Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#3311 | odpovedať 28.04.2016 07:29:30
Miroslav Behan Miroslav Behan

Je nesprávne vnímať moje príspevký len ako kritiku a takisto je nesprávne obviňovať TS za výsadbu zelene v meste. Všetky investície schvaľujú poslanci a oni nesú zodpovednosť za stav mesta.
TS pracujú a pracujú dobre v rámci personálnych a finančných zdrojov ktoré majú k dipozícii. Samozrejme, vždy je čo zlepšiť a na to slúži aj tento priestor, kde môžme poukazovať na nedostatky. A tie sa aj odstraňujú. Takú mám skúsenosť.
Ako som písal hore, investície schvaľujú poslanci a tak sa pýtam našich zástupcov- máte spoločnú víziu rozvoja mesta alebo rozhodujte len ako príde?
#3310 | odpovedať 28.04.2016 06:37:47
TSM Technické služby mesta

Vážený "ILAVAN"

Skôr než začnete kritizovať a neustále sa "navážať" do TSM, prejdite si mesto, overte si aktuálny stav a potom píšte.
Včera ráno pracovníci TSM odčerpali vodu a vyčistili nádrž bývalej fontány od nánosu bahna a lístia aj bez Vášho kritického príspevku o 16,00 hod. Zrejme ste si celý deň neprešli mesto - pršalo.
Môžte byť kritický ale buďte zároveň objektívny a fundovaný. Naštudujte si, ako veci zo zákona o obecnom zriadení a samospráve mesta fungujú. Z uvoľnenej rozpočtovej kapitoly na ošetrenie drevín, nemôžete zabezpečovať nákup Vami požadovaných kvetov a okrasnej výsadby. TSM môžu kvety vysadiť a aj sa o ne starať, no najskôr ich musí niekto objednať a kúpiť, tieto prostriedky musia byť narozpočtované a uvoľnené.
Prečítajte si ešte raz môj príspevok z 21.4.2016 - stačí posledné tri vety - sú adresované Vám.
K funkčnosti fontány, jej oprave a nákladom s tým spojených sa neviem vyjadriť.
Ako som vo svojom predchádzajúcom príspevku uvádzal, firma Pagáč - zaoberajúca sa záhradnou architektúrou nám navrhuje vytvoriť z nádrže jazierko s výsadbou vodných rastlín. Je na poslancoch MsZ pre ktorú variantu sa v budúcnosti rozhodnú.

riaditeľ TSM
#3309 | odpovedať 27.04.2016 16:01:24
ilavan

Onedlho budeme mať mesiac máj a fontána na námestí je nevyčistená a nefunkčná. Dokedy? Kedy začne skrášľovanie mesta výsadbou kvetov a kríkov na určených miestách. TSM toto môže realizovať včetne povýsadbovej úpravy. Na toto nepotrebuje výberové konanie. Kosenie trávnatých plôch prebieha k spokojnosti.
#3308 | odpovedať 25.04.2016 20:47:04
Miroslav Behan Miroslav Behan

Pracovníci TS nemajú primeranú zručnosť pre zahradnícke práce. Výsadbu určite áno, ale s primeranou povýsadbovou starostlivosťou. Príkladom sú ruže na Ružovej ulici, treba si spomenúť ako vyzerali v minulých rokoch. Alebo park v centre. A ak sa rozpráva o zeleni , zazelenali sa dlažobné chodníky. Kedy sa očistia od trávy, buriny vrátane obrubníkov minimálne v centre mesta?
#3307 | odpovedať 23.04.2016 11:20:28
obcianka2

Teší nás, že v Ilave sa rozširuje bytová výstavba rodinných domov, je záujem o kúpu pozemkov, hoci infraštruktúra okresu v porovnaní s okolitými mestami zaostáva, na nákupy širšieho sortimentu tovaru musíme chodiť do Dubnice, nemáme žiadne kúpalisko v okresnom meste, z námestia máme vytvorené parkovisko, ...
#3306 | odpovedať 21.04.2016 22:29:48
ilavan

Ďakujem riaditeľovi TSM za popis jestvujúceho stavu v Ilave vo veci skrášľovania životného prostredia. V tomto roku sa v tejto veci nič nebude realizovať. Tak rozhodlo MsZ. Bolo by vhodné, aby kompetentní zástupcovia si pozreli napríklad upravený kruháč v Dubnici n/V, či mnohé iné upravené plochy v okolitých obciach. Podnetné návrhy netreba brať na vedomie, ale vo veci konať. Neviem posúdiť, či na výsadbu niekoľko desiatok šípov, drevín či kvetov treba výberové konanie. Nehľadať
príčiny ako sa to nedá, ale veci realizovať napríklad zo schváleného fondu drevín.
#3305 | odpovedať 21.04.2016 08:15:49
TSM Technické služby mesta

Na porade poslancov pred MsZ Ilava dňa 5.4.2016 bol zo strany TSM predložený návrh projektu firmy Peter Pagáč - záhradnícke služby, realizácia záhrad a zavlažovacích systémov z Ilavy.
Firma spracovala návrh okrasnej výsadby kruhového objazdu v centre Ilavy so závlahovým systémom. Tiež spracovala návrh okrasnej výsadby pri zastávke Ilava-stred, Ružovej ulice a ponuku výsadby vodných rastlín do jazierka na námestí s čerpadlom vodného chŕliča.
Ponuky projektov by v prípade realizácie podliehali štandardnému výberovému konaniu z ponúk viacerých firiem.
MsZ tieto ponuky vzalo na vedomie s tým, že momentálne finančné možnosti mesta pre r. 2016 neumožňujú realizáciu týchto projektov.
Bolo schválené použitie finančných prostriedkov z fondu drevín vo výške 15.000 € na ošetrenie drevín a ich novú výsadbu.
Prioritou mesta a MsZ Ilava je pre r. 2016 rekonštrukcia mestských komunikácií a chodníka pri štátnej ceste 1/61 na Štúrovej ulici.
Priebežne sa tiež musia realizovať opravy porúch teplovodných potrubí tepelného hospodárstva, ktoré sú vo vlastníctve mesta a ktorých havarijné opravy stoja mesto nemalé finančné prostriedky.
V r. 2016 chceme formou koncesnej zmluvy výberovým konaním vysúťažiť realizátora rekonštrukcie zostávajúcich častí verejného osvetlenia aj s výmenou nosičov (stĺpov) a v prípade úspešného projektu podaného na MVSR realizovať v meste kamerový systém.
Na záver odpoveď pre "Ilavana": Súhlasím s Vašimi návrhmi. Aj ja by som uvítal, ak by v našom meste bolo každý rok viac a viac vysadených kvetov a okrasných stromov.
Je to o prioritách, ktoré si v danom roku MsZ zvolí. Momentálne sú prioritou komunikácie. Ak chcete ako občan svoje návrhy presadiť a realizovať, treba prísť na MsZ a osobne ich prezentovať pred poslancami MsZ Ilava. Riaditeľ TSM.
#3304 | odpovedať 17.04.2016 21:52:58
ilavan

Očakával som odpoveď od kompetentného a nie diskutujúceho. Ďakujem však za prejavený názor v tejto veci. Pracovníci TS primeranej zručnosti môžu prevádzať sadové úpravy pod dohľadom jestvujúceho záhradníka.
Pre skrášlenie mesta dávam návrh:
-zrealizovať v Ilave súťaž o najkrajšiu kvetinovú úpravu domu
-zrealizovať súťaž o najkrajšiu sadovú a kvetinovú úpravu ulice.
-konečne dať do prevádzky fontánu na námestí
#3303 | odpovedať 16.04.2016 07:38:35
Miroslav Behan Miroslav Behan

Súhlasím s Ilavanom, je vhodné upraviť voľné miesta kvetinovou výsadbou. Existuje množstvo okrasných rastlín ktoré vyžadujú minimálnu starostlivosť. O parky v centre sa stará jedna záhradníčka a je to veľmi poznať. Sú pekne udržiavané. Otázka je, či dokáže druhá záhradníčka obsiahnuť zvyšok zvyšok mesta, Klobušíc a Iliavky. Pýtam sa: prijmu TSM ďaľší odborný personál a navýši mesto rozpočet TSM na mzdove požiadavky? Mám za to, že rozvoj zelene v meste nemôže spočívať v častejšom kosení trávy.
#3302 | odpovedať 15.04.2016 08:28:00
ilavan

Začalo sa s nástrekom vonkajšej fasády objektu železničnej stanice v Ilave. Aj keď to neni kompletná rekonštrukcia starého objektu, predsa to bude vylepšenie "vstupnej brány" do Ilavy. Bolo by potrebné, aby mesto zabezpečilo vyasfaltovanie otoču pri železničnej stanici. Zelenú plochu otoču ako aj zelené plochy parkoviska pri železničnej stanici treba sadovnícky upraviť/výsadba kvetov, šípov, či iné/, Je to iste parketa pre riaditeľa TS. Očakávam odpoveď.
#3301 | odpovedať 14.04.2016 17:55:11
Miroslav Behan Miroslav Behan

Ak nastali pochybnosti o morálnosti prijatia nových zamestnancov, lebo po právnej stránke je to v poriadku, tak by bolo vhodnejšie podať vysvetlenie prípadne verejné odmietnuť tieto podozrenia. Podávať trestné oznámenie za položené ,,nepríjemné" otázky tieto podozrenia iba prehlbujú a spochybňujú tento výber.Osobne tiež uprednostňujem efektivnych a spoľahlivých podriadených.
#3300 | odpovedať 11.04.2016 11:24:18
Prednosta OÚ Dana Šťastná

Dobrý deň.
Dovolila by som si upozorniť, že za nepravdivé informácie a klamstvá, ktoré o mne šírite som sa rozhodla podať trestné oznámenie.
Ing. Dana Šťastná, prednostka OÚ
#3299 | odpovedať 11.04.2016 11:12:26
mark marek

Pan Primator, viete ze existuje vobec tato diskusia?na co sluzi diskusia? zruste to tu a budete mat pokoj.neni ste schopny ani odpovedat na otazky obcanov mesta.je vidiet ze na facebooku sa toho asi ilave dozvieme viac ako tu!
#3298 | odpovedať 10.04.2016 21:13:15
allan

Dobrý deň, už viackrát na stránke mesta upozorňovali občania Ilavy na personálne nechutnosti, a to zamestnávanie si rodinných príslušníkov a známych zamestnancov mesta. Podľa môjho názoru je ale oveľa nechutnejšie a nebezpečnejšie, keď si svojich známych zamestná primátor. Naposledy presadzoval a chcel mať vo svojej blízkosti ako vedúceho pracovníka p. G., čo nakoniec nevyšlo kvôli finančným nárokom a požiadavkám menovaného, čo priznal primátor priamo na MsZ. Chcel ho tak strašne zamestnať že pri vypísaní výberového konania na vedúceho finančo-majetkového oddelenia ekonomické vzdelanie zrazu mohlo byť nahradené technickým vzdelaním, čomu sa veľmi veľa ľudí čudovalo. Primátor pripravil všetko tak, aby sa mohlo povedať, že p. G. aspoň v niečím spĺňa stanovené podmienky. Po neúspechu z tohto výberového konania, sa pán primátor rozhodol znovu skúsiť šťastie. V stredu som bol na úrade a pochopil som, prečo pri novom výbere bolo požadované vzdelanie doplnené o právnický smer. Post vedúceho FMO totižto náš pán primátor obsadil dcérou pani prednostky Okresného úradu Ilava, slečnou Mgr. Š., ktorá takisto, spĺňa okruh podmienok len dosiahnutím právnického vzdelania. Je to hnus keď na verejné funkcie obsadzuje ľudí, ktorým je ako súkromná osoba niečo dlžný. Pri G. to mala byť odmena za vedenie jeho volebnej kampane, v druhom prípade je to, žeby protekčné zamestnanie primátorovej ženy do väznice? Pán primátor potrebujete niečo z ekonomických vecí skrývať, keď si tam potrebujete dosadzovať svojich známych ? Prečo ste miesto vedúceho obsadil až teraz skoro po tri štvrte roku? Ako fungovalo také dôležité oddelenie doteraz? To ste tak strašne zaviazaný p. Š., že ste na nástup jej dcéry (bez praxe v danej oblasti) čakali skoro tri štvrte roka? Vaše výberové konania a obsadzovanie funkcií sú obyčajné frašky, je to ukážka Vašej morálky, môžete sa hanbiť. ***** Verte, že budem dôsledne sledovať prácu slečny Š., ako bude slečna bez praxe ,,hospodárne" míňať naše dane a budem verejnosť informovať o jej výnimočných pracovných návykoch a skúsenostiach a o jej prínose pre MsÚ Ilava. Pán primátor, vyzývam Vás, aby ste prestali takéto praktiky používať pri výkone verejnej funkcie platenej z našich daní.
#3297 | odpovedať 03.04.2016 17:52:56
obcianka2

Všetkým nestačí, že naše okresné mesto šetrí. Keď nemáme kúpalisko, tak nech nám funguje aspoň fontána, aj bagroviská na kúpanie pri Váhu treba upratať, označiť, či sú na kúpanie vhodné.
#3296 | odpovedať 01.04.2016 21:41:49
ilavan

Prosím o odpoveď, či bude nejaká reakcia na moje predchádzajúce podnetné návrhy. Predchádzajúci rok nebola v prevádzke fontána na námestí. Fontána v tomto čase už mohla byť funkčná. Funkčnosť fontány netreba viazať s preklenovacím mostíkom. Tento možno osadiť aj za už stálej prevádzky. Že sa to nedá? Alebo sa nechce.
#3295 | odpovedať 28.03.2016 10:04:57
obcianka2

Keby sme nechodili na záhradu ani nevieme, že sa v Ilave niečo stavia. Z poľnej cesty vidieť, že smerom na Klobušice sa rozširujú výrobné priestory, alebo sklady. Prečo sa nemôžeme pochváliť, že sa chystá aj nejaká individuálna bytová výstavba v okolí Medňanskej ulice a smerom na Lašteky. Ľudia sa pýtajú, na akú výstavbu sa tu robia úpravy terénu? Nemá nám to kto povedať alebo napísať. V regionálnych a mestských novinách sa nedočítame nič. Mali by sme sa vedieť pochváliť, že v našom okresnom meste začína rozvoj výstavby mesta.

Príjemný veľkonočný pondelok!
#3294 | odpovedať 20.03.2016 21:43:08
ilavan

Začína nám jarné obdobie. Je tu čas na skrášľovanie mesta. Doporučujem zelené plochy nového parkoviska pri železničnej stanici v Ilave sadovnícky upraviť/výsadba šípov, kvetov/. Rovnako upraviť aj zelené plochy
"kruháča" podchodu pri železničnej stanici. Dočkáme sa aj odpovede?
#3293 | odpovedať 15.03.2016 09:18:59
mark marek

uz nejaky cas sa tu nic nedeje kopmpetentny ludia neopovedaju na otazky obcanov.alebo cakaju na nejaku "jednoduchu" otazku na ktoru bude chciet alebo vediet odpovedat. na co to tu vlastne sluzi?
#3292 | odpovedať 29.02.2016 21:04:45
ilavan

Na bývalej autobusovej zastávke Ilava-veterinérne stredisko, nakoľko sa zastávka zrušila, je nefunkčný prístrešok. Doporučujem tento prístrešok premiestniť na zastávku Ilava-UZNV. Tu je síce osadená nová lavička, ale zastávka je bez prístrešku. Aj pri realizácii drobných úprav sa dosiahne spokojnosť občanov.

Pridať príspevok

<< < ... 4 5 6 7 8 9 10 11 ... > >>