Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#3169 | odpovedať 06.08.2015 09:28:42
obcianka2

Pán premiér už rozdáva predvolebné balíčky, nás zaujímajú skôr balíčky nášhookresného mesta. V balíčku nášho mesta nám chýba kúpalisko, ktoré v týchto horúčavách najviac potrebujeme. To sa máme kúpať v tých špinavých a nehygienických štrkoviskách a vo Váhu, plných odpadu? Všade na okolí kúpalisko majú a udržiavajú ho v prevádzkovom stave, alebo to riešia pre potreby občanov. Naši občania už zabudli, že sme mali za komunistov vlastné funkčné kúpalisko, vlastnú nemocnicu, poľnohospodársky dvor, areál autobusovej dopravy,.. a nepoznáme ich vlastníkov! Zverejňovaním nepodstatných informácií nás občanov donútili zabudnúť na podstatné veci, ktoré by sa mali v samospráve riešiť. Napríklad, nestačí nám ako hlavná informácia pripomienkovanie autobusového a vlakového poriadku. Spravodlivosť je pre naše mesto asi ťažká vec. Z toho čo by občania potrebovali počuť a riešiť asi nebude nič, nezaujímajú ich asi potreby občanov. A novinári to nenapíšu a televízia nám to nemôže prezradiť, ako naše kúpalisko v Ilave skončilo.
Podľa vrchnosti, keď nikto nebude písať a situáciu analyzovať, komentovať, všetko bude v najlepšom poriadku. Zostáva nám len poloha spádovej oblasti, jednu dôležitú infraštruktúru už mesto má, jedno nové parkovisko, ktoré asi nič nevyrieši.

Milan Rúfus v básni Cesta k pravde napísal:
...
Pravda? Na čo je to?
Dostačí nám bohatstvo a moc.

A ja slepý vidím na dno dejov.
Preto si ťa, pravda, nepustím.
...
#3168 | odpovedať 03.08.2015 17:41:21
ilavan

Prajem dobrý deň.
Blíži sa termín platnosti nového autobusového poriadku
2015-2016.
Je potrebné, aby mesto vstúpilo do jednania so SAD Trenčín, za účelom navrhnutia zmien.
Je potrebné:
- aby autobusy odchádzajúce z Ilavy na smer Pruské, ako
aj opačne zo smeru Pruské do Ilavy zachádzali na zastávku Ilava železničná stanica.
- zosúladiť čas odchodu autobusov v naväznosti na odchod vlakov
- aby nočný spoj v smere Zliechov a Valaská Belá zachádzal na zastávku Ilava železničná stanica
#3167 | odpovedať 01.08.2015 14:55:46
ilavan

Prajem pekný deň
ŽSR zverejnili návrh nového vlakového cestovného poriadku 2015-2016.
K predmetnej veci sa obce a mestá mohli vyjadriť a dať požiadavky.
Aké požiadavky na úpravu a zastavovanie vlakov v Ilave dalo mesto Ilava.
#3166 | odpovedať 01.08.2015 12:15:00
obcianka2

Keď to najviac potrebujeme, tak v centre mesta nám nefunguje fontána. Smutno to pôsobí, keď oprava trvá takú dlhú dobu.
Obec Košeca má domov dôchodcov i kúpalisko. Pruské má v obci funkčnú fontánu a kamerový systém. Mesto Dubnica n/V. má všetky obchody a najdôležitejšie štátne úrady. Prečo to majú inde, a my v okresnom meste nie? Stále nevieme, čo bude s viacpodlažnou budovou pri starom pivovare? A železnice nám pekne opravili trať a okolie, ale pôvodná budova stanice, ktorá patrí mestu, je v žalostnom stave. Je to veľký kontrast. Prečo nemocnica neslúži svojmu účelu, kde boli všetky zdravotnícke ošetrenia, ktoré boli pre nás vždy samozrejmosťou. A tá otvorená prázdna plocha pozemku v strede námestia pôsobí dlhé roky rušivo. Priestor mal byť už dávno využitý na výstavbu. Bolo to už vôbec prejednávané s majiteľom prázdneho pozemku? Kedy sa opraví a využije budova bývalého centra voľného času?
Som rodený Ilavčan a nebudem o tom hovoriť len pred voľbami, budem dávať tieto otázky vedeniu mesta a plateným poslancom stále, lebo kedysi vypadalo naše mesto krajšie ako teraz. Čo treba riešiť a robiť v okresnom meste o tom treba stále hovoriť a písať aj v novinách. Či stále máme problém len s čistením potoka, a to už druhé volebné obdobie. Kedy sa vyrieši parkovanie na námestí? Mesto vydáva noviny, ktoré neobsahujú tieto informácie. Novinár má tieto informácie vyhľadávať, kde sa nedostane občan, má sa dostať novinár a reportér, aby umožnil verejnú kontrolu moci. „ Novinár má neodňateľné právo slobodného prístupu ku všetkým zdrojom informácií.“
Citujem myšlienku, ktorú som si vypočula v rozhlase: „Čo môže prispieť k tomu, aký typ kresťanstva, v ktorom by porástla celá naša spoločnosť, aby bola otvorenou spoločnosťou, ktorá dokáže prechádzať kritikou, kultúrou komunikácie, kultúrou zdieľania, aby vedela formovať našu duchovnú, kultúrnu a mravnú úroveň. Keď sú v našom živote odkryté mnohé veci,ktoré nie sú morálne,spravodlivé a dobré,... toľko korupcie, klientelizmu, rodinkárstva, … proti spravodlivosti pred Bohom...“ V našom národe sme mali takých vodcov, ktorí dokázali pozdvihnúť aj duchovnú úroveň národa!

#3165 | odpovedať 31.07.2015 12:38:20
ilavan

Prajem dobrý deň
Za futbalovým ihriskom v Ilave sa realizuje obrovská skládka odpadu zo stavby "Rekonštrukcia Podhadského potoka v Ilave". Kto dal do tohoto priestoru na tento vývoz súhlas , alebo je to bez povolenia?
#3164 | odpovedať 31.07.2015 09:52:11
Michaela

Dobrý deň, žiadam kompetentných, aby urýchlene očistili Záhradnícku ulicu od nánosov blata. Je neprípustné, aby si ľudia sami zametali ulicu po firme, ktorá robí reguláciu potoka- Firma dostane za to pekne zaplatené, tak nech si čistí denne po sebe ulice na mokro autom s kefami. Alebo budeme parkovať vozidlá tak, že zabránime prejazdu vozidiel cez ulicu.
#3163 | odpovedať 31.07.2015 08:41:43
ilavan

Prosím o informáciu, prečo je fontána v Ilave nefunkčná.
Oprava, prípadne nové premostenie nad fontánou trvá už nekonečne dlho. Fontána aj bez premostenia môže byť v prevádzke. Kde je snaha, tam je aj riešenie...
#3162 | odpovedať 30.07.2015 22:13:54
ilavan

Na novopostavenom chodníku parkoviska pri železničnej stanici v Ilave, je v strede chodníka telefonný stĺp. To má byť okrasa, alebo je niekto zodpovedný zábudlivý...
#3161 | odpovedať 29.07.2015 18:49:57
obcianka2

V televíznych novinách sa včera hovorilo o nefunkčných fontánach v rôznych mestách. K nefunkčným by som zaradila aj fontánu na námestí nášho mesta, ktorá je už dlhšiu dobu nefunkčná, a preto neslúži k skrášleniu a spríjemneniu prostredia nášho okresného mesta. Boli sme v Pruskom, kde je fontána funkčná a spríjemňuje okolie námestia obce a osviežuje vzduch. Tak som si povedala, že aj Ilava by v okresnom meste potrebovala tiež funkčnú fontánu v letnom období. Urobme naše okresné mesto krajším! Čo robí z Ilavy okresné mesto? Okrem všetkých úradníckych profesií nám chýbajú športoviská, kúpalisko, obchodné centrá, domov pre dôchodcov,... Aj nemocnicu sme stratili, ktorá z Ilavy robila okresné mesto. Hoci sme spádová oblasť, na väčších nákupoch sa musíme stretávať v Dubnici n/V.

#3160 | odpovedať 26.07.2015 15:11:04
Rasťo k600

Ešte som zabudol. Ten super projektant nepočítal so všeobecne známou skutočnosťou, že v hore prebieha ťažba o čom ste vedeli už dávno pred tým. Táto skutočnosť nie je nová a je známa?! Ťažká technika prechádza cez potok od Porubskej doliny. Od dania do užívania Otoča som nezaznamenal prejazd ťažkej techniky. Sú to iba plané výhovorky!!!!
#3159 | odpovedať 26.07.2015 15:04:52
Rasťo k600

Tak taký alibizmus som už dávno nevidel. To že projekt nie je dotiahnutý do konca a že svah v žľabe nie je spevnený na čo sa poukazovalo od začiatku to si nepamätáte. Prehodiť problém na niekoho iného také typické slovenské. Ja nie to on!!!! Od začiatku sme na to poukazovali a vy absolútne nič. Iba projektant je super a projekt je super. Jedna búrka a je to super. Nechápem Váš postoj, veď to nestalo 1 Euro. Alebo sa držíte, veď som to neplatil ja? Smutné
#3158 | odpovedať 26.07.2015 14:34:50
Ľubomír Turcer

Mesto Ilava urobilo všetko pre odvodnenie mestskej komunikácie. Lesné pasienkové spoločenstvo napriek našej výzve neurobilo odbočovacie vodné žľaby na lesnej ceste zvažujúcej sa k Otoču. Ťažia drevo vstupujú ťažkou technikou na lesnú cestu a táto je tak udupaná, že pri prietrži už vôbec nevsakuje vodu. Potom sa to splavuje smerom k Otoču. O vyčistenie požiadajte ich.
#3157 | odpovedať 25.07.2015 22:06:52
Rasťo k600

Odporúčam pánovi prednostovi ísť sa pozrieť na dielo - žľab na otoči z mestskej kasy v akom stave je po piatkovej búrke. Viem že ste tam bol, ale choďte ešte raz. Dúfam, že veríte to čo ste videl, nepotrebujete mať stavebné vzdelanie, aby ste skonštatovali, ako je to na dve veci. Alebo sa "opäť mýlim" a bude sa zastávať geniálneho projektanta? Preinvestované peniaze, alebo nazveme to: peniaze vyhodené von oknom. Kto to bude čistiť a koľko to bude stáť???? Uvažovali ste o niečom takom, aby obyvatelia mohli posielať na portál Ilavy fotografie toho, čo ich páli a aby si mohli ostatní urobiť svoj názor?
#3156 | odpovedať 24.07.2015 18:18:37
martina 75 miskakiska

A ešte aby som nezabudla,dúfam,že stým odstránením plechovej lávky a mosta to nemyslíte vážne.Alebo hneď po odtránení nastúpi adekvátne riešenie,pretože ak to niekomu ešte nedošlo tak cez ten most väčšina obyvateľov chodí do práce a z práce,nevozíme sa autami.Ďakujem za informácie
#3155 | odpovedať 23.07.2015 22:12:45
martina 75 miskakiska

dobrý deň.Chcela by som sa opýtať kompetentných čo chodia na kontrolu prác pri úpravách podhradského potoka,kto má na starosti odpratanie hliny z cesty.je tam neskutočný bordel a keď tadiaľ prejde auto prach mám v očiach,v ústach.v týchto horúčavách by mohli cestu navečer pozmetať a pokropiť.lebo chodiť každý deň do práce zaprášená ako sviňa sa mi nechce.
#3154 | odpovedať 23.07.2015 08:13:57
obcianka2

Pre veriacich by bolo lepšie, keby sa náboženstvo oslobodilo od štátu.
#3153 | odpovedať 22.07.2015 13:23:44
obcianka2

Jedna známa mi povedala,“ keď sú v politike moci odkryté mnohé veci, ktoré nie sú morálne, spravodlivé a dobré, nehovor nič o týchto veciach, aj tak to nebude lepšie.“ Ja zas tvrdím, keď ľudia nebudú lepší, nebude nám dobre v rodine, ani v spoločnosti. Niekto nás k tomu dobrému, pravdivému a spravodlivému musí viesť, povedať nám tak, ako to má a nemá byť. A v dobrom nás napomínať.
#3152 | odpovedať 21.07.2015 16:12:08
obcianka2

Čo je nášmu oku viac? A čo mu je len smietkou?

Môžeme sa pýtať už len s básnikom. Nikto nám nepovie, čo je správne a čo nie, ak nám to nebolo výchovou dané. Aké hodnoty zastávajú kresťania nášho okresného mesta vo verejnom živote? Alebo my, kresťania, tu nepotrebujeme, v samospráve nášho okresného mesta, žiadne kresťanské hodnoty určovať a strážiť?
#3151 | odpovedať 21.07.2015 09:02:36
mark marek

tak samosprava. je vidiet ako sa len na tom bavis! aspom je vidiet aky ludia pracuju u nas v meste.a citia sa isty a neohrozeny. preco sa niekto kompetentny nevyjadri z mesta.
#3150 | odpovedať 21.07.2015 08:54:52
Edo kultúrno-spoločenský referent

Samospráva sa to volá...

Pridať príspevok

<< < ... 11 12 13 14 15 16 17 18 ... > >>