Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Triedenie odpadu

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#222 | odpovedať 28.02.2019 14:05:11
TSM Technické služby mesta

Dobrý deň vážení diskutujúci!

Súhlasím s pani CITIZENKOU, ak obyvatelia domov nechcú prísť o parkovacie miesta, prípadne časť zelene v okolí bytoviek, je riešením častejší odvoz odpadu. Minimálne štandardy zberu na jedného obyvateľa v kalendárnom roku je možné plniť buď poskytnutým objemom nádoby, alebo frekvenciou jej vyprázdňovania resp. zberu (vrecia). Pri hľadaní riešenia sa dostávame k otázke, ktoré riešenie je z ekonomického hľadiska výhodnejšie z pohľadu nakladania s vytriedeným odpadom nielen v určitej časti mesta, ale v celom meste. Otázka peňazí a jej dopad na občanov je veľmi dôležitá. Nakladanie s odpadmi v meste Ilava, patrí do kompetencie oddelenia technických služieb. Radi by sme problém čím skôr a definitívne vyriešili. Určite v tejto veci budeme konať.

K tomu, aby sme maximálne využívali kapacitu nádob na vytriedený odpad, ktoré sa nachádzajú pri bytových domoch je potrebné predovšetkým zmenšovať objem odpadu. Uvedená informácia je nalepená na každej nádobe na separovaný odpad.

V sobotu zamestnanci OTS vykonali zber papiera. V pondelok a v stredu som bola pozrieť do nádob na zber papiera pri bytových domoch na ulici SNP č. 510, č.511, Medňanská č. 522, č. 523, č. 524, č. 894, č. 895, č. 896. Nechcem „zveličovať“, ale ak 20% krabíc v nádobách bolo stlačených tak je to veľa. Na SNP pri kontajneri naplnenom do 1/3 bola papierová krabica zastrčená medzi kontajnermi. Chcem veriť, že tam kde býva CITIZENKA je to inak.

Na záver ešte informácia, občania na zber vytriedených odpadov môžu využívať aj Zberný dvor.

Ing. Nýblová – samostatný odborný referent
Kontakt: 0918 899 216
#221 | odpovedať 28.02.2019 09:21:27
CITIZENKA

Dobrý deň.
Reagujem na hromadiaci sa odpad na SNP. Síce prebehli bytové schôdze, kde sa preberal aj tento problém. Ale vzhľadom na to, že je potrebné vyhradiť miesto na nové zberné nádoby a pani Kalusová navrhla, že by sme tým prišli o parkovacie miesto, tak sme sa zhodli, že ponecháme súčasný stav. Keďže nie je priestor na nové zberné nádoby, ďalším riešením by bolo častejšie vyvážanie odpadu. Keďže sa odpad neustále hromadí a je to teda aj hygienický problém, malo by to TSM riešiť. Myslím, že počet nádob, či frekvencia vývozu nie je dobre vypočítaná.Kolegyňa býva v obci, ktorá je počtom obyvateľov porovnateľná s Ilavou a na 32 bytov majú 3 kontajnery na plasty, 3 na odpad, 1 na tetrapaky, 2 na papier a 1 na sklo. Na porovnanie na SNP na 30 bytov sú 2 na odpad a na 2 bytovky spoločne (čiže 60 bytov) 1 na plasty, 1 na papier, 1 na tetrapaky, 1 na kov a 1 na sklo. Čiže matematika nepustí a pri dnešnom hromadení odpadu je potrebné naozaj niečo zmeniť...
#220 | odpovedať 27.02.2019 10:30:17
Karin Bartošová Karin Bartošová

Dobrý deň,
Reagujem týmto na požiadavku občana mesta Ilava týkajúcej sa triedenia a zberu odpadu (prezývka „Klingoln“):
- Teší ma aktívny prístup oddelenia TSM jeho požiadavku vyriešiť.
- Zároveň osobný názor zamestnankyne oddelenia poukázal na zásadný nedostatok a tým je:
„Hodnotenie efektívnosti poskytovania meranej služby“.
Poskytovanie služby vo verejnej správe sa nehodnotí osobnými rozhovormi so susedmi (jedná sa o subjektívny názor zopár „jedincov“). Žijeme v dobe, v ktorej a priori nie je „vhodné na problémy poukazovať „prstom“ nedajbože ešte verejne, prostredníctvom dostupných médií. Ak má záujem mesto vylepšovať poskytovanie svojich služieb, musí sa „spýtať“ vhodnou formou tých, ktorí túto službu/by odoberajú – tj. v prvom rade občanov. Spätná väzba od odoberateľov služieb TSM je dôležitá, pretože sa jedná o službu platenú, nie poskytovanú ZADARMO.
Nebudem rozoberať efektívne formy merania poskytovania verejnej služby (benchmarking), toto bude úloha mesta priebežne hodnotiť svoju činnosť i touto formou. Pre oddelenie TSM je úplne postačujúci jednoduchý formulár hodnotenia svojich služieb (rôzne návrhy sú zverejnené zdarma) a jeho zverejnenie na webovom sídle s požiadavkou o vyplnenie (postačí služba doodle od google.com). Samozrejme, anketa spokojnosti je realizovaná anonymne. V neposlednom rade, pri plánovaných investíciách do TSM, ukáže efektívnosť poskytovanej služby najlepšie profesionálny audit.
Čiže je otázkou, akou formou oddelenie TSM hodnotí a meria poskytovanie služieb?
Osobne, ako poslankyňu, ma teší, že mesto Ilava má priestor na vyjadrenie názorov občanov, akým je táto „diskusia“... Bez ohľadu na to, či sú pripomienky/stanoviská/návrhy objektívne/oprávnené alebo nie, je zdrojom vzácnej spätnej väzby od občanov, bez ktorej efektívne riadiť „mesto-obec“ nie je možné.
#219 | odpovedať 25.02.2019 17:24:48
Klingoln

Dobry den,
dakujem pekne za informaciu, to som nevedel a dost ma prekvapuje, ze obyvatelia su s tym spokojni. Ale ako pisete, vsetko je o ludoch..
#218 | odpovedať 25.02.2019 11:15:09
TSM Technické služby mesta

Vážení obyvatelia bytoviek za Medňanskou!

Na preplnené nádoby na triedený odpad sme boli upozornení už koncom minulého roka 2018. V tom čase som sa telefonicky spojila s pani Kalusovou a navrhla som, že k bytovkám pridáme ďalšie nádoby na triedený zber, len potrebujeme vedieť, kde ich môžeme postaviť.
Stojiská, ktoré sa nachádzajú pri bytovkách sú malé, ak by sme tam pridali ďalšie nádoby, boli by tak natlačené na seba, že sa k nim nedá pristúpiť a nádoby sa nedajú otvárať. Preto by bolo potrebné nájsť miesto mimo uvedených stojísk.
Pani Kalusová ma informovala, že na nadchádzajúcich schôdzach s obyvateľmi domov v mesiaci december 2018, problém bude riešiť.
Dnes som telefonovala s pani Kalusovou, uviedla, že na schôdzach sa obyvatelia vyjadrili v tom zmysle, že s daným stavom sú spokojní a nepožadovali ďalšie nádoby na triedený odpad.

Mesto má záujem na žiadosť obyvateľov domu a na nimi určené miesto, nádoby na vytriedený odpad pristaviť.

Na záver si dovolím povedať môj osobný názor. Tiež bývam v bytovom dome na ul. SNP. V dome máme spoločné priestory, kde majú obyvatelia možnosť vytriedený odpad (ktorý nezapácha) na čas do vyvezenia nádob uložiť. Vždy to závisí od konkrétneho človeka, či je ochotný sa o svoj odpad postarať. Myslím si, že nikto nemusí napchať vytriedený odpad do preplneného kontajnera, prípadne vyhodiť ku kontajnerom. Hádam by stačilo len málo – byť zodpovednejší, mať záujem o to, aby môj odpad zaberal čo najmenší objem (napr. papierové krabice rozobrať, roztrhať, plastové obaly zošliapnuť) a tým prispieť k čo najlepšiemu využitiu kapacity nádoby.

Ing. Nýblová – samostatný odborný referent
#217 | odpovedať 22.02.2019 20:04:11
Klingoln

Chcel by som opät poukazat na nevyvezeny preplneny kontajner s kartonom pri bytovom dome 1883/8. Vdaka dnesnemu vetru sa scasti vyprazdnil do okolia, vyzera to tu ako na smetisku. Chcel by som sa opytat TSM, kto bude odstranovat tento neporiadok? Pravidelne sa to opakuje..
#216 | odpovedať 02.01.2019 12:19:18
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Nakoľko občania z rodinných domov vykladajú odpady i napriek tomu, že je naplánovaný vývoz plastov z bytových domov, pre informáciu uvádzame význam skratiek:

RD - rodinné domy (vývoz sa týka rodinných domov)

BD - bytové domy (vývoz sa týka bytoviek)

#215 | odpovedať 04.10.2018 08:51:04
TSM Technické služby mesta

Upozornenie!

Dňa 2.10.2018 zamestnanci oddelenia technických služieb vykonali zber vytriedeného papiera, ktorý bol odovzdaný do firmy Torio plus, s.r.o. v Košeci, boli sme upozornení, že v papieri sa nachádzala sklená fľaša, ktorá sa pri manipulácii s papierom rozbila. Vo fľaši bola pravdepodobne žieravina, ktorá pracovníkom podráždila oči a dýchacie cesty. Našťastie sa obsah fľaše na nikoho nevylial a nedošlo k vážnejšiemu zraneniu zamestnancov.
Upozorňujeme občanov, aby do nádob na separovaný zber nevhadzovali odpad, ktorý tam nepatrí. Na každej nádobe na separovaný zber je uvedené, čo do nádoby patrí. V prípade, že máte pochybnosť, či odpad patrí do danej nádoby, je lepšie, ak tento vhodíte do nádoby na zmesový komunálny odpad alebo prinesiete na zberný dvor.

za OTS Nýblová
#214 | odpovedať 11.06.2018 07:07:05
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb mesta oznamuje občanom, že zajtra 12.6. 2018 bude vykonaný zber vytriedeného papiera z rodinných domov.
#213 | odpovedať 14.03.2018 14:12:31
TSM Technické služby mesta

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormiV našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v
podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv.

RECYKLOBOXOV


ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce l
mesta a na celom území Slovenska.

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a
znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za
komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona
79/2015.

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.


#212 | odpovedať 15.05.2017 13:52:40
TSM Technické služby mesta

Prevážame vzduch. Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezmenšíme, nezošliapneme

Pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, škatúľ a nápojových kartónov zmenšite ich objem.
Pri kontajneroch na triedený odpad sa s tým stretávame často. Nestlačené PET fľaše, plechovky z pív, nápojové kartóny, prípadne obrovské neskladné kusy polystyrénu často zmenšia možnosti kontajnera a neraz doň – v skutočnosti iba z polovice naplneného – už viac nevpraceme.
To isté sa deje aj v prípade prineseného, doma vytriedeného, papiera a zbavovania sa napríklad škatúľ od obuvi, elektrospotrebičov, nábytku a podobne.
Ak nezačneme za susedov ich odpad upravovať, teda zo smetnej nádoby vyberať, fľaše alebo škatule zošliapavať, aby nezaberali veľa vzduchu, polystyrén lámať a podobne, neraz to skončí tak, že položíme naše poctivo vytriedené odpady vedľa kontajnera alebo ich vhodíme do nádob so zmiešaným komunálnym odpadom. Hrabať sa medzi odpadom nie je komfortné, ani hygienické.
Výsledkom je, že šomreme na neporiadok okolo odpadových nádob a upokojí nás, až keď problém „vyriešia“ zberové spoločnosti častejšími návštevami. Ale častejšie odvážanie poloprázdnych, vzduchom naplnených, kontajnerov je nielen časovo náročnejšie, ale i ekonomicky neefektívne.
Riešenie?
Fľaše zošliapnuť, škatule rozobrať, veľké časti (polystyrén) zmenšiť a až potom... šup do kontajnera!
Autor: ENVI - PAK, a.s.

#211 | odpovedať 10.05.2017 07:42:35
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!
Z dôvodu šetrenia životného prostredia ako i nákladov na separovaný zber si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste z rodinných domov (v prípade, že máte v dome priestor kde vrece s vytriedeným odpadom skladovať) vykladali len plné plastové vrecia s vytriedeným odpadom.
Vzhľadom na opakované upozornenia firmou TORIO plus, s.r.o., ktorá odoberá vytriedené odpady na ďalšie triedenie a lisovanie, žiadame občanov (jedná sa predovšetkým o bytové domy), aby do nádob na separovaný zber ukladali len ten druh odpadu, na ktorý je nádoba určená, podľa farebného rozlíšenia zberných nádob:
papier - modré 1100 l nádoby
sklo - zelené 1100 l nádoby
plasty - žlté 1100l nádoby
kovy - čierne 1100l nádoby s označením kovy
viacvrstvové kombinované materiály - modré 1100l nádoby
s označením viacvrstvové kombinované materiály
Pre informáciu uvádzame, ako správne triediť jednotlivé druhy odpadu, pre ktoré je v meste zavedený triedený zber:
Papier
• Patria sem neznečistené: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Plasty
• Patria sem neznečistené: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky na ovocie, na zeleninu, na fľaše; PET fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok
a pod.

Sklo
• Patria sem neznečistené: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, a pod.
• Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.

Kovy
• Patria sem: konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, ventil a pod.
• Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)
• Patria sem neznečistené: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

Elektroodpad
• Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia - televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, digitálne hodinky, variče, ohrievače, vysávače, kávovary, žehličky, práčky, videohry, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, a pod.

Textil
• Patrí sem čisté: obnosené šatstvo, odevy, bielizeň, textílie, obrusy, utierky, priadze a pod.

Nebezpečný odpad

• Patria sem: žiarivky, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, motorové oleje, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami a pod.

Lieky a liečivá
Staré alebo nespotrebované lieky a liečivá (ale aj ihly, injekčné striekačky a pod.) sa odovzdávajú v lekárni

Bioodpad
• Patria sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, škrupinka z orecha, kvety zbavené ozdôb , tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny, použitá papierová vreckovka a servítok

Objemný odpad
• Patrí sem: nábytok, kuchynská linka, linoleá, koberce, matrace atď.

Drobný stavebný odpad
• Patrí sem: odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní , podláh, múrov a podobne. Jedná sa o časti betónu, tehál, dlaždíc, tvárnic, sadrokartónu a pod.
Drobný stavebný odpad je občan povinný odovzdať na zberný dvor a za odobraný odpad zaplatiť poplatok vo výške 0,035 EUR/kg.

Vytriedené odpady sa ukladajú do určených nádob, alebo ich občania môžu odovzdať na zbernom dvore.
Prevádzkový čas zberného dvora je:
Pondelok – piatok 6,00 - 13,00 hod.
Streda 6,00 - 17,00 hod.
Sobota 6,00 - 12,30 hod.
V čase od 10,00 – 10,30 hod. je v pracovných dňoch zberný dvor zatvorený z dôvodu obedňajšej prestávky.

Objemný odpad, použitý kuchynský olej z bytových domov, elektroodpad, biologický odpad (tráva vo vreciach,
konáre dĺžka 1m), nebezpečný odpad (v pôvodných obaloch vložený do plastovej tašky) môžu občania odovzdať každý prvý pondelok v mesiaci. Odpad treba vyložiť pred dom alebo ku kontajnerom pri bytových domoch najneskôr do 7,00 hod. v deň zberu.

Mesto Ilava oddelenie technických služieb
Ing. Eva Nýblová - samostatný odborný referent
#210 | odpovedať 14.04.2017 07:33:05
Alex

Vyzva akceptovana, zastavky v Klobusiciach umyte v akcii Z :) . Kazdy moze pridat ruku k skrasleniu mestu ci mestskych casti, netreba vyzyvat mesto ci technicke sluzby :)
#209 | odpovedať 14.04.2017 07:32:58
Alex

Vyzva akceptovana, zastavky v Klobusiciach umyte v akcii Z :) . Kazdy moze pridat ruku k skrasleniu mestu ci mestskych casti, netreba vyzyvat mesto ci technicke sluzby :)
#208 | odpovedať 11.04.2017 12:23:58
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Mesto Ilava - oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa mení vývoz komunálneho odpadu nasledovne:
vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má vykonať v piatok 14.4.2017 bude vykonaný v sobotu 15.4.2017 a vývoz komunálneho odpadu, ktorý sa má vykonať v pondelok 17.4.2017 bude vykonaný súbežne s utorkovým zberom 18.4.2017, čím dôjde čiastočne k posunu vývozu.
Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň oznamujeme občanom, že zberný dvor Mesta Ilava bude v sobotu 15.4.2017 zatvorený.

Ing. Jozef Toman
#207 | odpovedať 08.11.2016 16:44:02
občianka2

Nedávno som si v Bratislave všimla, že umývali presklené autobusové zastávky, tiež by sa nám to zišlo poumývať.
#206 | odpovedať 04.11.2016 14:48:52
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!
Na základe upozornenia zbernej spoločnosti "TORIO" zabezpečujúcej dotrieďovanie separovaného odpadu upozorňujeme občanov na sústavne sa opakujúce nedostatočné roztrieďovanie jednotlivých zložiek - plasty, papier, sklo, kovy - plechovice.
Použité detské plienky patria do komunálneho odpadu a nie do plastov či papiera!!!
V prípade ďalšieho opakovania týchto problémov spoločnosť TORIO rozviaže s mestom zmluvu o odoberaní vyzbieraných plastov a papiera, čo môže mať odozvu na výšku poplatku za odpad v ďalšom období.

riaditeľ TSM
#205 | odpovedať 20.10.2016 06:12:30
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

TSM oznamujú občanom, že jesenný zber objemného odpadu končí v dňoch 21.10. - 24.10.2016. VOK budú v uvedených dňoch pristavené:
Klobušice - Hlavná cesta, Ulica Okružná, Betlehemská, Zámocká

riaditeľ TSM
#204 | odpovedať 19.10.2016 08:42:22
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

TSM oznamujú občanom, že jesenný zber objemného odpadu končí v dňoch 21.10. - 24.10.2016. VOK budú v uvedených dňoch pristavené:
Klobušice - Hlavná cesta, Ulica Okružná, Betlehemská, Zámocká

riaditeľ TSM
#203 | odpovedať 13.10.2016 07:09:34
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

TSM oznamujú občanom, že jesenný zber objemného odpadu pokračuje v dňoch 14.10 -17.10.2016.
VOK budú pristavené:
Otoč Skala, Pri družstve, Garáže Skala, Zberné suroviny, Skala - radová výstavba.

riaditeľ TSM

Pridať príspevok

1 2 3 4 5 > >>