Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#3397 | odpovedať 17.12.2017 07:31:36
Miroslav Behan Miroslav Behan

Bolo tragikomické sledovať tváre niekorých poslancov ako im začalo svitať, čo vlastne neschválením rozpočtu spôsobili a aký to má vplyv na financovanie mesta a planovaných projektov. A ako v následnej panike sa to snażili zachrániť doplnením januároveho termínu riadneho zasadania.
Ďakujem poslancom ktorí hlasovali za schválenie, za ich prezieravosť a jasné vyjadrenie názoru.
#3396 | odpovedať 07.12.2017 09:28:46
TSM Technické služby mesta

Pracovníci oddelenia technických služieb v týchto dňoch realizujú výrobu a inštaláciu zábradlia v uvedenom nebezpečnom mieste. Vďaka za upozornenie.

Vedúci OTS
#3395 | odpovedať 27.10.2017 11:04:25
ilavan

Cestou z Ilavy po Klobušický most cez kanál je jedno nebezpečné miesto. Treba dať zábradlie, ktoré bolo odstránené pri výkope kanalizácie z Ilavskej čističky do Dubnice n/V. Jedná sa o Klobušický potôčik pri kanáli.
#3394 | odpovedať 21.09.2017 18:31:03
ilavan

Prosím o informáciu v akom stave sú sľubované investičné akcie v meste:
-rekonštrukcia pivovaru
-výstavba športovej haly/zimáku/ na Sihoti
-možnosť odkúpenia pozemku s kúpaliskom mestom
Keď už mesto nemôže investovať do kúpaliska, bolo by vhodné kontaktovať sa s pánom Horákom a dozvedieť sa o zámeroch využitiua kúpaliska a zo stavom informovať občanov.
#3393 | odpovedať 20.09.2017 21:52:23
Miroslav Behan Miroslav Behan

Je v kompetencii poslancov schváliť primátorovi percentuálnou odmenou navýšenie základného platu. To je nespochybniteľné. Ale zlé je toto konkrétne prevedenie. Radšej to urobiť bez uvedenia dôvodu ako uviesť nemorálny a hlúpy dôvod.
Mohli to robiť napríklad takto- začať so základným platom a v pravidelných časových intervaloch prehodnocovať per entuálnu odmenu na základe vopred dohodnutých kriterií.
Ale viac je zaujímavejšia odpoveď na túto otázku. Odpovie a odprezentuje verejne svoj názor poslanec (kyňa) aspoň na jednu otázku , diskusnú tému, na tomto portáli pre neskoršie porovnanie s prípadným hlasovaním? Alebo tie názory nemajú, či sa za ne hanbia? Porovnajme si ( ne)jednotu hlasovania poslancov za toto volebné obdobie. Veď toľko poslancov s úplne rovnakým názorom a hlasovaním je niečo výnimočné.
A takisto predstavitelia mesta by sa mohli jednou, dvoma vetami vyjadrovať k položeným otázkam.
Česť výnimkám, p. Toman.
#3392 | odpovedať 14.09.2017 13:37:37
Ľubomír Turcer

Všetkým a najmä obyvateľom Košeckej ulice dávam na vedomie, že v prípade rekonštrukcie verejného osvetlenia sa Košecká NEROZKOPE. Vedenia pôjdu v zelených plochách do zeme a aj do chodníkov zo zámkovej dlažby ktorá sa rozoberie a uloží tak ako bola.
#3391 | odpovedať 14.09.2017 13:32:22
Miroslav Behan Miroslav Behan

V meste sú plánované a rozpracované viaceré projekty- osvetlenie, škôlka, kostol, parkovanie a iné.
Zaujíma ma, ako vníma mesto dôležitosť týchto projektov hlavne z pohľadu zabezpečenia bezproblémovosti chodu mesta, odstránenia rizikových oblastí a rozšírenia služieb obyvateľom.
Možno by sa mohli vyjadriť i poslanci a aj obyvatelia- diskutéri.
Osobne to vidím takto:
- škôlka, deti sú naša budúcnosť a podpora mladých rodín je prioritná
- verejné osvetlenie, ochrana zdravia a majetku občanov, oni tvoria a sú mesto
- parkovanie, centrum by malo žiť ľudmi a nie automobilmi, v súčasnosti je centrum premenené na veľké parkovisko
Samozrejme, vychádzam z aktuálne diskutovaných tém.
#3390 | odpovedať 14.09.2017 09:09:55
Ľubomír Turcer

Mestské kúpalisko neexistuje. Má to TJ Sokol. Tam nemôžeme zo zákona investovať. Na kostol tak isto nie je možné dať pokiaľ nebude jasno v projektoch a postupe rekonštrukcie. Až po projektovej príprave sa bude o čo oprieť. To si musí RKC najskôr zabezpečiť z vlastných zdrojov.
#3389 | odpovedať 14.09.2017 09:07:26
Ing. Janušek

Na upresnenie uvádzam, že rozpočtový náklad rozšírenie škôlky predstavuje sumu zaokrúhlene 641 500,-€ dotácia 420 000,-€ rozdiel predstavuje 221 500,-€ musí mesto dať zo svojho rozpočtu. Rekonštrukcia osvetlenia v meste prvá etapa predstavuje rozpočtový náklad zaokrúhlene 487 000,-€ spolu so spoluúčasťou na rozšírení škôlky je to suma 708 500,-€. Verejné súťaže túto sumu zreálnia a predpokladám aj znížia, ale o koľko to teraz neviem. Z uvedeného vyplýva že o ušetrených peniazoch na iné účely sa nedá hovoriť. Uvádzam že rekonštrukcia kúpaliska, ktoré nie je v majetku mesta, ale iného subjektu TJ Sokol, nie je schválená z prostriedkov mesta.
#3388 | odpovedať 13.09.2017 21:06:48
ilavan

Občania iste s potešením prijali informáciu o schválenej "Eurofondovej" žiadosti na rozšírenie kapacity MŠ Klobušice v sume cca 420 000 €.
Doporučujem ušetrené financie použiť v budúcom roku okrem iného na:
-rekonštrukcia mestského kúpaliska
-finančný príspevok mesta na rekonštrukciu kostola v Ilave za spoluúčasti finančných príspevkov štátu, sponzorov a občanov Ilavy.
#3387 | odpovedať 11.09.2017 11:56:27
ilavan

Vo veci vzdania sa členstva poslancov v komisiách je len ich nekompetentnosť pracovať pre rozvoj mesta.
Ing.Janúšek má v tejto veci dostatok skúseností a na posúdenie daného stavu má pravdu.
#3386 | odpovedať 11.09.2017 11:38:09
Jan Z. Jan Zachar

Pán Behan,
za 3 volebné obdobia bol 1 primátor a cca 40 poslancov (je to cca, kedže zopár ich je zvolených opakovane a zopár sa vzdalo mandátu). Myslím, že vždy to dopadlo ako "primátor proti všetkým poslancom". Niekde asi bude chyba. Podľa Vás si jeden človek plní mandát ako má a 40 nie?
#3385 | odpovedať 11.09.2017 11:04:48
Ing. Janušek

Som v stavebnej komisii cca 23 rokov ako člen komisie. Tak viem posúdiť prácu poslanca ako predsedu stavebnej komisie, ale ani raz sa nestalo aby sa predseda vzdal členstva v uvedenej komisii. Za toto volebné obdobie sa to stalo 2x. Vzdali sa bývalí predsedovia a to bez udania dôvodu. Tvrdenie, že sa poslanci vzdali ako sa uvádza v príspevku poslanca Bagína z dôvodu citujem: „....vzdanie sa vyplývalo z nedostatočného informovania, poskytnutie iba účelových informácií poslancom“ sa zdá účelové, lebo zasadnutia komisie výstavby bolo po poradách mestského zastupiteľstva a verejným zasadnutím Mestského zastupiteľstva Ilava a mal dostatok informácií na to aby predseda riadne informoval členov komisie.
#3384 | odpovedať 10.09.2017 20:40:25
Miroslav Behan Miroslav Behan

Pán Bagin,
ďakujem za Vašu reakciu a upresnenie, ale obávam sa, že argumentačne ste nevyvrátili a nepopreli ani jeden môj príspevok. Ja nežiadam Vaše poučenia, ale naplnenie Vášho mandátu ktorý Vám dali občania prácou v ich prospech.
Možno na začiatok by sa stačilo prestať deliť na ,,jeho'' a ,,našich'' poslancov tak, ako ste napísali.
#3383 | odpovedať 10.09.2017 15:27:02
ilavan

Prosím, aby mestské zastupiteľstvo schválilo a mesto zrealizovalo sadovnícke úpravy zelených ostrovkov na zrekonštruovanej Košeckej ulici. Patrí moje poďakovanie za vzorné udržiavanie sadovníckych úprav na námestí a v mestskom parku.
#3382 | odpovedať 10.09.2017 09:24:36
Vladimir.Bagin Vladimir.Bagin

Vážený pán Behan,
Len na upresnenie vstúpim do Vašich príspevkov:
1. Plat primátora - zákon 253/1994, §3 ods.1 a následne §4 (2) Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3 ods. 1. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo p. primátorovi nad rámec základnej mzdy 20%.
2. Vzdanie sa členstva poslancov v komisiách – vzdanie sa vyplývalo z nedostatočného informovania, poskytnutie iba účelových informácií poslancom
3. Môj príspevok - p. primátor vedome zatajil dokumenty, ktoré si sám vyžiadal, MZ malo záujem rokovať o žiadosti (tak, ako rokuje o všetkých predložených žiadostiach). Neumožnil o tejto žiadosti diskutovať.
4. Rozkol medzi primátorom a poslancami – 13 - ti ľudia sa vedia dohodnúť, nevie sa dohodnúť jeden s trinástimi, alebo trinásti s jedným? Prečo „jeho“ poslanci odchádzajú z MZ? Tento problém je už minimálne druhé volebné obdobie
5. Práca poslancov – prečítajte si zákon o obecnom zriadení.
6. Odmeny poslancov – p. primátorovi poslanci odmenu schválili + dostáva plat. Poslanci vykonávajú svoj mandát v rámci svojho voľného času v záujme mesta. Tu je vidieť, ako si p. primátor váži poslancov.
#3381 | odpovedať 08.09.2017 20:56:43
Miroslav Behan Miroslav Behan

Manipuláciu a klamstvo vidím niekde inde. Ak mi poslanci tvrdia osobne jedno , a hlasujú úplne opačne, čo to môže byť?
Ak primátorovi sa zníži plat, a poslanci si schvália mimoriadne odmeny, čo to môže byť? Ak sa poslanci vzdajú členstva v komisiách a sťažujú sa na nedostatočnú informovanosť, ako si to vysvetliť?
Viete, na celú túto situáciu nemožno pozerať optikou zaujatosti a nevraživosti, ale treba starostlivo posúdiť všetky aspekty tohto sporu.
Pán, ktorého si vážim mi povedal že do konca tohto volebného obdobia už nebude chválená ani jedna investícia. A ja sa veľmi obávam že má pravdu.
Vážim si korektnú diskusiu s Vami, ale už sa k tejto veci vyjdrovať nebudem. Rád si však vymením názory s Vami pri inej príležitosti.
#3380 | odpovedať 08.09.2017 08:17:56
exana

Ale v tomto čo hovoríte, už ide o inú vec - tj, ako tieto prostriedky použiť do budúcnosti.
Pri znížení platu primátora išlo o to, že dlhodobo nie je ochotný spolupracovať s poslancami, vedome ich klame aj keď opačnú odpoveď má viackrát od príslušných úradov na papieri potvrdenú. Pri spolupráci s poslancami si predstavujem naozaj spoluprácu. Zohľadnenie a posúdenie ich pripomienok a prijatie väčšinového názoru. Nie je spoluprácou očakávať, že všetci urobia to, čo ja chcem. Ani to, že sa znažím nejako ich zmanipulovať ak by sa to nepodarilo verbálne, tak zatajovaním odpovedí z príslušných miest - teda klamstvom. Tomu hovorím manipulácia.
#3379 | odpovedať 07.09.2017 19:45:51
Miroslav Behan Miroslav Behan

Rešpektujem Váš názor ale nesúhlasím s ním.
Ale skúsme to takto. Nakoľko bola požiadavka na financovanie zo strany cirkvi stiahnutá, a táto suma ktorú poslanci boli ochotní schváliť ,,ušetrená'', použime tieto peniaze na projekty pre ktoré neboli v rozpočte prostriedky.
Možno aj Vás bude zaujímať čo by sa za ne mohlo urobiť.
Ozve sa mesto ako by mohlo tieto peniaze využiť na rozvoj a v prospech obyvateľov? Možno TSM na nákup techniky? Alebo jedna príp. dve ulice s novým verejným osvetlením?
A čo poslanci, odobrili by to?
A otázka na záver pre poslancov za 1. obvod - kedy bude prednesená a prejednaná na MsZ moja požiadavka na úpravu zelených ostrovčekov na Košeckej ulici.
#3378 | odpovedať 07.09.2017 15:36:47
exana

Ale ale. Poslanci predsa primátorovi neznížili plat kvôli vysloveniu jeho názoru na danú vec. Bolo to preto, že aj keď si viackrát overil, že prispieť na financovanie opravy kostola je možné a dostal to od príslušných úradov aj písomne, tak tieto listy pred poslancami zatajil a sústavne tvrdil, že sa to nedá. Teda použil riadne klamstvo na " ospravedlnenie" svojej neochoty prispieť.

Pridať príspevok

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>