Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

TSM Ilava

Pridať príspevok

príspevky sú zoradené od najnovších (zmeniť)

#232 | odpovedať 12.10.2018 06:03:07
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené v piatok 12.10.2018 nasledovne: ulica Kukučínova (kotolňa SNP, OSP), ulica Medňanská (dvor, MŠ), ulica Jesenského

Veľkokapacitné kontajnery budú odvezené v pondelok 15.10.2018.

Do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať: pneumatiky, batérie a akumulátory, konáre, trávu, lístie, televízory, chladničky a iný elektroodpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – ako sú farby, pesticídy, oleje, liečivá a tiež zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber.
#231 | odpovedať 05.10.2018 11:58:36
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Na základe podnetu od občanov pre informáciu uvádzame, že do veľkokapacitného kontajnera (VOK) sa môžu vhadzovať napríklad: staré koberce, periny, nábytok (z dôvodu šetrenia priestorom demontovaný), matrace, rámy z okien (bez skla), novodurové rúry atď.. Do VOK sa vhadzuje objemný odpad, ktorý sa pre svoj rozmer nezmestí do nádoby, ktorá je určená na komunálny odpad.
#230 | odpovedať 04.10.2018 11:39:01
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené v piatok 5.10.2018 nasledovne: sídlisko Štúrova, ulica Štefánikova, Sihoť (SEVAK, bytovka č. 250, ul. Záhradnícka - pri potoku)

Veľkokapacitné kontajnery budú odvezené v pondelok 8.10.2018.

Do kontajnerov sa zakazuje vhadzovať: pneumatiky, batérie a akumulátory, konáre, trávu, lístie, televízory, chladničky a iný elektroodpad, drobný stavebný odpad, nebezpečný odpad – ako sú farby, pesticídy, oleje, liečivá a tiež zložky komunálneho odpadu, pre ktoré je zavedený separovaný zber.
#229 | odpovedať 24.09.2018 10:26:42
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb upozorňuje občanov, aby na odvoz nevykladali konáre zmiešané spolu s trávou a lístím. Z dôvodu ďalšieho nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom je nutné oddeliť drevo a konáre od trávy a lístia.
Za zodpovedný prístup k triedeniu biologicky rozložiteľného odpadu ďakujeme.
#228 | odpovedať 12.09.2018 06:13:33
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Mesto Ilava - oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že zberný dvor bude v sobotu 15.9.2018 (sviatok) zatvorený.

vedúci OTS
#227 | odpovedať 28.08.2018 06:46:46
TSM Technické služby mesta

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že v prípade záujmu o frézovaný asfalt môžu kontaktovať vedúceho oddelenia technických služieb na telefónnom čísle 0905 932 342.
#226 | odpovedať 28.08.2018 06:22:08
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že zberný dvor bude v stredu - 29.8.2018 a v sobotu- 1.9.2018 z dôvodu sviatku zatvorený.

vedúci OTS
#225 | odpovedať 08.08.2018 07:23:17
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že zberný dvor bude v piatok 10.8.2018 otvorený do 12,00 hod.

Vedúci OTS

#224 | odpovedať 30.07.2018 13:02:23
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Rozhodnutím primátora Mesta Ilava bude oddelenie technických služieb a zberný dvor od 30.7.2018 do 1.8.2018 (pondelok až streda) otvorený do 13,00 hod..
#223 | odpovedať 23.07.2018 12:24:42
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude zberný dvor v stredu 25.7.2018 otvorený od 6,00 hod. do 13,00 hod..
#222 | odpovedať 04.07.2018 12:57:30
občianka2

Bežní ľudia potrebujú spravodlivých štátnych úradníkov. Je také biblické príslovie: Keď vládnu spravodliví, ľud sa raduje!
#221 | odpovedať 04.07.2018 09:25:18
občianka2

Ľudia by mali vedieť, či tá jediná garáž na Medňanskej ulici je postavená na súkromnom, alebo na verejnom pozemku, ak je postavená na súkromnom pozemku, nemal by byť tento pozemok pokosený na náklady mesta.
#220 | odpovedať 04.07.2018 09:24:46
občianka2

Ľudia by mali vedieť, či tá jediná garáž na Medňanskej ulici je postavená na súkromnom, alebo na verejnom pozemku, ak je postavená na súkromnom pozemku, nemal by byť tento pozemok pokosený na náklady mesta.
#219 | odpovedať 02.07.2018 13:51:22
TSM Technické služby mesta

Oddelenie technických služieb Mesta Ilava oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu sa presúva zo štvrtka 5.7.2018 na stredu 4.7.2018.
#218 | odpovedať 23.06.2018 11:58:09
občianka2

Pri poslednom kosení k motorovej kosačke chýbala ručná kosačka, preto neprístupné miesta zostali nepokosené, určite o také kosenie nemajú záujem ľudia, ktorým záleží na estetike okolia bývania jednoduchých panelových domov, ani v rodinných domoch často nevyhovuje estetike či luxusu bývania len motorové kosenie.
#217 | odpovedať 13.06.2018 06:10:56
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že zberný dvor bude v piatok 15.6.2018 otvorený do 12.00 hod..

vedúci oddelenia technických služieb
#216 | odpovedať 06.06.2018 10:25:59
TSM Technické služby mesta

Zmene vývozu komunálneho odpadu (KO) z rodinných domov 1x za dva týždne musí predchádzať zmena Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s odpadmi a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Ilava. S tým by súviselo aj personálne a materiálové zabezpečenie práce, zároveň by bolo potrebné prehodnotiť výšku poplatkov za vývoz KO. Predpokladáme, že zavedením zberu biologicky rozložiteľného odpadu a domácim kompostovaním by sa problém mal vyriešiť.
Myslíme si, že už aj teraz je možnosť, aby sa občan sám rozhodoval, aký odpad a ako (napr. vo vrecku) uloží do smetnej nádoby, a tým predchádzal nepríjemnému zápachu.
Nádoby na KO 1100 l pred bytovými jednotkami sa i v súčasnosti vyvážajú každý týždeň v zmysle už spomínaného platného VZN.

vedúci oddelenia OTS
#215 | odpovedať 05.06.2018 17:34:04
Rasťo k600

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či mesto a TSM neuvažujú počas horúcich letných dní častejší vývoz komunálneho odpadu zo súčasných 2 týždňových cyklov na týždňový z dôvodu rozkladu komunálneho odpadu a tým vznikajúceho nepríjemného zápachu. Ďakujem za odpoveď.
#214 | odpovedať 27.05.2018 16:35:00
občianka2

Ak by to bolo možné, lavičky pri paneláku na Medňanskej ulici treba ošetriť farbou.
#213 | odpovedať 27.04.2018 06:47:34
TSM Technické služby mesta

Vážení občania!

Oddelenie technických služieb oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu namiesto utorka – 1.mája 2018 vykonajú v sobotu - 28. apríla 2018.
Pridať príspevok

1 2 3 4 5 6 7 8 ... > >>