<< < ... 9 10 11 12 13 14 15 16 ... > >>