Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Triedenie odpadu

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#182 | odpovedať 27.08.2015 09:18:29
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta oznamujú občanom, že zber vriec s triedenými plastami, kovovými obalmi a tetrapakmi z rodinných domov často nestihnú vykonať za jeden deň. Z toho dôvodu žiadame občanov, aby vrecia s odpadmi ponechali vyložené dovtedy, pokiaľ Technické služby mesta všetky vyložené vrecia nezoberú.
Za pochopenie ďakujeme.

Riaditeľ TSM
#181 | odpovedať 16.06.2015 07:16:19
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta pri zber plastov z rodinných domov dávajú do domácností okrem vriec na plasty aj čierne vrece na zber tetrapakov /obaly z trvanlivého mlieka, džúsov a pod./ a kovových obalov z potravín /plechovky/. Tieto odpady sa budú zberať spolu s odpadom z plastov.
Za aktívny prístup k triedeniu odpadov Vám ďakujeme.

riaditeľ TSM
#180 | odpovedať 01.04.2015 07:10:04
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta oznamujú občanom, že od 11.4.2015 bude dvor TSM otvorený každú sobotu, okrem sviatkov, v čase od 8,00 do 12,00 hod.

riaditeľ TSM
#179 | odpovedať 18.03.2015 13:44:26
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Aby sa zvýšili množstvá vytriedeného komunálneho odpadu, zavádza sa v Meste Ilava zber ďalších zložiek odpadu - kovových obalov a viacvrstvových kombinovaných materiálov. Na triedenie týchto zložiek odpadu budú do rodinných domov dodané plastové vrecia a taktiež sú na území mesta rozmiestnené 1100 l kontajnery označené nálepkou, na ktorej je uvedený druh separovaného odpadu. Zber vytriedeného odpadu z rodinných domov sa bude vykonávať v tom istom termíne, ako zber plastov.

Rozmiestnenie 1100 l modrých plastových kontajnerov na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov s označením - VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY

Sihoť - otoč
Sihoť - obchod
Iliavka - zastávka
Skala- otoč
Skala - obchod
MŠ Ilava
MŠ Klobušice
Klobušice -obchod
Klobušice -pri kríži
Medňanská 517
Medňanská 894
SNP 509
Štúrova - pri rozvádzači
Kukučínova 691
SNP nové bytovky - 2 ks
Kukučínova el. rozvodňa
Štúrova 374
Štefánikova
Štúrova 386/1 –pri nemocnici

Rozmiestnenie 1100 l čiernych plastových kontajnerov na zber kovov - s označením KOVY

Sihoť - otoč
Sihoť - obchod
Iliavka - zastávka
Skala- otoč
Skala - obchod
Klobušice -obchod
Klobušice -pri kríži
Medňanská 517
Medňanská 894
SNP 509
Štúrova - pri rozvádzači
Kukučínova 691
SNP nové bytovky
Kukučínova el. rozvodňa
Štúrova 374

Prostredníctvom informačného letáku doručeného do Vašich domácností, ktorý upozorňuje na to, ako a aké druhy odpadu na území nášho mesta je povinnosť triediť, chceme zintenzívniť triedenie odpadov v každej domácnosti.

Za Váš aktívny prístup k triedeniu odpadu ďakujem.

Riaditeľ TSM

#178 | odpovedať 26.08.2014 10:15:35
TSM Technické služby mesta

ZBER OPOTREBOVANÉHO KUCHYNSKÉHO OLEJA, MASTI A TUKU
Spoločnosť LADISCO s.r.o. v spolupráci s Technickými službami mesta od 1. 9. 2014 zavádza zber opotrebovaného kuchynského oleja, masti a tuku v meste Ilava.
Prečo je dôležité zbierať opotrebovaný kuchynský olej?
Možno sa nad touto otázkou ešte nezamýšľal nikto z Vás. Naša spoločnosť je tu pre Vás, aby Vám vysvetlila nebezpečné následky vylievania takéhoto oleja do prírody. Zároveň Vám ponúkame riešenie a pomocnú ruku pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja, masti, či tuku.
Opotrebovaný ( prepálený ) kuchynský olej patrí do kategórie odpadov, preto je potrebné s ním zaobchádzať veľmi opatrne. Prepálený kuchynský olej je možné recyklovať a následne využiť na rôzne technické účely, napr. aj na výrobu ekopaliva - bionafty. Energia vyrobená z bionafty je omnoho lepšia pre naše životné prostredie, pretože sa jej spaľovaním uvoľňuje do ovzdušia podstatne menej CO2 emisií ako je tomu pri fosílnych palivách. Taktiež obsah iných nebezpečných látok (napr.: oxidy síry a oxidy dusíka) je nižší ako pri klasickej nafte. Použitý kuchynský olej býva obyčajne súčasťou komunálneho odpadu a môže preto spôsobiť závažné škody na životnom prostredí (napr.: podzemnej vody alebo pôdy). Môžete tomu zabrániť, ak sa rozhodnete začať zbierať použitý kuchynský olej.
Pri neekologickom odstraňovaní kuchynského oleja sa:
• Zanáša, prípadne upcháva kanálové potrubie
Pri vylievaní použitého kuchynského oleja do výlevky, tento olej vytvára olejový film na vnútornej ploche kanálového potrubia. Spolu s rôznymi nečistotami, ktoré prúdia kanálom vytvoria hustú hmotu na krajoch potrubia, ktorá najskôr zúži priemer kanála a v konečnom dôsledku môže celý kanál i upchať. Náklady na prečistenie kanála sú relatívne vysoké. Taktiež Vám mastný olej môže narobiť podobné problémy s domovými čističkami odpadových vôd.
• Životné prostredie a ľudský organizmus
Pri odstraňovaní použitého kuchynského oleja do voľnej prírody sa môže znečistiť nielen životné prostredie, najmä pôda a podzemná voda ale aj ohroziť životy ľudí. Pretože prepálený kuchynský olej obsahuje karcinogénne (rakovinotvorné) látky, ktoré sa prostredníctvom vypestovanej zeleniny, či ovocia dostávajú späť do ľudského organizmu. Opotrebovaný kuchynský olej sa nesmie pridávať do jedla domácim zvieratám, pretože im spôsobuje vážne žalúdočné problémy. Navyše pri výrobe domácich špecialít z ošípaných, sa škodlivé látky z prepálených olejov dostávajú späť do nášho organizmu.
Keď vylievate opotrebovaný kuchynský olej, či masť do kompostu, živíte tak potkanov, ktorých prilákate na tento olej.
Možno ani neviete, že 1 liter benzínu alebo motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody, 1 liter prepáleného kuchynského oleja znečistí 1 milión litrov vody. Z 1 litra prepáleného kuchynského oleja sa dá vyrobiť 1 liter bionafty. Jeden občan za rok spotrebuje približne 5 l kuchynského oleja. Keďže na Slovensku žije viac ako 5 miliónov obyvateľov, každý z nás si vie vypočítať, koľko opotrebovaného oleja sa vyprodukuje len na Slovensku. Keď tento odpad budeme neustále vylievať do prírody, negatívne následky nás rýchlo zastihnú.
Naša spoločnosť má riešenie a ponúka svoju pomoc pri zbere opotrebovaného oleja reštauráciám, jedálňam, vývarovniam aj obciam na Slovensku. Aj vo Vašom meste zavádzame nový spôsob zberu opotrebovaného kuchynského oleja. Všetky informácie Vám poskytnú Technické služby mesta, s ktorými sme nadviazali spoluprácu alebo si ich môžete prečítať na našej web stránke.
Všetci môžeme tak pomôcť krásnej prírode, ktorá si to zaslúži. Nezabúdajme, že kto chráni prírodu, chráni tým seba !

Zber použitého kuchynského oleja

Vážení občania ,

spoločnosť LADISCO s.r.o ponúka pomocnú ruku a spoluprácu pri zbere opotrebovaného kuchynského oleja. Takto môžeme spoločne prispieť k záchrane životného prostredia aj mnohých ľudských životov.
Do Vášho mesta, pre každú rodinu,ktorá sa zapojí do zberu použitého kuchynského oleja dodáme zdarma plastový lievik, ktorý si vyzdvihnete na Technických službách mesta v Ilave . Systém zberu je jednoduchý:
1) lievik, naskrutkujte na čistú PET fľašu

2) opotrebovaný kuchynský olej , masť, tuk ( NIE MOTOROVÝ OLEJ!!! ) nalejte do PET fľaše
3) naplnenú PET fľašu pevne uzatvorte.
4) zber fliaš s použitým kuchynským olejom sa uskutoční:
- v rámci zberu objemného odpadu každý prvý pondelok v mesiaci
- na dvore TSM počas pracovnej doby

Zberný kontajner je umiestnený: na dvore Technických služieb mesta v Ilave
Prosíme Vás, aby ste boli disciplinovaní a nehádzali do zberného kontajnera rôzne odpadky. PET fľaše je nutné pevne uzatvoriť, nakoľko sa olej môže vyliať do zbernej nádoby.

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU S VAMI !

LADISCO s.r.o.
916 26 POVAŽANY
www.ladisco.sk
Inštrukcia o spôsobe zberu použitého potravinárskeho oleja
1) Použitý potravinársky ( kuchynský ) olej je potrebné zbierať do čistých PET fliaš ( 1 l, 1,5 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l )
2) Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, môže sa do fľaše dostať aj strúhanka
3) PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom je nutné poriadne uzatvoriť, aby sa olej nevylial a vložiť PET fľašu do zbernej nádoby
4) Do zbernej nádoby nie je dovolené hádzať !:
- rôzne odpadky
- plasty, papier, sklo, textil, nebezpečný odpad, plechovky a pod.
- sklené fľaše a zaváracie poháre naplnené použitým kuchynským olejom
- plastové vedierka naplnené použitým kuchynským olejom alebo tukom
- PET fľaše a iné nádoby naplnené motorovým olejom, výpekmi z mäsa
- použitý potravinársky olej nie je možné zbierať do PET fliaš od octu ( majú veľmi nevhodný uzáver )

#177 | odpovedať 24.03.2014 15:14:54
terezka

A nemohli by ste napísať aj to, čo sa tam vlastne môže dávať?
#176 | odpovedať 24.03.2014 07:14:40
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Žiadame Vás, aby ste do pristavených veľkoobjemových
kontajnerov nevhadzovali:
drevo /dvere, okná, nábytok/, železo, koberce, matrace, elektroodpad /televízne prijímače, chladničky, pračky.../ sklo, plasty, papier,stavebnú suť, biologický a nebezpečný odpad. Uvedený odpad ukladajte ku kontajneru alebo prineste na dvor TSM.
Za pochopenie ďakujeme.

riaditeľ TSM
#175 | odpovedať 17.02.2014 17:26:35
IVAN Ivan

PRE PANI ALICU: Pani Alica ja Vám v rýchlosti vysvetlím prečo podaktorý ľudia obviňuju smetiarov že všetko sypu do komunálneho odpadu! Keby sa ľudia naučili poriadne separovať a nie nas sledovať z okien bolo by to omnoho lepšie pretože pokial viem tak plienky,sklo,polystyren a pod.veci nie su papier ani plasty,tak nech sa ludia uvedomia a spametaju kde čo hádžu a bude sa vysýpať tak ako má!!!
#174 | odpovedať 09.02.2014 16:48:54
Alica S.

Dakujeme.
#173 | odpovedať 04.02.2014 07:14:59
TSM Technické služby mesta

pre Alica S.

S pracovníkmi, ktorí vykonávajú zber odpadu som vykonal osobný pohovor, dôrazne som ich upozornil, že ak sa ich nezodpovedné konanie bude opakovať, budú preradení na inú prácu.

riaditeľ TSM
#172 | odpovedať 03.02.2014 22:39:35
Alica S.

Dobrý den,všimla som si, že v tejto rubrike je už diskusia ohľadne zosýpania roznych druhov odpadov do jedneho vozidla. Nie je pravda, že su zosýpané iba znečistené papiere atď. No nadoby na papier chodim večer pred vývozom dávať papier a nikdy som si nevšimla, že by bol akokolvek znečistený. Prosíme o nápravu, pretože ľudia su tým už znechutení a dokonca zopár susedov už preto prestalo separovať. Aký to má význam, keď sa človek snaží, v malom panelákovom byte si nájde miesto na separovanie papiera, plastov, skla a následne vidí, ako to všetko zosypú dokopy?
#171 | odpovedať 01.10.2013 07:24:50
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta od 4.10.2013 začínajú zber objemného odpadu. Termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov sú uvedené v kalendári zberu odpadu v roku 2013. Prosíme občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali
biologický odpad /trávu, konáre, lístie/.
#170 | odpovedať 09.09.2013 10:34:19
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta oznamujú občanom, že dňa 10.9.2013 vykonajú zber plastov z rodinných domov.
#169 | odpovedať 06.08.2013 08:37:52
Ľubomír Turcer

Vážení spolu občania, pokiaľ spozorujete že pracovníci Technických služieb zosýpajú odpad z triedených kontajnerov dokopy nie je to z dôvodu, že by triedenie ignorovali, ale z dôvodu toho, že občania hádžu do kontejnerov na jednotlivé zložky odpadu ČOKOĽVEK.

Na detailné triedenie TSM kapacity nemá. Vyzývam Vás pre to, pre dobro nás všetkých, dávajte do PAPIERA papier, do SKLA sklo očistené od iných druhov odpadu a do plastov plasty. Na PET fľaše z nápojov máme vrecia. PET fľašu treba zbaviť nálepky a PVC vršku. Len čistý odpad sa dá ďalej zhodnocovať.

Ďakujem
#168 | odpovedať 03.07.2013 06:38:33
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta oznamujú občanom, že zber komunálneho odpadu sa z dôvodu sviatku presúva z piatku na štvrtok - 4.7.2013.
#167 | odpovedať 22.05.2013 07:12:42
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta dňa 23.5.2013 vykonajú zber vytriedeného papiera z rodinných domov.
#166 | odpovedať 22.04.2013 09:41:21
TSM Technické služby mesta

Vážení občania! Technické služby mesta dňa 23.4.2013 vykonajú zber plastov z rodinných domov.

 

#165 | odpovedať 04.03.2013 08:47:59
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Z dôvodu poruchy na vozidle sa jarný zber objemného odpadu, ktorý podľa kalendára vývozu odpadu mal byť vykonaný v termíne od 1.3. do 4.3.2013, presúva na obdobie od 4.3. do 7.3. 2013 /Otoč PD, garáže, zberné suroviny, radovka, Pivovarská - obchod Jednota/.

Za pochopenie ďakujeme.

Riaditeľ TSM
#164 | odpovedať 05.02.2013 10:21:51
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Technické služby mesta dňa 6.2.2013 t.j. v stredu, vykonajú zber objemného odpadu.
#163 | odpovedať 16.01.2013 06:49:47
TSM Technické služby mesta

Vážení občania,

Technické služby mesta vo štvrtok t.j.17.1.2013 vykonajú zber plastov z rodinných domov. Žiadame občanov, aby vrecia vyložil pred bránu domu najneskôr o 6,30 hod.

Riaditeľ TSM

Pridať príspevok

<< < 1 2 3 4 5 > >>