Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#2808 | odpovedať 24.03.2011 14:31:18
Viktorka MaburPekné popoludnie prajem. Chcem sa poďakovať pánovi riaditeľovi TSM ILAVA, že zabezpečil upratovanie Sihote. Ešte mi chýba odpratanie štrku po okrajoch cesty. Ďakujem


***
Diskutujúcemu bolo do registrácie doplnené meno a priezvisko na Marián Burík

(admin)


#2807 | odpovedať 23.03.2011 12:14:17
Zita Podhradská

Reklamujem prevádzku mliečneho automatu z týchto dôvodov:

Dnes som sa nedočkala ani mlieka ani peňazí z mliečneho automatu a postupovala som ako obvykle. Zaplatila som požadovanú čiastku peňazí a automat mi nevydal zaplatené mlieko, ani na moje požiadanie nevrátil peniaze. Som sklamaná z takéhoto obchodovania, a to neviem koľko kupujúcich takto dopadlo predo mnou, nechali sa takto dobehnúť a neboli sa nikde sťažovať na takýto obchod. Ak automat nemá mlieko, má pekne vrátiť peniaze, nie si peniaze ponechá a mlieko nevydá. Žiadam, aby zástupca mesta takýto predaj reklamoval.
#2806 | odpovedať 08.02.2011 20:29:06
Zita Podhradská

Dnes som sa zúčastnila zasadania redakčnej rady Ilavského mesačníka, ktoré sa konalo aj za účasti členov kultúrnej komisie. Už po prvom zasadnutí mi zostal nie najlepší dojem.
Od členov kultúrnej komisie som dostala školenie, kde a ako môžem čerpať informácie o činnosti samosprávy mesta, podnety a pripomienky na zverejnenie do Ilavského mesačníka, čo môžem a nemôžem písať. Len na určitú tému, že môžem osloviť aj pána primátora, úradníkov, poslancov, členov komisií a požiadať ich o informácie alebo o rozhovor.
Ja si myslím, že poslanci najlepšie poznajú názory a požiadavky občanov, preto sme si ich aj zvoli, aby informovali verejnosť, častejšie prispievali rôznymi podnetnými návrhmi a článkami aj cez Ilavský mesačník. Také isté sú aj požiadavky na jednotlivých pracovníkov mestského úradu. Verím, že nám majú o čom stále písať.
Pripadalo mi to tak trochu ako keby si ma predvolali na priestupkovú komisiu mesta, kde som dostala školenie a upozornenie čo môžem a nemôžem písať.
Podľa mňa sa treba naučiť rešpektovať i oprávnenú kritiku opozičných síl. Viem čo môžem a nemôžem písať.
#2803 | odpovedať 08.02.2011 09:49:48
Mario Hrubý Mario Hrubý

Ďakujem.
#2802 | odpovedať 08.02.2011 08:00:19
admin Informatik

Áno, schvaleny rozpočet na r. 2011 je na úradnej tabuli
#2801 | odpovedať 07.02.2011 21:41:56
Mario Hrubý Mario Hrubý

Pekný večer, rozpočet mesta na rok 2011 stále nie je na stránke. Môžete tento dokument zverejniť?
Ďakujem
#2800 | odpovedať 07.02.2011 16:58:00
Zita Podhradská

Pán Turcer, vy hádam žartujete, ja nie som Váš zamestnanec, mne nemôžete prikázať napísať článok o rozpočte mesta do IM. Mrzí ma, že samospráva má stále veľký problém so zverejňovaním informácií. Predsa občania potrebujú mať možnosť porovnania financií mesta, keď v rámci transparentnosti máme už aj tú možnosť vedieť čo sa fakturuje samospráve, či má prostriedky na všetko.
Mrzí ma, že také veľké finančno-majetkové oddelenie, ktoré zamestnáva takú kopu dobre platených štátnych úradníkov, nevedelo nikdy napísať v Ilavskom mesačníku ani jeden komentár k rozpočtu mesta. To sú naši úradníci tak preťažení, že nám nemôžu nikdy nič napísať ? Asi to zákon neukladá, že musia publikovať a v diskusii s občanmi komunikovať. Veru, to by bol už veeeľký luxus !
Tak nechápem, prečo by som mala písať odborný komentár za úradníkov práve ja ?

#2799 | odpovedať 04.02.2011 16:40:20
Zita Podhradská

Prečítali sme si článok z posledného čísla IM, Zachránime sakrálne pamiatky v Ilave ? A spolu so staršími občanmi mesta sme si zaspomínali na kaplnku, ktorá bola postavená v okrajovej časti nemocnice, bola prístupná z chodníka a zaberala zanedbateľnú plochu záhrady. Za akých okolností a z akých dôvodov musela byť táto kultúrna pamiatka zlikvidovaná? Komu táto pamiatka prekážala? Kto dal k jej zbúraniu súhlas ? To by starší pamätníci mesta radi vedeli.
#2798 | odpovedať 03.02.2011 10:37:35
prednosta Ľubomír Turcer

Pani Podhradská, stala ste sa členkou redakčnej rady Ilavského mesačníka. Nič Vám nebráni vyžiadať si informácie od odborných útvarov mesta a pripraviť článok do mesačníka. Všetky informácie, ktorých sa tak urputne neustále dožadujete tam môžete zverejniť s výnimkou tých, ktoré zo zákona zverejniť nemôžeme. Počty a mená pracovníkov Mestského úradu nie sú tajné. Ktokoľvek si ich môže vyžiadať aj na základe zákona č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejnenie podrobného rozpočtu na našom webe je otázkou niekoľkých dní, pripravuje sa.

Ľubomír Turcer
#2797 | odpovedať 03.02.2011 09:34:01
prednosta Ľubomír Turcer

Od 1.1.2003 prešli kompetencie štátu v oblasti opatrovateľskej služby pod mestá a obce. Opatrovateľky platí Mesto Ilava a sú v zamestnaneckom pomere s Mestom Ilava.
#2796 | odpovedať 02.02.2011 18:47:56
betiana Alžbeta Náhlovská

Myslím, že opatrovateľky nie sú platené z rozpočtu mesta. Sú platené štátom a prostriedky na ich mzdy sú na mesto presunuté zo štátnych zdrojov mimo rozpočtu mesta. Takže vyhrážanie, že nebudeme mať opatrovateľky pre starých ľudí sú len planým zastrašovaním. Toľko k vierohodnosti príspevku od p.prednostu.
#2795 | odpovedať 02.02.2011 16:13:35
Zita Podhradská

Zaujímalo by ma, ako vidia čerpanie ročného rozpočtu mesta poslanci, ktorí hlasovali za jeho schválenie. Či pri nedostatku kapitálových zdrojov je čerpanie jednej štvrtiny ročného rozpočtu mesta na mzdy zamestnancov primerané a hospodárne ?
Pán prednosta píše, že porovnávať obec s mestom je zavádzajúce. To je pravda, že naše mesto má väčší záber, o ktorý sa musí samospráva postarať. Ale, ak má naše mesto na ten väčší záber skoro taký istý balík peňazí v rozpočte ako obec, ako môže tento väčší záber pomáhať rozvoju mesta? Asi len tým, že odčerpáme z rozpočtu viac peňazí na mzdy a zamestnáme viac pracovníkov.
Okrem toho, bežným javom dnešnej doby je, že občania by sa mali na internete dozvedieť, okrem položiek rozpočtu, aj počet všetkých zamestnancov, z toho koľko zamestnancov zamestnávajú v samosprávnych funkciách mesta, a to na stránke nášho mesta chýba.
#2794 | odpovedať 01.02.2011 07:48:18
prednosta Ľubomír Turcer

Vážení spoluobčania,
príspevok pani Z. P. na prvý pohľad vyzerá logicky. Avšak Ivanka pri Dunaji je obec a Ilava je mesto. Obec nemá ani z ďaleka taký záber ako mesto, kde je podstane viacej prenesených kompetencií zo štátu. Ilava je spádové mesto pre cca 20 obcí. Len na odbore výstavby , napríklad, zabezpečujeme služby pre okolité obce , čo sa týka stavebných konaní a povovoľovaní. A takto by sa dalo pokračovať na matrike, pri opatrovateľskej službe a pod. Určite že sa dajú nájsť ešte nejaké rezervy šetrenia. Je však na občanoch a na poslancoch, či sa vzdajú opatrovateľských služieb, kultúry, športovo-rekreačných služieb v takom rozsahu , v akom sa ich doposiaľ snažíme udržať. Preto aj porovnávanie Ivanky s Ilavou je mierne zavádzajúce.
Ľubomír Turcer
#2793 | odpovedať 31.01.2011 15:09:44
Zita Podhradská

Ja som počítala stav pracovníkov mesta podľa kontaktov na tejto stránke.
Skôr sa zaoberám tým, že prečo v obci s približne rovnakým ročným rozpočtom nepotrebujú zamestnávať toľko pracovníkov a odčerpávať také vysoké náklady na mzdy z rozpočtu ako naše mesto, vyše 22 miliónov Sk.
#2792 | odpovedať 31.01.2011 13:34:25
ohradka olga hradecká

Iba pre doplnenie. Mne p.prednosta oznámil na súkromný email, že naše mesto má 85 zamestnancov. A to sú vraj všetci radi, že tú prácu majú. Verím mu v oboch veciach. Kto si chce prácu udržať, ten ako sa hovorí - prehryzne všeličo.
#2791 | odpovedať 31.01.2011 11:29:26
Zita Podhradská

Chyba formátovania stránky, preto porovnanie opakujem.
Keď som tu už spomenula obec Ivanka pri Dunaji, ktorá má približne rovnaký počet obyvateľov ako Ilava, niektoré údaje ročného rozpočtu môžeme použiť na porovnanie:

Mesto
a obec Ilava, Ivanka pri Dunaji

počet
obyvateľov 5411, 5777

ročný
rozpočet v € 3287051, 3106423

ročný
rozpočet v Sk 99025698, 93584099

prostriedky
na mzdy v € 751967, 540144
prostriedky
na mzdy v Sk 22653758, 16272378

počet
pracovníkov 31, 16

Dá sa z toho vyčítať, že naše mesto spravuje slušný balík peňazí, z ktorého si môžeme dovoliť zamestnať aj väčší počet pracovníkov.
#2790 | odpovedať 31.01.2011 11:16:41
Zita Podhradská

Keď som tu už spomenula obec Ivanka pri Dunaji, ktorá má približne rovnaký počet obyvateľov ako Ilava, niektoré údaje ročného rozpočtu môžeme použiť na porovnanie:

Mesto Ilava Ivanka
a obec pri Dunaji

počet
obyvateľov 5411 5777

ročný
rozpočet v € 3287051 3106423

ročný
rozpočet v Sk 99025698 93584099

prostriedky
na mzdy v € 751967 540144
prostriedky
na mzdy v Sk 22653758 16272378

počet
pracovníkov 31 16

Dá sa z toho vyčítať, že naše mesto spravuje slušný balík peňazí, z ktorého si môžeme dovoliť zamestnať aj viac pracovníkov.
#2789 | odpovedať 31.01.2011 09:07:46
Juraj Juraj Janco

pre p. Ing. Pučeka:
samozrejme, že sa nedomnievam, že spôsob registrácie diskusie vychádza z Vášho podnetu, aj z Vášho prvého príspevku jednoznačne vyplýva, že to bolo schválené MsZ. Vy ste to tu len uviedli a tak som to aj vo svojom príspevku myslel. Okrem toho, určité podnety som dal na zamyslenie nielen Vám, ale najmä osobám, ktoré na úrovni mesta o veciach skutočne rozhodujú.
Čo sa týka nejakej pomoci mestu vo sfére mojej činnosti, pokiaľ o to budem oficiálnym spôsobom požiadaný, nemám absolútne žiaden dôvod odmietnuť, ak to nebude v konkrétnom prípade v rozpore s príslušným ustanovením zákona o advokácii. Formou príspevku na tejto diskusii to však samozrejme možné nie je, jednou zo základných povinností advokáta je totiž zachovanie mlčanlivosti o veciach, ktoré pre svojich klientov rieši. Preto poskytnutie právnych rád konkrétne určenému klientovi v konkrétnej veci týmto spôsobom neprichádza do úvahy. Mesto má však svojho právnika, ako aj množstvo iných schopných a odborne zdatných zamestnancov, preto úplne postačí, keď sa konkrétne rozhodnutia, či už v rámci MsZ alebo MsÚ, budú robiť až po ich dôkladnom zvážení a vypočutí tých zamestnancov mesta, ktorí sa v danej problematike vyznajú. Dá sa tým vyhnúť mnohý chybám, vrátane porušeniam zákona.
Mojimi príspevkami na tejto stránke len využívam ako občan mesta svoje právo vyjadriť sa k správe vecí verejných. Moje názory v tejto diskusii vyslovené však odrážajú aj môj právny názor ako advokáta, a ponechávam len na zváženie osobám, ktoré o daných veciach na úrovni MsÚ alebo MsZ rozhodujú, či sa nad niektorými vecami zamyslia alebo nie. V každom prípade, zopakujem (aj) z hľadiska platnej legislatívy to najdôležitejšie, čo som chcel povedať:
1. kontrola identity účastníkov diskusie porovnaním s databázou evidencie obyvateľstva je zrejme v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko databáza evidencie je určená na úplne iný účel.
2. neexistuje zákon o ochrane listového tajomstva, teda takýto zákon nie je možné porušiť a už vôbec nie zneužiť. Zákon u nás chráni len tajomstvo správ prepravovaných a tajomstvo písomností osobnej povahy. Odpoveď oficiálneho predstaviteľa mesta na názor obyvateľa mesta vyslovený na verejnej diskusii, urobená v pracovnom čase, z pracovného e-mailu a podpísaná funkciou konkrétnej osoby, vysvetľujúca, prečo MsÚ uskutočnil určité opatrenia, nemôže byť považovaná za osobnú, súkromnú komunikáciu. Nie je teda dôvod tieto príspevky mazať, skôr by sa zamestnanci mesta mali obmedziť v odpovedaní na diskusné príspevky formou e-mailov. Ak mi ako odpoveď na môj diskusný príspevok odpovie osobným mailom súkromná osoba a bude prezentovať svoje súkromné stanovisko, nikdy sa ešte nestalo a nestane, že by som jej odpoveď zverejnil. Ak sa však už príspevok maže na základe podozrenia z porušenia nejakého zákona, bolo by vhodné, aby taký zákon aj existoval, inak to nevyzerá veľmi dôveryhodne.
3. registračné údaje účastníkov by sa mali využívať kle na to, na čo sú v zmysle kódexu diskusie určené, teda na kontrolu účastníkov a nie na to, aby sa účastníkom zasielali rôzne e-maily. Okrem toho, ak je to len na účel registrácie, nevidím dôvod, aby sa pri jednotlivých účastníkoch verejne uvádzal ich e-mail, prípadne by mala byť daná účastníkom možnosť zvoliť si, či chcú mať e-mail zverejnený alebo nie. Ak totiž zverejním svoj názor na diskusii, očakávam, že mi účastníci diskusie, vrátane zamestnancov MsÚ, budú odpovedať rovnakým spôsobom, teda diskusnými príspevkami, a nie e-mailami.
ďakujem
#2788 | odpovedať 31.01.2011 08:01:54
admin Informatik

nejde o žiadnu anonymitu pkubko. Z kódexu diskusie:

"... Výnimka uvedenia povinného mena, priezviska a adresy je udelená všetkým pracovníkom MsÚ, ktorí môžu vystupovať pod názvom funkcie, nakoľko je ich identifikácia uvedená v kontaktoch MsÚ ...
#2787 | odpovedať 29.01.2011 19:53:02
pkubko peter kubala

plne súhlasím s tým ,že v diskusii nie je vhodné používať nekultivovanú komunikáciu i keď niekedy je to veľmi ťažko .agresívna komunikacia vyvoláva zas len vyburcovanie protistrany ku krokom.... i to že sa zrušila anonymita na diskusii je jedným z nich . anonymny diskutujúci má strach , dnešná doba je plná zloby a i s tých nedobrých diskusii sa dá výčítať viac ako je napísané. je lepšie poznať opačný nazor,vedieť že je tu ako sa skrývať pred ním. vysledkom výjdenia z anonymity je i diskutujuci pod menom "admin informatik " ........každé jablko potrebuje dozrieť a tak je to i s nami diskutujúcími....

Pridať príspevok

<< < ... 29 30 31 32 33 34 35 36 ... > >>