Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Prednosta mestského úradu


Funkcie a úlohy

 

  • prednosta mestského úradu vedie a organizuje prácu MsÚ
  • zabezpečuje ekonomický a správny chod úradu
  • je zamestnancom mesta
  • zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta
  • spolupracuje so všetkými orgánmi mesta, koordinuje prácu jednotlivých oddelení a prostredníctvom nich zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mesta
  • predkladá písomnú agendu, odborné podklady a potrebné písomnosti na rokovanie MsZ
  • vykonáva a kontroluje plnenie nariadení uznesení MsZ a rozhodnutí primátora

 
Ing. Peter Proszczuk
Poverený vykonávaním funkcie prednostu  
 
Tel: +42142 44 555 30
 
Mail:
prednosta@ilava.sk
peter.proszczuk@ilava.sk