Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

TSM Ilava

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#245 | odpovedať 13.12.2018 09:36:43
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb Mesta Ilava žiada občanov, aby nevykladali drobný stavebný odpad k nádobám na zber odpadu. V meste je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. Občan je povinný drobný stavebný odpad odovzdať na zberný dvor a za odovzdaný odpad zaplatiť poplatok vo výške 0,020 EUR/kg. Občan, ktorý uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené Všeobecne záväzným nariadením sa dopúšťa priestupku. Na takéto nezodpovedné konanie doplácame všetci, zvyšujúcimi sa nákladmi na likvidáciu odpadu.

Zároveň oznamujeme obyvateľom bytových domov, že objemný odpad, použitý kuchynský olej a nebezpečný odpad sa vyváža každý prvý pondelok v mesiaci (zber je naplánovaný na 7.1.2019). Preto žiadame, aby na stojiská okolo kontajnerov, odpad, ako napr. nábytok, televízne prijímače , koberce a pod., vyložili až pred termínom zberu a tak udržiavali poriadok v okolí svojho bydliska.

Vývoz odpadu v roku 2019 je uverejnený na stránke Mesta Ilava - záložka Mestský úrad - Technické služby


Ing. Nýblová - oddelenie technických služieb
#244 | odpovedať 16.11.2018 07:00:16
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že zberný dvor bude v sobotu 17.11.2018 (sviatok) zatvorený.

vedúci OTS
#243 | odpovedať 15.11.2018 09:15:34
Zuzana

Ďakujem za odpoveď.
#242 | odpovedať 15.11.2018 07:06:57
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Odvoz biologického odpadu je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle 042/4465056. Naši zamestnanci zabezpečujú odvoz biologického odpadu aj bez nahlásenia, ak je tento vyložený pred bránou domu v čase, keď sa vykonáva zber objemného odpadu (1.pondelok v mesiaci). Trávu a lístie je potrebné uložiť do vriec, konáre dĺžky 1m uložiť na jednom mieste. Nie je dovolené zmiešavať trávu a lístie s konármi. Je nutné osobitne vyložiť konáre a osobitne trávu,lístie.
Odvoz biologického odpadu zamestnanci OTS vykonávajú tak, ako im to neodkladné práce pre mesto dovolia.

vedúci OTS
#241 | odpovedať 14.11.2018 14:26:31
Zuzana

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či pohrabané lístie a iný biologický odpad zo záhrad ("záhradkársky odpad") umiestnený vo vreciach, by bolo možné TSM odviesť? Nakoľko lístie nie je vhodné páliť alebo vyhadzovať do veľkoobjemových kontajnerov. Ako v takomto prípade kontaktovať TSM? Ďakujem
#240 | odpovedať 02.11.2018 21:23:19
prednosta Ľubomír Turcer

Pracovníkom TSM ďakujeme celá rodina za perfektne upravený cintorín, príjemnú hudbu na cintoríne a celkové zabezpečenie kontejnerov.
#239 | odpovedať 02.11.2018 08:40:29
TSM Technické služby mesta

Dobrý deň,

oddelenie technických služieb vykonávalo odvoz vytriedeného odpadu 1x za mesiac (plasty, papier) v súčasnosti je to 2x za mesiac. Z ekonomického hľadiska nie je efektívne ďalšie zvyšovanie počtu vývozov.
Správcovi bytov sme navrhli, že k bytovým domom, pristavíme ďalšie nádoby na zber papiera a plastov. Prisľúbil, že problém s obyvateľmi domov prejednajú na blížiacich sa schôdzach, nakoľko je potrebné vyčleniť priestor, kde nádoby môžeme pristaviť. Existujúce ohradené stojiská pri bytových domoch sú malé (nádoby tam boli natlačené a nedali sa otvoriť).
Bývam tiež v bytovom dome a veľkú rezervu vidím v znižovaní objemu vytriedeného odpadu (stlačiť, rozobrať, roztrhať krabice, stlačiť plastové obaly ...).
Verím, že spoločne problém čo najskôr vyriešime.

za OTS Nýblová#238 | odpovedať 30.10.2018 17:21:06
Klingoln

Dobry den,
chcel by som reagovat na upozornenie z uvodnej strany, ze do nadob na separovany odpad sa nema vhadzovat bezny komunalny odpad. Mam rovnaky nazor, ale na druhej strane chcem poukazat aj na opacny pripad, kedy kontajnery na separovany obchod (specialne papier a plasty) su po par dnoch plne, ludia, ktori chcu dodrzat separovanie, ich doslova oblozia a aktualne teraz to vietor rozfukava po okoli a vyzera to ako na smetisku. (ako priklad uvadzam kontajner na papier medzi bytovymi domami na SNP 1883/8 a 1884/10). Bolo by mozne zabezpecit castejsie vyvazanie kontajnerov? Lebo potom sa necudujme, ze separovatelny odpad konci medzi beznym odpadom.
Dakujem
#237 | odpovedať 30.10.2018 17:20:51
Klingoln

Dobry den,
chcel by som reagovat na upozornenie z uvodnej strany, ze do nadob na separovany odpad sa nema vhadzovat bezny komunalny odpad. Mam rovnaky nazor, ale na druhej strane chcem poukazat aj na opacny pripad, kedy kontajnery na separovany obchod (specialne papier a plasty) su po par dnoch plne, ludia, ktori chcu dodrzat separovanie, ich doslova oblozia a aktualne teraz to vietor rozfukava po okoli a vyzera to ako na smetisku. (ako priklad uvadzam kontajner na papier medzi bytovymi domami na SNP 1883/8 a 1884/10). Bolo by mozne zabezpecit castejsie vyvazanie kontajnerov? Lebo potom sa necudujme, ze separovatelny odpad konci medzi beznym odpadom.
Dakujem
#236 | odpovedať 26.10.2018 08:16:39
TSM Technické služby mesta

OZNAM!

Oddelenie technických služieb oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu sa z dôvodu sviatkov presúva nasledovne:
namiesto v utorok 30.10. 2018 bude vývoz v stredu 31.10.2018 a namiesto vo štvrtok 1.11.2018 bude vývoz v piatok 2.11.2018.
#235 | odpovedať 25.10.2018 07:20:10
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že veľkokapacitné kontajnery budú pristavené v piatok 26.10.2018 nasledovne: Hlavná cesta, Okružná, Betlehemská, Zámocká

Veľkokapacitné kontajnery budú odvezené v pondelok 29.10.2018.

Do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať: pneumatiky, batérie a akumulátory, konáre, trávu, lístie, televízory, chladničky a iný elektroodpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – ako sú farby, pesticídy, oleje, liečivá a tiež zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber.
#234 | odpovedať 19.10.2018 11:18:31
dminn dmin

Dobrý deň
Chcel by som požiadať kompetentných o upratanie pozemku mesta pri bytovke č.129 na ul. J.L.Bellu v zadnej časti pri väznici ,kde vzniká smetisko a pohybujú sa potkany.
Alebo o výzvu mesta, majiteľovi na danej bytovke byt č.6.
na vypratanie.
Foto na vyžiadanie.
Ďakujem.
#233 | odpovedať 19.10.2018 07:08:32
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že veľkokapacitné kontajnery budú pristavené v piatok 19.10.2018 nasledovne: Skala otoč, Garáže, Radovka, Poľnohospodárske družstvo, Zberné suroviny.

Veľkokapacitné kontajnery budú odvezené v pondelok 22.10.2018.

Do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať: pneumatiky, batérie a akumulátory, konáre, trávu, lístie, televízory, chladničky a iný elektroodpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – ako sú farby, pesticídy, oleje, liečivá a tiež zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber.
#232 | odpovedať 12.10.2018 06:03:07
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené v piatok 12.10.2018 nasledovne: ulica Kukučínova (kotolňa SNP, OSP), ulica Medňanská (dvor, MŠ), ulica Jesenského

Veľkokapacitné kontajnery budú odvezené v pondelok 15.10.2018.

Do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať: pneumatiky, batérie a akumulátory, konáre, trávu, lístie, televízory, chladničky a iný elektroodpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – ako sú farby, pesticídy, oleje, liečivá a tiež zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber.
#231 | odpovedať 05.10.2018 11:58:36
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Na základe podnetu od občanov pre informáciu uvádzame, že do veľkokapacitného kontajnera (VOK) sa môžu vhadzovať napríklad: staré koberce, periny, nábytok (z dôvodu šetrenia priestorom demontovaný), matrace, rámy z okien (bez skla), novodurové rúry atď.. Do VOK sa vhadzuje objemný odpad, ktorý sa pre svoj rozmer nezmestí do nádoby, ktorá je určená na komunálny odpad.
#230 | odpovedať 04.10.2018 11:39:01
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené v piatok 5.10.2018 nasledovne: sídlisko Štúrova, ulica Štefánikova, Sihoť (SEVAK, bytovka č. 250, ul. Záhradnícka - pri potoku)

Veľkokapacitné kontajnery budú odvezené v pondelok 8.10.2018.

Do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať: pneumatiky, batérie a akumulátory, konáre, trávu, lístie, televízory, chladničky a iný elektroodpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – ako sú farby, pesticídy, oleje, liečivá a tiež zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber.
#229 | odpovedať 24.09.2018 10:26:42
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb upozorňuje občanov, aby na odvoz nevykladali konáre zmiešané spolu s trávou a lístím. Z dôvodu ďalšieho nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je nutné oddeliť drevo a konáre od trávy a lístia.
Za zodpovedný prístup k triedeniu biologicky rozložiteľného odpadu ďakujeme.
#228 | odpovedať 12.09.2018 06:13:33
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Mesto Ilava - oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že zberný dvor bude v sobotu 15.9.2018 (sviatok) zatvorený.

vedúci OTS
#227 | odpovedať 28.08.2018 06:46:46
TSM Technické služby mesta

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že v prípade záujmu o frézovaný asfalt môžu kontaktovať vedúceho oddelenia technických služieb na telefónnom čísle 0905 932 342.
#226 | odpovedať 28.08.2018 06:22:08
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že zberný dvor bude v stredu - 29.8.2018 a v sobotu- 1.9.2018 z dôvodu sviatku zatvorený.

vedúci OTS

Pridať príspevok

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>