Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#3377 | odpovedať 06.09.2017 17:09:45
Miroslav Behan Miroslav Behan

Pán Zachar rád sa s Vami stretnem a vysvetlím svoj pohľad na fungovanie mesta.
To čo sa v meste deje určite nie je v poriadku, ale aby sa občania prebudili z apatie a začali zaujímať o dianie v meste sú potrebné možno i neštardantné postupy. Nie vždy súhlasím s mestom(prečítajte si moje príspevky, vyjadrujem sa k veciam kde mám dostatok informácií), ale vždy sa snažím posúdiť celý problém komplexne a objektívne.
Primátor sa vyjadril že nemá právnu istotu či uvolnenie fin. prostriedkov na opravu kostola je v súlade so zakonom, a preto to nepodporil. A na základe tohto jeho názoru mu poslanci odhlasovali zníženie platu. Nie je to správne a ani morálne. Nesmieme nikoho trestať za jeho názor iba preto že s ním nesúhlasíme. A tých pochybení je oveľa, oveľa viac.
#3376 | odpovedať 06.09.2017 13:43:44
Jan Z. Jan Zachar

Pán Behan,
nehnevajte sa, ale mám pocit, že Vy žijete a píšete z iného mesta, kedže sa Vám zdá fungovanie mestského úradu a primátora v poriadku. Zatajovanie/zadržiavanie dôležitých dokumentov, nefungujúce CVČ (s hrubými porušeniami), financovanie futbalu, dlhodobo neriešený problém materských škôl (kde až po petícií sa problém začal riešiť), svojvoľné vypínanie osvetlenia, atď. sa Vám zdá v poriadku?
#3375 | odpovedať 05.09.2017 18:32:41
Miroslav Behan Miroslav Behan

A aj toho budeme trestať za vyjadrenie svojho názoru? To je také naše... ilavské.
Toto nie je o primátorovi ako o osobe, ale o tom, že sa zabudlo na podstatu práce poslancov - pracovať v prospech obyvateľov a mesta ako takého.
#3374 | odpovedať 05.09.2017 11:52:06
mubarakobama

a ja zas vyjadrujem nádej,že občania budú mať v budúcich voľbach šťastnejšiu ruku a zvolia si primátora ktorý bude ochotný a najmä schopný robiť niečo pre mesto- čiže nejakého iného, než súčasného
#3373 | odpovedať 03.09.2017 16:39:57
Miroslav Behan Miroslav Behan

Nie je správne znižovať plat primátorovi iba pre jeho názor v danej veci, a ak poslanci takto urobili, tak to svedčí o hlbokom rozkole medzi nimi a primátorom. Vyjadrujem nádej,že občania budú mať v budúcich voľbach šťastnejšiu ruku a zvolia si poslancov ktorí budú ochotní a schopní spolupracovať s vedením mesta.
#3372 | odpovedať 01.09.2017 11:08:25
obcan iliavky

,,Dakujeme" p.primatorovi za to ze kvoli jeho prerabke materskej skolky a posuvanim zaciatku jej otvorenia sme si minuli vsetku dovolenku!!!!!!! Aspon nepiste pred prazdninami odkedy dokedy.bude zavreta ked to nikto nedodrzi....by som rad vedel co za ,,majstrov" vykonavalo stavebne prace...ked sa prace predlzili o 2tyzdne...dufam ze mesto malo aspon v zmluve podchytene penale z omeskania ukoncenia prac!!!!ci to zas vykonava niekoho spriaznena firma????ako je to bezne na Slovendku...
#3371 | odpovedať 31.08.2017 13:36:04
Vladimir.Bagin Vladimir.Bagin

Vážení občania,
dňa 22.8.2017 bolo verejné MZ, kde sa na návrh poslancov prerokovávala úprava platu p. primátora. Uverejňujem svoj príspevok, ktorý odznel na MZ, ako jeden z dôvodov, prečo som hlasoval za úpravu platu.
V Ilave máme kultúrne pamiatky a jednou z dominánt sú aj veže kostola. Už v roku 2015 bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2016. Žiadosť bola p. dekanom stiahnutá, pričom poslanci mali záujem dotáciu podporiť a schváliť. Problém bol na strane mesta, ktoré nemalo snahu a vôľu.
Opätovne bola 5.10. 2016 na mesto doručená žiadosť o finančný príspevok - dotáciu na opravu veží kostola podaná p. dekanom Hrenákom. 18.10.2016 podal p. primátor žiadosť o odborné stanovisko k možnému budúcemu financovaniu opravy veží kostola na generálnu prokuratúru (ďalej len GP). GP bola žiadosť postúpená na Krajskú prokuratúru v Trenčíne. Dňa 15.11. bola na mesto doručená odpoveď z krajskej prokuratúry, ktorá konštatuje, citujem „ Jedným z ďalších zákonov vzťahujúcim sa k poskytovaniu finančných prostriedkov obce je zákon č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Pomoc štátu a obce pri obnove a reštaurovaní kultúrnych pamiatok upravuje ust. § 34 ods.1 cit. Zákona, podľa ktorého ak vlastník nemôže čiastočne alebo úplne uhradiť náklady na obnovu alebo na reštaurovanie, môže požiadať o finančný príspevok ministerstvo a obec“.
Na porade poslancov dňa 6.12.2016 poslanci žiadali informáciu, prečo nebola žiadosť predložená na rokovanie. P. primátor svojím konaním blokoval prerokovanie žiadosti na porade. Do návrhu rozpočtu na rok 2017 nebola na opravu veží zahrnutá požiadavka na dotáciu. P. primátor nám poslancom zatajil doručený list a stanovisko krajskej prokuratúry. Na MZ zo dňa 13.12.2016 po interpelácii poslancov a požiadavke schváliť dotáciu na opravu veží, bolo primátorom mesta, právnikom mesta neodporučené schváliť z dôvodu doloženia ďalších dokumentov k žiadosti.
Dňa 17.10.2016 prebehla mailová komunikácia medzi právničkou mesta a hlavnou audítorkou mesta, ktorá konštatovala, že v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách by bolo možné poskytnutie dotácie v prípade, že ide o opravu kultúrnej pamiatky.
No a aby toho nebolo málo, tak p. primátor požiadal listom zo dňa 11.1.2017 o odborné stanovisko aj Ministerstvo kultúry SR. V stanovisku z MK SR doručeného na mesto 9.2.2017 sa konštatuje : Kostol Všetkých svätých v Ilave je vedený v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (č.724) a preto sa na jeho ochranu a obnovu vzťahuje zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. V zmysle uvedeného zákona podľa § 14 ods. 3 obec môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa na území obce. V zmysle ust. §28 ods. 1 písm. b) zákona vlastník národnej kultúrnej pamiatky má právo požiadať obec o finančný príspevok na zachovanie pamiatkovej hodnoty kultúrnej pamiatky. Z uvedených ustanovení zákona č. 49/2002 Z.z. vyplýva, je žiadúce, aby obec vytvárala finančné zdroje na financovanie obnovy národných kultúrnych pamiatok a v prípade disponovania finančnými prostriedkami žiadosti vlastníka národnej kultúrnej pamiatky vyhovela.
Z uvedených dokumentov mi vychádza, že k žiadosti vlastníka kultúrnej pamiatky máme tri relavantné vyjadrenia (ministerstvo kultúry, krajská prokuratúra a audítor mesta), ktoré konštatujú, že žiadosti môžeme vyhovieť, aj keď p. primátor tvrdil: „ mám vysoký stupeň právnej neistoty, že by to nebolo v súlade s legislatívou SR“. Napriek tomu to p. primátor dotiahol až k p. biskupovi, ktorý na naliehanie p. primátora „doporučil“ p. dekanovi žiadosť vziať späť.
A bez žiadosti nemáme o čom rokovať a nemáme čo schvaľovať.
P. primátor nám úmyselne zadržal listy, ktoré boli doručené a prijaté mestom, sabotoval naše úsilie prispieť z mestského rozpočtu na opravu kultúrnej pamiatky mesta.
Dňa 26.5.2017 som na mesto poslal žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam. Žiadal som mesto o sprístupnenie informácii z ministerstva a krajskej prokuratúry. Žiadosti mi vyhoveli iba čiastočne, keďže uvedené listy - časti listov - som žiadal zverejniť na webovej stránke mesta. Zákon neporušili, ale nedodržali prísľub z MZ z mája 2017. Listy budú zverejnené na stránkach mesta.
Preto budem hlasovať, tak ako budem hlasovať.
#3370 | odpovedať 01.06.2017 06:01:42
TSM Technické služby mesta

Dnes máme MDD.
Tak ako sme sľúbili, fontána v parku pred MsÚ je funkčná, najmä pre radosť tých najmenších - našich detí.

oddelenie TS
#3369 | odpovedať 23.05.2017 13:40:40
ilavan

Očakával som od kompetentného odbornú odpoveď, pokoru za jestvujúci stav a dôvody doposiaľ nespustenia fontány.
Nie vtipálkovanie v predmetnej veci ...
#3368 | odpovedať 22.05.2017 10:12:44
TSM Technické služby mesta

Pán "Ilavan" má zmysel pre humor. Nečakáme na Mikuláša, ale na MDD - 01.06.2017.

vedúci oddelenia TS
#3367 | odpovedať 22.05.2017 07:51:04
ilavan

Už je koniec mája a fontána na námestí neni v prevádzke. Čakáme až do príchodu Mikuláša?
Čo na to vedúci TS ?
#3366 | odpovedať 10.05.2017 08:44:35
ilavan

Pri tesárskom podniku na Sihoti oproti záhradkárskej osade sú prevedené drevené ohrádky až do priestorov regulovaného Podhradského potoka. Úpravami je znížená prietočnosť. Tieto svojvoľné upravy sú na objekte, kde finančné prostriedky boli čerpané z EU.
Záležitosť vhodná na povšimnutie vedenia mesta.
#3365 | odpovedať 21.04.2017 13:20:50
exana

Stále je nejaký problém v komunikácii medzi poslancami a primátorom. Len je zaujímavé, že primátor sa nevie už dlhú dobu dohodnúť so žiadnym zastupiteľstvom - a to ich bolo možno aj 4-5 zastupiteľstiev po sebe. Že by chyba bola sústavne len na jednej strane a stále ju robia len poslanci?
#3364 | odpovedať 19.04.2017 19:37:54
Miroslav Behan Miroslav Behan

Súhlasím s Ilavanom.
A keby je to možné, tak aj so spiatočnou splatnosťou.
#3363 | odpovedať 19.04.2017 09:40:32
ilavan

Z dôvodu oznámenia o stave verejného osvetlenia v Ilave
mám nasledovné riešenie:
- zrušiť odmeny volených funkciionárov
- zaviesť poplatok za neschopnosť
V Ilave je havarijný stav a neochota riešenia na každom kroku, nielen verejného osvetlenia.
#3362 | odpovedať 07.03.2017 09:08:35
exana

Ďakujem :D
#3361 | odpovedať 07.03.2017 08:32:53
admin Informatik

exana,
jeden kuk vpravo na titulke webstránky
#3360 | odpovedať 06.03.2017 09:54:26
exana

Chcem sa spýtať pracovníkov mesta, či sa niekde na stránke mesta dá nájsť videozáznam zo zastupiteľstva 28.2.2017. Ak už je zverejnený, poprosím o radu, kde to nájdem.
#3359 | odpovedať 17.02.2017 10:04:26
mubarakobama

dobrý deň
chcel by som požiadať kompetentných o zabezpečenie toho, aby firma, ktora stavia tu uzasnost za nemocnicou uviedla cesty do normalneho stavu. uz niekolko dni vyzera cesta od stavby cez kruhac smerom na dialnicu ako tankodrom. Predpokladam, ze investor stavby ma v podmienkach stavby povinnost zabezpečovat cistotu komunikacii, tak by bolo dobre, aby tuto povinnost plnila bolo by tiez dobre, aby to stavebny urad kontroloval. nejde len o to, ze je tam bordel,ale aj o to, ze ten bordel je smyklavy. predpokladam,z nechceme cakat, kym tam dojde k nehode. dakujem vopred za rychlu reakciu
#3358 | odpovedať 20.01.2017 07:45:51
Zuzana

Dobrý deň,
pri stavbe nových rodinných domov na Medňanskej ulici smerom k Laštekom, ostali vodovodné šachty odokryté... treba to skontrolovať, je to nebezpečné hlavne pre deti !!!
Alebo upozorniť investora !!!

Pridať príspevok

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>