Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Tlačivo pre žiadateľa

 

 

     

    Titul, meno a priezvisko žiadateľa, adresa
   
   
   
   
   
  Mestský úrad Ilava
Mierové nám. 16/31
019 01 Ilava
   
   
   
 

Žiadosť o sprístupnenie informácií

   
   
   
   
 

 

Týmto žiadam o sprístupnenie nasledovných informácií:

 
   
   
   
   
 

 

V Ilave, dňa .........................

 
   
   
 Žiadam o sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 
   
   
   
 .................................................. vlastnoručný podpis žiadateľa