Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#2828 | odpovedať 26.08.2011 19:01:00
Zita Podhradská

tiežobčianka,
ďakujem za dobre mienený kritický názor, ktorý by sa určite hodil do rubriky ilavských novín, len v tom prekáža Vaša prezývka bez mena. Získala by ste širšiu podporu, lebo moje názory a článočky nič neriešia.
Nevedela som, že server na stránke mesta nemá zmysel pre spravodlivosť, že všetci občania sa nemusia registrovať na stránke mesta pod svojím menom!
#2827 | odpovedať 26.08.2011 16:34:05
maruliena

Prečo sú hlásenia mestského rozhlasu tu na stránke zverejňované len sem-tam? Ako noty na bubon. Posledné týždne si ich málokedy môžem vypočuť ako audionahrávku... Chcela som sa dozvedieť o zbere papiera, ale nedozvedela som sa nič.
#2826 | odpovedať 24.08.2011 20:18:03
tiezobcianka

Vážená pani "občianka",
nesmierne ma potešilo, že opäť prispievate do diskusie a verím, že jediným cieľom je pomôcť občanom tohto mesta.
- V diskusii 21. augusta konštatujete, čo chýba v novinách, ktoré vydáva mesto, čo zaujíma občanov, o čom rozhodovali komisie a redakčná rada novín.
- 23. augusta už "ako členka redakčnej rady" požadujete ...
- a 24. augusta určujete, čo má kto písať.

Som rada, že Vaša aktivita graduje aj v tzv. "Uhorkovej sezóne" a aspoň takto Vás v nej podporujem.

Len jednému nerozumiem, že ako členka redakčnej rady neviete informácie o rozpočte a aktivitách mesta dostať do mesačníka. Väčšina z nich je verejne prístupná na ilava.sk v Uzneseniach MsZ a Všeobecne záväzných nadriadeniach mesta.
Naopak, ešte sa čudujem, že ako členka redakčnej rady dovolíte, aby sa informácie z Uznesení MsZ filtrovali (kedysi sa tomu hovorilo cenzúra).
Stačí si porovnať text Niektorého Uznesenia a "skrátenú" informáciu v Ilavskom mesačníku. Časti uznesenia s dopadom na rozpočet mesta sú strohé alebo úplne chýbajú. Prečo asi ?
Ak je to zámer, verím, že sa na ňom ako členka redakčnej rady nepodieľate.
Lebo pozorný čitateľ na to príde sám ...
... a pre ostatných sa niekedy pokúsim vyčísliť, ako sa menili niektoré položky rozpočtu mesta prijatými Uzneseniami.
#2825 | odpovedať 24.08.2011 16:12:14
Zita Podhradská

Námety na články, ktoré by mali mať pracovníci MÚ za povinnosť prispievať do Ilavského mesačníka:

1. Pán inž. Janušek, dovoľujem si Vás týmto spôsobom požiadať o krátky a výstižný komentár k územnému plánu mesta:
kde sa plánujú investičné aktivity v meste,
kedy sa budú realizovať,
aj také, na ktoré sa zainvestovanie čaká.
Na Medňanskej ulici nám sľubujete už 2 roky nové chodníky a doteraz sa tak nestalo. Okrem toho sú cesty v meste samé jamy. Bojíme sa, že stratíme na aute koleso.
Napríklad Pruské, opravuje cesty, Dubnica sa už spája s Novou Dubnicou a Ilava má len výtlky a v neporiadku chodníky.
2.Dúfam, že tiež vystúpi z anonymity aj majetkovo – finančné oddelenie a jeho 10 pracovníkov. A napíšu konečne do novín, bez honorára, články o rozpočte a hospodárení mesta. Bežne informujú už aj v obciach.
3.Nech sa občanom prihovorí aj oddelenie personalistiky s informáciou, koľkých nových pracovníkov úradu museli prijať výberovým konaním. O nových prijatých pracovníkoch bežne informujú už aj obecné noviny.
4.A to som sa ešte nedočítala nič od informatika a prednostu MsÚ.
5.Čo vybavili doteraz pre občanov poslanci a komisie MZ.
Môj muž bol len obyčajný hasič a musel vedieť už za komunistov napísať článok o práci hasičov v závode.

#2824 | odpovedať 24.08.2011 08:46:17
Ing. Janušek

Vážená pani Podhradská,
Vo svojom príspevku sa domáhate informácií ,ktoré boli prezentované na verejnom mestskom zastupiteľstve dňa 23. 8. 2011 v DK Klobušice. O zmene územného plánu vždy rozhoduje poslanecký zbor svojim uznesením. V schválenom uznesení sú podmienky za akých mesto bude realizovať zmenu územného plánu ak sa naplnia tak práce sa začnú. Zmeny a doplnky ich priebeh sa riadia stavebným zákonom, ktorý musí mesto rešpektovať . Súčasťou zmeny je aj verejné prerokovanie zmeny a doplnku s občanmi mesta na ktorom vás rád uvidím. V prípade že sa chcete o problematike územného plánu dozvedieť viac môžete využiť aj osobné stretnutie.
#2823 | odpovedať 23.08.2011 12:27:03
Zita Podhradská

Ako členka redakčnej rady Ilavského mesačníky mám takéto požiadavky:
Po včerajšom obsiahlom hlásení mestského rozhlasu som zachytila odkaz na smerný a územný plán mesta, z ktorého v rôznych obdobiach vychádzajú rôzne plánované stavebné aktivity. Činnosť je teda delená na roky a obdobia, podľa ktorých sa vykonáva stavebná činnosť. Bola diskusia s občanmi o tom pláne? Ale každý z nás si nevie tieto informácie vyhľadať, preto odbor výstavby by mal o dôležitých stavebných aktivitách informovať. Chceme to vedieť, čo sa z toho uskutočnilo. A nie na otázky občanov reagovať rýchlou odpoveďou, nie sú peniaze. Občania by mali vedieť, na čo budú peniaze a kedy budú peniaze. Alebo, keď komisie MZ nevedia napísať o svojej činnosti, nech to nerobia, lebo to potom robia len pre peniaze a nie pre občanov.
Rovnako dôležité sú pre občana informácie o hospodárení mesta. Občania chcú byť priebežne informovaní o jeho hospodárení. Očakávame, že ekonomický a stavebný odbor nemá zakázané utajovať tieto informácie, dokážu o tom napísať a občanom tieto údaje zverejniť v novinách. Potom sa dozvedáme len to, čo sa pošuškáva medzi ľuďmi, keď mesto všetky informácie utajuje, a to nemusí byť vždy pravda. Myslím si, že tu chýba najdôležitejšia spolupráca úradu s občanmi.
Potom sa nečudujem, že poslanec Matovič v poslednom reklamnom letáku napísal: … „ Politici nás zničili. … rozdávali kamarátom... „
#2822 | odpovedať 23.08.2011 08:33:28
maruliena

Pre občanov by bolo zaujímavé dozvedieť sa ekonomické podrobnosti o každoročne poriadanom Bartolomejskom jarmoku. Aký zisk pre náš rozpočet táto akcia prináša a či vôbec nejaký zisk z toho je. A ak áno, chceli by sme vedieť, načo sa tieto prostriedky tento rok použijú. Mohli by byť použité aj na toľko žiadané detské ihriská...
#2821 | odpovedať 21.08.2011 16:23:55
Zita Podhradská

V novinách, ktoré vydáva mesto, chýbajú informácie o hospodárení mesta za rok 2010, ktoré má mesto k dispozícii. Občanov zaujíma, na čo sa použili verejné financie, aké boli príjmy, výdaje, schodok, prebytok hospodárenia mesta a k tomu stanovisko hlavného kontrolóra. A chcú sa v novinách dozvedieť aj aké sú stavebné aktivity mesta, o čom rozhodovali jednotlivé komisie a redakčná rada novín.
#2820 | odpovedať 21.06.2011 07:36:59
TSM Technické služby mesta

K požiadavke občanov mesta ohľadom kosenia za garážami uvádzame, že podľa nášho zistenia na katastri tieto pozemky vlastní Slovenská správa ciest. Preto v budúcnosti nech občania žiadajú, aby kosenie vykonal vlastník pozemkov.

Ing. Peter Kočkár
riaditeľ TSM
#2819 | odpovedať 17.06.2011 09:00:44
Marián Burík

Chceme sa poďakovať všetkým občanom Mestskej časti Sihoť a konkrétne občanom z Ul. kpt. J. Nálepku za ich prístup k nedávnemu skončeniu sčítania občanov, že nepodľahli rôznym dezinformáciám a prispeli k úspešnému priebehu sčítania našej časti v ILAVE. S úctou, sčítací komisári Zuzka Sýkorová a Marián Burík.
#2818 | odpovedať 24.04.2011 17:55:45
admin Informatik

Pokiaľ viem p. Hrubý, signál bol v celom priestore dostupný, najskôr tam budú "diery". Bližšie sa na to pozriem. Iste, ak by sa ukázali ťažkosti s dostupnosťou bude to treba posilniť nejakým repeaterom, prípadne postačí aj natočenie antény.
#2817 | odpovedať 24.04.2011 11:56:28
Mario Hrubý Mario HrubýBolo by možné lepšie pokryť signálom z free hotspot-u aj priestory novorekonštruovaného parku? Isto by to malo svoj význam a tiež to pritiahlo viac ľudí do tohto priestoru. Ďakujem za odpoveď.


#2816 | odpovedať 21.04.2011 23:42:30
Mario Hrubý Mario Hrubý

Dnes som mal tú možnosť vidieť prvý krát na rekonštruovanej budove Moravec nahodené nové okná. Človek by si povedal že ak sa opravuje historická budova budú aj všetky použité prvky odpovedať historickej povahe stavby. Ďať plastové okná na túto budovu je naozaj niečo neskutočné a zrejme to nikomu kto má robiť odborný dohľad nad touto rekonštrukciou vrátane štátnych inštitúcií zjavne vôbec nevadí ...
#2815 | odpovedať 20.04.2011 21:49:38
Zita Podhradská

V ponuke menu chýbajú informácie, kedy prebiehajú výberové konania na voľné pracovné miesta úradu mesta, výsledky výberu, chýbajú ponuky na práce podľa schválených projektov, ponuky opráv, ponuky a výsledky súťaží na zákazky školské zákazky opráv a iné okrem športových súťaží.

To sú bežné požiadavky, ktoré verejnosť signalizuje všetkým politikom, že im záleží na tom, aby výberové procesy boli čisté a transparentné. Tvrdí sa vo všetkých politických komentároch týchto dní.
#2814 | odpovedať 18.04.2011 10:07:50
Juraj Juraj Janco

bohoslužby sú tu:
http://mojakomunita.sk/web/farnost-ilava
#2813 | odpovedať 17.04.2011 10:32:42
Zita Podhradská

Chýba nám tu čas konania bohoslužieb v meste.
#2812 | odpovedať 13.04.2011 15:37:53
Zita Podhradská

V Dubnici n/V. nie sú spokojní s obsahom novín, ktoré vydáva mesto. Prejednávalo sa to na poslednom MsZ. Poslanci mali požiadavky na zmenu obsahu, aby spravodajstvo bolo vyvážené a aby noviny neboli jednostranné. Pýtali sa tiež, kto rozhoduje o tom, čo bude v novinách, kto rozhoduje o ich obsahu, či to nie sú noviny len jedného komunálneho politika, či primátor nezasahuje do ich vydávania, či dopisovatelia, poslanci, komisie MsZ nemajú problém so zverejňovaním informácii.
Ako je to v našom meste, ste alebo nie ste spokojní s obsahom novín Ilavského mesačníka, ktoré vydáva mesto?
#2811 | odpovedať 28.03.2011 11:28:32
Juraj Juraj Janco

jednak tu nikto na nic neraguje a za druhe, akykolvek co i len v naznakoch kriticky prispevok je zmazany
#2810 | odpovedať 25.03.2011 21:01:09
Zita Podhradská

Máte pravdu, tu už nikto nereaguje, nikto nikoho ani slovom nepodporí. Bude to asi tým, že podmienky pre diskutujúcich nie sú rovnaké. Napríklad diskutujúca pod prezývkou Viktorka, nemá uvedené celé svoje meno a priezvisko, preto táto diskusia nemôže byť nestranná. Ani ja už nechcem byť na tomto diskusnom fóre ako občianka, ale len ako Zita Podhradská.
#2809 | odpovedať 25.03.2011 18:01:08
kvietok Ružena Vargová

Tak,takáto stránka je tu nanič.Nikto na nič nereaguje,nikto nikomu neodpovedá.Nestojí vôbec za nič.To ste už len vymysleli.Žiadam vymazať z databázy,nemá zmysel niečo písať.

Pridať príspevok

<< < ... 28 29 30 31 32 33 34 35 ... > >>