Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rozpočet mesta 2018

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#8 | odpovedať 04.02.2019 08:52:47
Ľubomír Turcer

V poriadku to bude ak mi odpovie kompetentný pracovník. Ja tie pozemky nevidím ani v kapitálovom výdaji ani nikde inde okrem programového rozpočtu. A keď chce niekto vyplatiť aj z mojich daní 100 000 + 60 000 + 60 000 tak chcem vedieť za čo a komu. A toto by malo byť jasné keď sa to dostalo do rozpočtu. Alebo si to mám žiadať cez 211-tku? A nezavádzam! Pán primátor povedali, že Vaša prvá otázka keď komunikujete z občanmi má byť: "Čo môžem pre Vás urobiť?"
#7 | odpovedať 03.02.2019 13:15:35
Ľubomír Turcer

V programovom rozpočte sa uvádzajú sumy na nákup pozemkov Rok 2019: 100 000 Euro. Rok 2020-60 000:Euro.Rok 2021: 60 000 Euro. Nenachádzam to však v kapitálových výdajoch, Prosím bývalých kolegov z finančno-majetkového oddelenia, aby laickej verejnosto objasnili. Aké pozemky má mesto v úmysle nakupovať, OD KOHO a KDE. A prečo to nie je riadne vyčíslené aj v kapitálových výdajoch, resp kde to je zakomponované. Ďakujem.

p. Turcer je to v poriadku, nezavádzajte to, ak vážne potrebujete informácie objasní Vám ich Ing. Fúsek. Na webstránke je programový rozpočet pre občanov na orientáciu v hlavných častiach rozpočtu.
admin

#6 | odpovedať 16.12.2018 17:38:49
Karin Bartošová Karin Bartošová

Návrh na zaradenie „participatívneho rozpočtu“ do rozpočtu mesta Ilava
Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožní transparentné monitorovanie verejných výdavkov obyvateľstvom a zároveň dáva dokopy ľudí, aby vyhodnotili svoje problémy, vedie diskusie a prípravu projektov na ich riešenie a podporuje ich finančne – nenávratnou dotáciou od mesta. Dáva príležitosť obyvateľom mesta navrhovať projekty, ktoré zodpovedajú ich potrebám s verejnoprospešným účelom a zároveň ich zapojuje do stanovovania priorít verejných výdavkov.
Realizácia:
Napr. v rámci participatívneho rozpočtu vyčlení mesto sumu vo výške 20.000tis EUR. Vyzve obyvateľov o predkladanie projektov na jeho čerpanie. Projekty sa vzťahujú na všetky oblasti ako doprava, komunitný rozvoj, šport, kultúra, sociálna starostlivosť, seniori, mládež, voľnočasové aktivity, rodičia s deťmi, školstvo a vzdelávanie, životné prostredie, zeleň v meste, ekológia a ďalšie. Občania týmto navrhujú riešenia v záležitostiach, ktoré sa týkajú ich vlastnej ulice, štvrti alebo mesta čím yyužívajú znalosti miestnych pomerov a zároveň upozorňujú na svoje potreby.
Úspešné príklady z projektov z PR:
Projekt na vyznačenie nového prechodu pre chodcov
Projekt skrášlenia verejných priestranstiev mesta – napr. okolie bytových domov
Projekt revitalizácie zelene mesta
Projekt vybudovania prístreškov pre ohniská..
Projekt úpravy prístupovej cesty k bytovému domu
Projekt petangového ihriska
Projekt vybudovania fit parku
Projekt organizácia športového dňa pre seniorov atď......

Predložené projekty vyhodnocujú:
Ad1/ obyvatelia mesta hlasovaním prostredníctvom webového sídla mesta
Ad2/ MZ na základe schváleného VZN o PR s prihliadnutím na výsledky hlasovania občanov.

Participatívny rozpočet sa osvedčil a realizoval vo viacerých mestách či mestských častiach v rámci Slovenska a teda sa nejedná o novinku, na ktorej by sa mesto muselo „učiť na vlastných chybách“. PR naopak zjednodušuje komunikáciu medzi obyvateľstvom a mestskou – úradnou byrokraciou, podporuje a využíva ich expertný potenciál a znalosť miestneho prostredia..

Bolo by načase sa zamyslieť, či PR nespustiť už v rozpočte mesta Ilava na rok 2019.
#5 | odpovedať 29.11.2018 09:50:46
Ľubomír Turcer

Vážení spoluobčania, ako ste si mnohí určite všimli na titulke webu mesta, pripravili sme s celým tímom pracovníkov mesta rozpočet na rok 2019 a výhľady na ďalšie roky. Rozpočet sme spolu s kolegami pripravili s plnou zodpovednosťou s ohľadom na nové vládou schválené tarifné tabuľky, rozpracované granty a projektovo pripravené a vysúťažené akcie. Rozpočet JE PRIPRAVENÝ PRE VŠETKÝCH OBČANOV MESTA TAK aby bol realizovateľný a aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu ktoré sme mali v minulom roku. Veľmi si želám aby rozpočet bol prijatý a schválený na plánovanom mestskom zastupiteľstve 11.12. 2018 . V rámci pripomienkovania sú možné zmeny. Bol vyvesený 26.11.2018, teda každý má dostatok času si ho preštudovať, prípadne konzultovať s pracovníkmi mesta. Prijatie rozpočtu je základ pokojného naštartovania roka 2019. Pre mladé rodiny dobrá správa- MESTU BOLA SCHVÁLENÁ súťaž na výber dodávateľ rozšírenia materskej škôlky a nič nebráni aby sa táto akcia vyboxovaná súčasným primátorom a jeho tímom v roku 2019 zrealizovala. Rozpočet je pre občanov a naša povinnosť voči Vám je splnená ako sa patrí. Koncovka je už na novom vedení mesta.
#4 | odpovedať 27.02.2018 12:59:08
Ľubomír Turcer

Rozpočet sa neschvaľuje pre primátora, ale pre 5500 občanov mesta. Tu je treba vždy dať sympatie a antipatie nabok. Nakoniec sa schválil ale za cenu obrovskej zbytočnej práce pri prepisovaní niekoľko tisíc položiek do modulu"Rozpočtové provizórium" a stálo to jedno zbytočné zastupiteľstvo naviac. Platia to občania z daní.
#3 | odpovedať 26.02.2018 13:53:35
Peterko_83

Asi sa treba zamyslieť, prečo poslanci neschválili rozpočet na rok 2018. Ale asi je to všetkým jasné.
Pán primátor má len určitý okruh ľudí, s ktorými je ochotný diskutovať. A to samozrejme spraví len vtedy, ak to bude mať pre neho význam..prospech...či už finančný alebo spoločenský nechám na úvahu každému zvlášť.
A keď mu určitý okruh ľudí odporuje..poslanci mestského zastupiteľstva...dopadne schválenie rozpočtu tak, ako dopadlo.
#2 | odpovedať 15.01.2018 13:01:19
Ľubomír Turcer

Na rozpočte sa pracovalo od septembra 2017. Podieľajú sa na tom všetky oddelenia úradu a všetky školské zariadenia v správe mesta ako aj TSM. PO zozbieraní všetkých požiadaviek od nich sme porovnali ich výšku s predpokladanými príjmami z podielových a miestnych daní. Chýbalo nám viac ako 900 000 Euro aby sme všetkým vyhoveli. Potom nasledovali rokovania s každým zvlášť a hľadali sme čo ubrať aby sme zachovali fungovanie mesta škôl a ostatných oddelení. Na 4 kroky sme rokovania robili dookola až sme rozpočet vyrovnali. Bol to zdĺhavý a pracný proces. Poslanci HO NESCHVÁLILI. Teda zhodili zo stola našu niekoľko mesačnú prácu. ROZPOČET SME VYVESILI 11.1.2018 ZNOVA - VYROVNANÝ, so zakomponovaním všetkých pripomienok poslancov, ktoré mali logiku a neohrozili fungovanie žiadneho oddelenia či školy. 30.1.2018 sa bude schvaľovanie opakovať. Stále je ešte možné rozpočet schváliť a naštartovať tento rok v pohode.
#1 | odpovedať 19.12.2017 13:36:47
Komisár Rex Richard Moser

Pozrel som si časť videozáznamu z posledného tohtoročného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Ilave a nechcelo sa mi veriť vlastným očiam. Poslanci neschválili návrh rozpočtu mesta na rok 2018! Je pravdou, že platná legislatíva poslanecký zbor k takémuto výnimočnému kroku z dôvodu vyskytnutia sa určitých okolností oprávňuje a dokonca i zaväzuje, podľa všetkého však o takúto závažnú situáciu v tomto prípade ani zďaleka nešlo. Aspoň spomínaný videozáznam nič podobné neukázal. Po rozpačitom hlasovaní a následnom zavrhnutí návrhu najdôležitejšieho dokumentu mesta pre nové plánovacie obdobie, neodznel totiž jediný rozumný argument, ktorý by väčšinové rozhodnutie kolektívneho samosprávneho orgánu čiastočne zdôvodnil. Orgánu, pripomínajúceho v tom okamžiku skôr čriedu zblúdených a nerozhodných oviec, než svojprávnu, legislatívne rozhľadenú občiansku autoritu s oprávneným mandátom spravovať veci verejné.

Za okolností, aké v ilavskej samospráve v súčasnosti panujú, chodiť po vysvetlenie nemusíme ďaleko. Je nespochybniteľné, že uvedené hlasovanie mestského zastupiteľstva bolo predovšetkým akýmsi škodoradostným komplotom, nie príliš vydarenou pomstou svojmu náprotivku, štatutárovi mesta Ilava, Ing. Štefanovi Daškovi. Pomstou chladnou a vypočítavou, napriek tomu však neuveriteľne sladkou. Až natoľko sladkou, že poslanci v návale eufórie zabudli zrejme odhlasovať aj balík svojich vianočných odmien, ktoré v uplynulom roku navýšili na dovtedy nevídanú čiastku 300,- eur. Nedomysleným vyrovnávaním si účtov s vrchnosťou mesta hodili tak cez palubu nielen posledné zostatky svojej poslaneckej cti a dobrých spoločenských mravov, ale i akékoľvek občianske očakávania všetkých nás, ostatných obyvateľov mesta. Nehovoriac už o finančných a spoločenských ujmách, ktoré mestu Ilava týmto nešťastným rozhodnutím spôsobili. Tie si však popri primátorovi mesta a jeho zástupcovi, Ing. Antonovi Bajzíkovi uvedomoval v sále z poslancov asi málokto a z tohto dôvodu, celkom evidentne, málokoho aj trápili.

Padni komu padni, zvykne sa vravievať v politických kruhoch v snahe poukázať na niektoré nekalé praktiky a očakávané odhalenia s nimi súvisiace. Komu padne v Ilave, to dnes možno iba ťažko predvídať. Uvidíme o rok. Čo s určitosťou však môžeme vyjadriť už dnes je presvedčenie, že zastúpenie, ktoré sme si do mestských parlamentných lavíc naposledy zvolili nie je určite to pravé orechové, ktoré nás na ceste za vyšším občianskym štandardom mohlo v Ilave postretnúť. Mali by sme sa z toho už konečne poučiť!

Pridať príspevok