Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Otázky a odpovede

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#3283 | odpovedať 11.02.2016 15:05:14
FMO Ilava

Dobrý deň,
Mesto Ilava na svojom MsZ z 15.12.2015 prerokovalo a zobralo na vedomie podanie Žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016, na kamerový systém. Žiadame o výšku dotácie 36 000€. Toto môžete nájsť v uznesení z horeuvedeného dátumu na stránke mesta.
Cieľom projektu je vybudovanie kamerového systému na exponovaných miestach v meste Ilava. Účelom je využívanie takéhoto systému ako jedného z najúčinnejších prostriedkov prevencie kriminality a nepriaznivých javov. Systém umožní jednak v reálnom čase sledovať monitorované lokality ako aj spätne dohľadať a prehrať prípadné nepriaznivé udalosti v rámci zákonných noriem.
Kamerový systém je navrhnutý pre centrum mesta a obidve parkoviská – Cillerová jama a parkovisko pri ŽS SR. Celkový počet kamier bude 14 kusov. Celý tento systém je navrhnutý tak, že bude priamo prepojený na OOPZ Ilava. Žiadosť bola odovzdaná 13.01.2016 na Okresný úrad Trenčín. Teraz treba len veriť, že náš projekt – dotácia bude schválená.
S pozdravom
Samostatný odborný referent FMO
#3282 | odpovedať 10.02.2016 17:04:58
Rasťo k600

Dobrý deň, zadal som otázku vedeniu mesta do príspevku o zničenej lavičke pred MsÚ a doposiaľ žiadna odpoveď. Jedná sa o vandalov v meste a aj o príspevok " Pudy opäť vyčíňali". Zadal som otázku, či už naozaj nie je čas na kamerový systém v meste Ilava. Koľko aut už bolo poškodených, koľko odpadkových košov zničených, v parku lavičiek poškodených a podobných vecí. Dnes rozbitá sklená výplň nad potravinami. O čo jednoduchšie by bolo identifikovať a aj potrestať páchateľov týchto priestupkov. Takto sa môžeme iba pýtať ako to robí pán prednosta ohľadom zničenej lavičky pred MsÚ či niekto niečo videl, alebo počul. Každí chce mať pokoj a tak nikto nič nepovie, lebo nevidel a nepočul. Čo sa takého musí udiať, aby kompetentní začali rozmýšľať a konať v prospech občanov tohto mesta. Verím, že sa dočkám odpovede.
#3281 | odpovedať 09.02.2016 14:54:24
Je to mozne?

Pani "občianka",
už Vám napadlo, že tu sú nielen kresťania, ale iste aj ateisti a pod.???Tu sme v prvom rade , iba a iba občania mesta!So svojimi radosťami a starosťami...
#3280 | odpovedať 08.02.2016 17:47:21
Miro Toman mirto

Taktiež sa stotožňujem s predchádzajúcimi diskutujúcimi v tom zmysle, že v rámci trvalej udržateľnosti diskusného komfortu tohto fóra ako celku, je viac než potrebné nezahlcovať diskusiu príspevkami, ktoré ktoré súvisia s propagáciou strany, svetonázorového presvedčenia ako takého (nech je náboženské, alebo ateistické). Je v záujme nás všetkých, aby diskusia sa využívala na obojstranne prospešnú komunikáciu občan - mestský úrad. Jedine tak mestský úrad získa použiteľné podnety a naopak občania spätnú väzbu.
#3279 | odpovedať 08.02.2016 15:55:26
admin Informatik

Pre Občianka2:

Vážená pani,
faktom je, že narastá počet diskutujúcich, ktorí sa pohoršujú nad jednostrannosťou prezentácie Vašich príspevkoch, hlavne z dôvodu ich zaraďovania do témy, určenej pre širšiemu spektrum otázok a odpovedí, než názory a úvahy jedného druhu. Iste uznáte, že tak ako Vaše práva a požiadavky chceme rešpektovať aj ich.

Nebudem diskutovať o zmysle ani účelnosti Vašich príspevkov, snáď Vás upozorním len na kódex diskusie a skutočnosť, že Váš spôsob komunikácie bol dlhší čas tolerovaný so zatvorenými očami, pokiaľ príliš neprekážal ostatným. Konkrétne ide o bod 5, čiastočne i bod 8., prečítajte si ich dôkladne, aby ste opäť nemali dôvod napadať nás z diskriminácie, pretože taký zámer nemáme: Etický kódex diskusie

Navrhujem Vám, aby ste svoje príspevky, a týka sa to samozrejme aj príspevkov ostatných diskutujúcich podobného zamerania, zaraďovali do samostanej, (predbežne) na to určenej témy s názvom „Osobné úvahy a námety prispievateľov“.

Berte prosím rešpektovanie tejto výzvy i ako podmienku pre ďalšie zotrvanie v databáze prispievateľov.

S pozdravom

-admin-

#3278 | odpovedať 08.02.2016 15:33:56
obcianka2

„Zahlcovať diskusiu je kotraproduktívne. Žiadam admina aby moderoval toto vlákno a presúval, odstraňoval príspevky ktoré sem nepatria. Napríklad do novovytvorenej sekcie- Náboženska literatúra.“

Pán Behan, sme platení z daní občanov, ako veriaca mám právo, aby morálne normy, ktorým verím boli predmetom politickej diskusie na stránke mesta. To som si už zistila. Otázka spravodlivosti či nespravodlivosti sa týka verejnosti. Zistite si presne z čoho, z ktorej právnej normy vyplýva vaša snaha obmedziť moje príspevky? Ja sa tiež o to zistenie tejto normy postarám.
#3277 | odpovedať 08.02.2016 11:30:37
obcianka2

„Pani evidentne nechápe svoje príspevky a ani reakcie na ne...Naco tu prezentuje svoje oblubene citaty a obvinuje niekoho z "cenzury" ?! Čo má s fórom spoločné Vaša naboženská literatúra?“

Vážení, tento priestor internetovej diskusie na stránke mesta je od toho, aby občania mohli verejne sledovať a poukazovať na kroky vedenia samosprávy mesta. Ďakujem, že po predchádzajúcich konfliktoch už táto stránka plní svoju úlohu, hoci mám pocit, že nemá kto strážiť náš verejný záujem, aj ten na všetko nestačí. Koľko z nás občanov sa tu ozvalo? Môj manžel hovorí, že komunisti to robili lepšie, mali na všetko kontrolu, že všetko nemali zlé.

Pri všetkej úcte si dovolím, už k spomenutému porovnaniu výberu pracovníkov, povedať, že cirkevná vrchnosť mala pravdu, keď pokladala výber spolupracovníkov, ktorých si pán Bezák vybral podľa vlastného uváženia, za nevhodný, lebo neplnil podmienky spravodlivosti. Nikdy ich neplnilo ani naše mesto po volebných víťazstvách, taká krivda po nich zostala. Pre nás občanov a samosprávu nášho mesta porovnanie môže slúžiť ako príklad, podľa ktorého nemá prebiehať výber pracovníkov. Všetko nepatrí politickej moci, všetkému raz bude koniec, zostanú len rôzne spomienky. Ak by voliči len z uvedených dôvodov nešli v Ilave k voľbám do NR, to by bola chyba. Naposledy sa v komunálnych voľbách nezúčastnilo 1400 oprávnených voličov. V čom sú teda kresťanskí politici lepší, mali by sa správať ináč ako ostatní politici. Koho máme voliť?

Ak kresťanstvo neodporuje nespravodlivosti moci, neobmedzeného zisku, keď mlčí, zúčastňuje sa na moci, nie je slobodné. Vieme prečo. Z týchto dôvodov si hľadám a nachádzam vysvetlenie v náboženskej literatúre, ktorú citujem aj v záujme informovania verejnosti. Spravodlivosť je morálny princíp Biblie, je to hlavná norma Božieho zákona. Spravodlivosť sa musí v spoločnosti uskutočňovať politickou mocou. Je jednou zo základných spoločenských noriem. Koľko z nás je Božích spravodlivých ľudí? Len spravodlivosťou si môže vedenie samosprávy mesta vybudovať autoritu! Dobre to chápem a dobre tomu rozumiem, … získala som také poznanie z náboženskej literatúry a stále hľadám. Spravodlivosť určite politická moc neplní, a to odmeňovaním známostí, kamarátov, spolužiakov, ani rozdávaním kvetiniek, ani najlepšími spoločenskými podujatiami v meste, určite nie.
A na vyjadrenie poslankyne mala moja príbuzná takýto názor: Ved aj ja som chodila celé roky do kostola a o Svätom písme a jeho zákonoch a zásadách som vedela veľmi málo, ... Ja chcem tiež chodiť do kostola aj so všetkými úradníkmi okresu a primátorom mesta aj pre to, aby sa nám všetkým žilo lepšie, aby sme boli k sebe spravodliví, citliví a neboli ľahostajní k druhým.

Dúfam, že som sa vás v samospráve mesta nespravodlivo nedotkla. Očakávam aj váš názor, táto téma je vecou dialógu, nemôže byť cieľom urážok a dôvodom ďalšieho vášho cieleného verejného napomínania vo verejnom priestranstve ako tej najväčšej hriešnice, ani tá nebola verejne napomínaná. Vráťme spravodlivosti význam!
#3276 | odpovedať 07.02.2016 22:13:50
Miroslav Behan Miroslav Behan

Tento priestor má slúžiť hlavne pre komunikáciu občan - mesto, pre otázky a odpovede. Nikomu sa nesmie brániť vyjadriť svoj názor, ale súhlasím s tým že každý príspevok má mať svoje miesto. Zahlcovať diskusiu je kotraproduktívne. Žiadam admina aby moderoval toto vlákno a presúval, odstraňoval príspevky ktoré sem nepatria. Napríklad do novovytvorenej sekcie- Náboženska literatúra.
#3275 | odpovedať 07.02.2016 17:51:05
obcianka2

Náboženská literatúra sa číta, keď naše kresťanstvo sa odmieta zaoberať spravodlivosťou a nespravodlivosťou systému moci. Okrem toho pripomeniem príbeh pána Bezáka, ktorý v rozhovore pre noviny z 23.12.2015 povedal, že cirkevná vrchnosť pokladala za nevhodné, keď si spolupracovníkov vyberal podľa vlastného uváženia. Nám bežným občanom v Ilave však takýto výber neprekáža, podobný výber pracovníkov prebieha aj v samospráve nášho mesta.

Čo patrí ku kresťanskej kultúre komunálnych politikov nášho mesta, ktoré morálne zásady? „Chodíme do kostola a to je všetko, čo všetci veriaci robíme.“
#3274 | odpovedať 05.02.2016 06:06:08
Je to mozne?

Čo má s fórom spoločné Vaša naboženská literatúra? Alebo akákoľvek???
#3273 | odpovedať 05.02.2016 06:04:32
Je to mozne?

Súhlasím s Rasťom! Pani evidentne nechápe svoje príspevky a ani reakcie na ne...Naco tu prezentuje svoje oblubene citaty a obvinuje niekoho z "cenzury" ?!Nech navstevuje najblizsí literárny krúžok! Toto je verejná diskusia k problémom občanov mesta...Toto nie je diskusia literárneho zoskupenia...
#3272 | odpovedať 04.02.2016 20:09:25
Rasťo k600

Toto je diskusia pre občanov a to čo ich trápi. Vaši neustálymi pripomienkami čo nesúvisia so životom mesta Ilava zahlcujete podstatné veci ľudí a ich postrehov. To ste si ešte nevšimla? Prečítajte si pomaly a poriadne moju reakciu na Vás. Napísal som Vám, že neuberám Vás o Vaše právo na vyjadrenie, ale písal som, že je to diskusia a téma je „Otázky a odpovede“. Preto som dal návrh, aby ste svoje postrehy či sa už týkajú náboženstva, literatúry preniesla do diskusie s názvom, aký si sama zvolíte. Pozrite sa spätne na svoje príspevky (obsah) a príspevky iných občanov, akým spôsobom ste ich príspevky odklikala a tým komu mali byť adresované, sa v podstate ani nemusia dostať. O tom tu píšem a nie že Vám niekto uberá alebo berie právo na názor. To nie. Mier s Vami.
#3271 | odpovedať 04.02.2016 17:39:20
obcianka2

Pre Rasťa,

porušila som nejaké morálne zásady, keď Vám prekáža môj názor a literatúra, ktorú tu prezentujem, Čo máte cenzúru na náboženskú literatúru?
My bežní občania máme v porovnaní s minulosťou už trochu vyššie požiadavky na politikov, požadujeme spravodlivé rozdeľovanie moci, nerešpektujeme odmeňovanie spolužiakov a známostí, rodinkárstvo,... jak v komunálnej politike tak vo vrcholovej politike. Máte smolu, o tom si otvorene píšeme už aj na iných stránkach novín. Výhody moci by mali slúžiť k prospechu všetkých občanov mesta, z týchto dôvodov si kvetinkami môj názor nezískate, ani moju účasť na spoločenských podujatiach mesta.

„Pre politikov je moc svätá, pravda bezvýznamná a smiešna, pre nás občanov pravda musí zostať svätá.“
#3270 | odpovedať 03.02.2016 17:33:00
Rasťo k600

Pre občianka 2. Prečo zahlcujete diskusiu? To čo píšete sa má ako diskutovať. Založte si vlastnú tému a tam si prispievajte. Koľko krát niekto zadá podnet, ale Vašimi príspevkami to znegujete. Nik Vám neuberá právo prispievať a písať svoje postrehy a názory, ale k veci!!!!
#3269 | odpovedať 03.02.2016 10:28:08
obcianka2

“Čítanie dobrých kníh je ako rozhovory s tými najlepšími ľuďmi z minulých storočí.”
– René Descartes

Knihy sa píšu vyše 5000 rokov a pri ich čítaní si uvedomíte, že ľudstvo sa až tak nezmenilo. Ak hľadáte odpovede na otázky ohľadom podnikania, marketingu, vedy, vzťahov, výchovy či posmrtného života, garantujem vám, že už niekto o tom napísal knihu.
5. Knihy ako investícia

“Dolár čo dolár, nie je lepšia investícia na svete, ako do knihy.”
– Ryan Holiday

http://www.topky.sk/cl/10003/1525493/6-DOVODOV--PRECO-KNIHY-V-21--STOROCI-NEVYMRELI--A-PRECO-BY-STE-ICH-MALI-CITAT
#3268 | odpovedať 31.01.2016 13:08:17
obcianka2

V tomto predvolebnom čase do NR mi prišli ako dôležité myšlienky o neľahostajnosti voči politike:

„Ale pokiaľ politici (autor ich pomenoval slovom místopředsedové) „zbierajú hlasy,“ nesmieme si nechať zobrať ten svoj – nemyslím len „voličský hlas“ v podobe papieriku vhodeného do volebnej urny, ale predovšetkým „hlas volajúceho na púšti“, hlas prinášajúci stále nepopulárne otázky. Demokracia nie je sama o sebe a svojimi mechanizmami schopná zaistiť slobodu spoločnosti, môže jej pomáhať, a to len tam, kde v spoločnosti ľudia myslia a slobodne diskutujú o pravde.“ Zaujímavá je aj myšlienka aké stanovisko máme zaujať k pravde, že nemôžeme a nesmieme byť konformní voči tomu, čo bolo pre Piláta a je pre „politiku“ dôležité, ako sa stavajú k pravde a k moci. Pre nich je moc svätá a pravda bezvýznamná a smiešna,... napísal autor.
Citované z knižky Tomáša Halíka, Dotkni se ran, spiritualita neľahostajnosti

Ešte jedna myšlienka z včerajšej diskusie denníka SME:
„A neviem, prečo úplne normálna morálka v politike chýba.“
#3267 | odpovedať 27.01.2016 15:34:28
obcianka2

Pre marka,
verejný priestor web stránky je otvorený v duchu ľudských práv a slobôd pre potreby dialógu v samospráve mesta. „Čo sme v minulosti riešili spormi, hádkami, dnes sa rieši dialógom,“ poradil nám nedávno v kázni katolícky kňaz. Dialóg môže ukazovať aj vzťah politickej moci a človeka, z dialógu by nemal byť človek vylúčený, pretože sa potrebujeme navzájom a nemusíme byť majitelia pravdy. Zo strany občanov sa tu nejedná o zákernosť, ale ide o realitu. Odpovede vrchnosti by mali ukončiť proces hľadania pravdy. Pre život nám vždy môže niečo poradiť aj Biblia, má pre nás moc Božieho slova. Z dobrej myšlienky sa dá aj žiť, spieva sa zas v jednej pesničke. Tomáš Halík v knižke Žít s tajemstvím napísal: „Tušil snáď biblický Jákob, keď tomu, s ktorým bojoval v nočnom zápase, povedal: Nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš!“ Vysvetlením v knižke je, že nemali by sme pustiť z náručia to, čo je v tom žiadanom pre nás cenného, aj cez zápas a zranenie, dokiaľ nezískame požehnanie. Ako prevažne katolícka Ilava, aj tomu by sme sme sa mali učiť, že každý prejav blížneho sa máme snažiť vysvetľovať si v dobrom až na sám najužší okraj možného, je to myšlienka sv. Ignáca z Loyoly.
„ K etike dialógu patrí vzdať sa monopolu na pravdu. Vzdať sa monopolu na pravdu neznamená zdať sa pravdy, skôr stať sa pravdivejší, vedieť sa v pokore ponoriť do hĺbky pravdy, zakúsiť, že je hlbšia, širšia, dynamickejšia než naše rybníčky, ktoré sme doteraz za jednu pravdu uznávali.“ Napísal Tomáš Halík, Žít v dialogu.
#3266 | odpovedať 27.01.2016 08:56:47
obcianka2

Prečo sa stavajú rodinné domy viac v Košeci ako v Ilave? Za posledných 25 rokov sa postavilo v Ilave 5 bytoviek a 2 nájomné bytovky. Na okresné mesto a jeho rozvoj je to málo. Rodeným Ilavčanom sa to nepáči. Čo majú inde navyše, to v Ilave za naše dane chýba. Aká je situácia s odpredajom pozemkov, s opravou chátrajúcich budov? Keď v našom okresnom meste chýbajú mnohé služby a obchody pre občanov, na okresné mesto sa to nepodobá, chce sa tu niekto prisťahovať a bývať? Či v našom meste sa uživia len krčmy, že sú z toho asi vyššie dane pre mesto. Stúpa či klesá počet obyvateľov nášho okresného mesta?
#3265 | odpovedať 27.01.2016 08:32:18
mark marek

uz nejaku chvilku to tu sledujem a neda mi to ... akym smerom sa to tu ubera.ci na fore ci v ilave..myslim ze to forum by malo sluzit ako mestu tak aj obcanom.no neni to tak.odpisoval tu primator, zastupca primatora, potom kulturny refernet( ktory sa akurat ukazal aky je slabucky,a robi si z ludi srandu) potom pan riaditel TSM. len si tu pohadzujete horuci zemiak... kto na tie zarene otazky nas obcanov bude odpovedat!? :-) ako si to my obcania dovolujeme sem nieco pisat a stazovat sa? preco neprideme osobne? no lebo sme napriklad v praqi, s rodinou? pokial toto forum nie je na toto urcene tak ho zruste.odpoved z mesta no sak si to podte vyskusat, ze to neni take jednoduche. ked sa dalo nieco eteru na face do novin, ako lavicka pri nemocnici. hned sa veci pohli.asi toto je ten spravny smer ako to robit.ale asi nie to by sme chceli moc otvorit si usta nieco povedat.to mame zakazane.bolo by dobre spravit na face stranku o ilave a davat tam fotky a prispevky ludi co sa tu deje,nech to vsetci vidia. ked tuto sa to nemoze. a este co tie srtomy na mednanskej.najskor vrba dnes ihlicnan? kto to nariadil,bola peticia? nejake rozhodnutie? ale sa takto rozhodlo TSM? uz tyzden po zrezani vrby tam je total bordel ani konare po sebe upratat neviete.preco sa takto nezrezu brezy na mednaskej, nie vsetky, staci to preriedit.dakujem za serioznu odpoved! PS kulturny referent moze chyby opravit. teda ak bude mat v praci nahodou cas :-D
#3264 | odpovedať 25.01.2016 13:20:16
admin Informatik

Dodávateľ elektriny SSE si od nikoho povolenie nepýta, sám si tiež určuje termíny výluky elektriny. Poradiť možno kontakt na spoločnosť, prípadne sa pýtajte Ing. Pekára riaditeľa sekcie Dispečingu: http://www.sse.sk/portal/page/portal/stranka_SSE/zakladne_menu/kontakty/napiste_nam

Pridať príspevok

<< < ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... > >>