Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#2815 | odpovedať 20.04.2011 21:49:38
občianka ()
91.127.151.152
V ponuke menu chýbajú informácie, kedy prebiehajú výberové konania na voľné pracovné miesta úradu mesta, výsledky výberu, chýbajú ponuky na práce podľa schválených projektov, ponuky opráv, ponuky a výsledky súťaží na zákazky školské zákazky opráv a iné okrem športových súťaží.

To sú bežné požiadavky, ktoré verejnosť signalizuje všetkým politikom, že im záleží na tom, aby výberové procesy boli čisté a transparentné. Tvrdí sa vo všetkých politických komentároch týchto dní.
#2814 | odpovedať 18.04.2011 10:07:50
Juraj (Juraj Janco)
178.41.91.214
bohoslužby sú tu:
http://mojakomunita.sk/web/farnost-ilava
#2813 | odpovedať 17.04.2011 10:32:42
občianka ()
91.127.129.122
Chýba nám tu čas konania bohoslužieb v meste.
#2812 | odpovedať 13.04.2011 15:37:53
občianka ()
91.127.150.24
V Dubnici n/V. nie sú spokojní s obsahom novín, ktoré vydáva mesto. Prejednávalo sa to na poslednom MsZ. Poslanci mali požiadavky na zmenu obsahu, aby spravodajstvo bolo vyvážené a aby noviny neboli jednostranné. Pýtali sa tiež, kto rozhoduje o tom, čo bude v novinách, kto rozhoduje o ich obsahu, či to nie sú noviny len jedného komunálneho politika, či primátor nezasahuje do ich vydávania, či dopisovatelia, poslanci, komisie MsZ nemajú problém so zverejňovaním informácii.
Ako je to v našom meste, ste alebo nie ste spokojní s obsahom novín Ilavského mesačníka, ktoré vydáva mesto?
#2811 | odpovedať 28.03.2011 11:28:32
Juraj (Juraj Janco)
95.103.235.229
jednak tu nikto na nic neraguje a za druhe, akykolvek co i len v naznakoch kriticky prispevok je zmazany
#2810 | odpovedať 25.03.2011 21:01:09
občianka ()
78.99.139.165
Máte pravdu, tu už nikto nereaguje, nikto nikoho ani slovom nepodporí. Bude to asi tým, že podmienky pre diskutujúcich nie sú rovnaké. Napríklad diskutujúca pod prezývkou Viktorka, nemá uvedené celé svoje meno a priezvisko, preto táto diskusia nemôže byť nestranná. Ani ja už nechcem byť na tomto diskusnom fóre ako občianka, ale len ako Zita Podhradská.
#2809 | odpovedať 25.03.2011 18:01:08
kvietok ()
95.102.61.47
Tak,takáto stránka je tu nanič.Nikto na nič nereaguje,nikto nikomu neodpovedá.Nestojí vôbec za nič.To ste už len vymysleli.Žiadam vymazať z databázy,nemá zmysel niečo písať.
#2808 | odpovedať 24.03.2011 14:31:18
Viktorka (Mabur)
85.135.143.161


Pekné popoludnie prajem. Chcem sa poďakovať pánovi riaditeľovi TSM ILAVA, že zabezpečil upratovanie Sihote. Ešte mi chýba odpratanie štrku po okrajoch cesty. Ďakujem


***
Diskutujúcemu bolo do registrácie doplnené meno a priezvisko na Marián Burík

(admin)


#2807 | odpovedať 23.03.2011 12:14:17
občianka ()
91.127.194.230
Reklamujem prevádzku mliečneho automatu z týchto dôvodov:

Dnes som sa nedočkala ani mlieka ani peňazí z mliečneho automatu a postupovala som ako obvykle. Zaplatila som požadovanú čiastku peňazí a automat mi nevydal zaplatené mlieko, ani na moje požiadanie nevrátil peniaze. Som sklamaná z takéhoto obchodovania, a to neviem koľko kupujúcich takto dopadlo predo mnou, nechali sa takto dobehnúť a neboli sa nikde sťažovať na takýto obchod. Ak automat nemá mlieko, má pekne vrátiť peniaze, nie si peniaze ponechá a mlieko nevydá. Žiadam, aby zástupca mesta takýto predaj reklamoval.
#2806 | odpovedať 08.02.2011 20:29:06
občianka ()
78.99.137.8
Dnes som sa zúčastnila zasadania redakčnej rady Ilavského mesačníka, ktoré sa konalo aj za účasti členov kultúrnej komisie. Už po prvom zasadnutí mi zostal nie najlepší dojem.
Od členov kultúrnej komisie som dostala školenie, kde a ako môžem čerpať informácie o činnosti samosprávy mesta, podnety a pripomienky na zverejnenie do Ilavského mesačníka, čo môžem a nemôžem písať. Len na určitú tému, že môžem osloviť aj pána primátora, úradníkov, poslancov, členov komisií a požiadať ich o informácie alebo o rozhovor.
Ja si myslím, že poslanci najlepšie poznajú názory a požiadavky občanov, preto sme si ich aj zvoli, aby informovali verejnosť, častejšie prispievali rôznymi podnetnými návrhmi a článkami aj cez Ilavský mesačník. Také isté sú aj požiadavky na jednotlivých pracovníkov mestského úradu. Verím, že nám majú o čom stále písať.
Pripadalo mi to tak trochu ako keby si ma predvolali na priestupkovú komisiu mesta, kde som dostala školenie a upozornenie čo môžem a nemôžem písať.
Podľa mňa sa treba naučiť rešpektovať i oprávnenú kritiku opozičných síl. Viem čo môžem a nemôžem písať.
#2803 | odpovedať 08.02.2011 09:49:48
Mario Hrubý ()
212.5.205.130
Ďakujem.
#2802 | odpovedať 08.02.2011 08:00:19
admin (Informatik)

Áno, schvaleny rozpočet na r. 2011 je na úradnej tabuli
#2801 | odpovedať 07.02.2011 21:41:56
Mario Hrubý ()
195.91.108.250
Pekný večer, rozpočet mesta na rok 2011 stále nie je na stránke. Môžete tento dokument zverejniť?
Ďakujem
#2800 | odpovedať 07.02.2011 16:58:00
občianka ()
91.127.157.85
Pán Turcer, vy hádam žartujete, ja nie som Váš zamestnanec, mne nemôžete prikázať napísať článok o rozpočte mesta do IM. Mrzí ma, že samospráva má stále veľký problém so zverejňovaním informácií. Predsa občania potrebujú mať možnosť porovnania financií mesta, keď v rámci transparentnosti máme už aj tú možnosť vedieť čo sa fakturuje samospráve, či má prostriedky na všetko.
Mrzí ma, že také veľké finančno-majetkové oddelenie, ktoré zamestnáva takú kopu dobre platených štátnych úradníkov, nevedelo nikdy napísať v Ilavskom mesačníku ani jeden komentár k rozpočtu mesta. To sú naši úradníci tak preťažení, že nám nemôžu nikdy nič napísať ? Asi to zákon neukladá, že musia publikovať a v diskusii s občanmi komunikovať. Veru, to by bol už veeeľký luxus !
Tak nechápem, prečo by som mala písať odborný komentár za úradníkov práve ja ?

#2799 | odpovedať 04.02.2011 16:40:20
občianka ()
78.99.50.22
Prečítali sme si článok z posledného čísla IM, Zachránime sakrálne pamiatky v Ilave ? A spolu so staršími občanmi mesta sme si zaspomínali na kaplnku, ktorá bola postavená v okrajovej časti nemocnice, bola prístupná z chodníka a zaberala zanedbateľnú plochu záhrady. Za akých okolností a z akých dôvodov musela byť táto kultúrna pamiatka zlikvidovaná? Komu táto pamiatka prekážala? Kto dal k jej zbúraniu súhlas ? To by starší pamätníci mesta radi vedeli.
#2798 | odpovedať 03.02.2011 10:37:35
prednosta ()

Pani Podhradská, stala ste sa členkou redakčnej rady Ilavského mesačníka. Nič Vám nebráni vyžiadať si informácie od odborných útvarov mesta a pripraviť článok do mesačníka. Všetky informácie, ktorých sa tak urputne neustále dožadujete tam môžete zverejniť s výnimkou tých, ktoré zo zákona zverejniť nemôžeme. Počty a mená pracovníkov Mestského úradu nie sú tajné. Ktokoľvek si ich môže vyžiadať aj na základe zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejnenie podrobného rozpočtu na našom webe je otázkou niekoľkých dní, pripravuje sa.

Ľubomír Turcer
#2797 | odpovedať 03.02.2011 09:34:01
prednosta ()

Od 1.1.2003 prešli kompetencie štátu v oblasti opatrovateľskej služby pod mestá a obce. Opatrovateľky platí Mesto Ilava a sú v zamestnaneckom pomere s Mestom Ilava.
#2796 | odpovedať 02.02.2011 18:47:56
betiana ()
178.41.111.188
Myslím, že opatrovateľky nie sú platené z rozpočtu mesta. Sú platené štátom a prostriedky na ich mzdy sú na mesto presunuté zo štátnych zdrojov mimo rozpočtu mesta. Takže vyhrážanie, že nebudeme mať opatrovateľky pre starých ľudí sú len planým zastrašovaním. Toľko k vierohodnosti príspevku od p.prednostu.
#2795 | odpovedať 02.02.2011 16:13:35
občianka ()
91.127.200.226
Zaujímalo by ma, ako vidia čerpanie ročného rozpočtu mesta poslanci, ktorí hlasovali za jeho schválenie. Či pri nedostatku kapitálových zdrojov je čerpanie jednej štvrtiny ročného rozpočtu mesta na mzdy zamestnancov primerané a hospodárne ?
Pán prednosta píše, že porovnávať obec s mestom je zavádzajúce. To je pravda, že naše mesto má väčší záber, o ktorý sa musí samospráva postarať. Ale, ak má naše mesto na ten väčší záber skoro taký istý balík peňazí v rozpočte ako obec, ako môže tento väčší záber pomáhať rozvoju mesta? Asi len tým, že odčerpáme z rozpočtu viac peňazí na mzdy a zamestnáme viac pracovníkov.
Okrem toho, bežným javom dnešnej doby je, že občania by sa mali na internete dozvedieť, okrem položiek rozpočtu, aj počet všetkých zamestnancov, z toho koľko zamestnancov zamestnávajú v samosprávnych funkciách mesta, a to na stránke nášho mesta chýba.
#2794 | odpovedať 01.02.2011 07:48:18
prednosta ()

Vážení spoluobčania,
príspevok pani Z. P. na prvý pohľad vyzerá logicky. Avšak Ivanka pri Dunaji je obec a Ilava je mesto. Obec nemá ani z ďaleka taký záber ako mesto, kde je podstane viacej prenesených kompetencií zo štátu. Ilava je spádové mesto pre cca 20 obcí. Len na odbore výstavby , napríklad, zabezpečujeme služby pre okolité obce , čo sa týka stavebných konaní a povovoľovaní. A takto by sa dalo pokračovať na matrike, pri opatrovateľskej službe a pod. Určite že sa dajú nájsť ešte nejaké rezervy šetrenia. Je však na občanoch a na poslancoch, či sa vzdajú opatrovateľských služieb, kultúry, športovo-rekreačných služieb v takom rozsahu , v akom sa ich doposiaľ snažíme udržať. Preto aj porovnávanie Ivanky s Ilavou je mierne zavádzajúce.
Ľubomír Turcer

Pridať príspevok

<< < ... 28 29 30 31 32 33 34 35 ... > >>