Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Životopis


Vzdelanie a kvalifikácia:

 
  
1974 - 1978SPŠ Strojnícka v Považskej Bystrici. Technológia strojárenskej výroby
Maturitná skúška i z Matematiky a Ruštiny.
  
1978 - 1982Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline.   Všeobecné strojárstvo  ukončené  štátnicou a inžinierskym diplomom.
  
1991 - 1994Štátna jazyková škola pri Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici  ukončená štátnou skúškou z Anglického jazyka.
  
Október 2001Pracovná stáž vo firme Static Control Components v meste Reading v Anglicku za účelom vyškolenia na renováciu laserových tonerových kaziet.
  
  
Pracovné skúsenosti:
  
August
1982 -jún 1987 
Považské Strojárne - Považská Bystrica.
Druh podniku: Strojárenský podnik.
Funkcia: Samostatný projektant –Technológ.
 Činnosti: Projekty na umiestňovanie technologických zariadení v špeciálnej a v leteckej výrobe.
  
Júl
1987 - máj 1993 

SOU Strojárske v Považskej Bystrici.
Druh podniku: Stredná technická škola zriadená pri Považských strojárňach.

Funkcia: Zástupca riaditeľa   pre  technicko-ekonomické činnosti.

Činnosti:  Riadenie 120 členného kolektívu, ktorý materiálne zabezpečoval vzdelávací proces vrátane riadenia ekonomického úseku a TPV. Zabezpečovanie externých dodávok a prác. Vybudovanie Dievčenskej školy, bakalárskeho štúdia , zváračskej školy. Riadenie zákazkovej výroby v rámci vedľajšej hospodárskej činnosti. Výučba Anglického jazyka a Strojárskej technológie. Zabezpečovanie medzinárodných výučných listov s holandským partnerom.

  
Jún
1993- október 1995

Teleki Holding International  a.s. , Považská Bystrica.

Druh podniku: Firma zaoberajúca sa zahraničným obchodom . Dovoz  automobilov Renault, počítačov, kozmetiky a papierenského tovaru.

                                                 Funkcia: Riaditeľ obchodnej divízie.

Činnosti : Zahraničná korešpondencia, organizácia stretnutí, príprava správ a vyhodnotení trhu. Prezentácia komodít na slovenskom trhu. Jednania so zahraničnými partnermi. Riadenie marketingu v dcérskych spoločnostiach. Riadenie cca 50 podriadených v piatich dcérskych spoločnostiach.

  
November 1995 -  MOTOKOV Slovakia, s.r.o. -Žilina.
  
december  1997  

Druh podniku: dovozca automobilov – Jaguar, Hyundai.

                                   Funkcia: Riaditeľ pre obchod a marketing.

Činnosti :  Organizácia stretnutí  so zahraničnými partnermi. Vypracovávanie objednávkových a predajných plánov. Príprava výročných správ, hodnotových analýz a marketingových prieskumov v anglickom jazyku .

Riadenie marketingu  a tvorba marketingovej stratégie v spolupráci s najvplyvnejšími elektronickými  a tlačovými médiami. Organizácia výstav. Organizovanie dílerskej siete pre Slovensko.  Riadenie obchodného oddelenia.

  
Január
1998-marec 2002

Ing. Ľubomír Turcer - Obchod & Marketing.

Druh podniku: Zriadenie vlastnej firmy na základe živnostenského oprávnenia .

Hlavné činnosti: Budovanie dílerských sietí ,  spolupráca so zahraničnými investormi. Spracovávanie marketingových prieskumov  ( napríklad v oblasti  obchodovania so stavebninami so spotrebným materiálom pre laserové, atramentové a ihličkové tlačiarne a s minerálnymi vodami). Služby v oblasti zahraničného obchodu, marketingu a reklamy. Tlmočenie a preklady v anglickom jazyku, výučba anglického jazyka a hry na klasickú gitaru. Poradenstvo a podieľanie sa na realizácii vybudovania  firiem pre renováciu laserových tonerových kaziet a distribúciu ostatného spotrebného materiálu pre tlačiarne na Slovensku a v Čechách. Manažérske služby, tlmočenie preklady v Anglickom jazyku.

  
Apríl
- september  2002

ZTS Špeciál a.s. Dubnica nad Váhom.
Druh podniku:   Veľká strojárska firma, pôvodne zameraná na výrobu vojenskej techniky.

                               Funkcia:  Obchodný manažér - špecialista .

Činnosti:Vyhľadávanie klientov doma i v zahraničí so zameraním na nové civilné programy. Jednania, preklady a tlmočenie v angličtine. Vypracovávanie obchodných ponúk a cenových návrhov.

  
Október
2002 -  máj  2004

Regionálne poradenské a informačné centrum Trenčín.

                    Funkcia:    Poradca  v  oblasti   marketingu,  manažmentu  a finančného riadenia.  Lektor pre uvedené oblasti.

Činnosti:Podnikateľské poradenstvo, spracovávanie podnikateľských zámerov, štúdií, marketingových prieskumov a grantových projektov podľa metodiky EU, lektorská činnosť, tlmočenie a preklady v  angličtine.

  
 Jún
2004 – november 2004

Tartex, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom.

Druh podniku: Výrobno-obchodná firma. Obalové materiály a baliace stroje,antikorózne obalové materiály, a prípravky  hlavne pre strojárstvo.

Funkcia:  Produkt manažér -špecialista  na antikorózne obaly a produkty.

Činnosti: Vyhľadávanie odberateľov, prieskum trhu, poradenstvo, preklady internetových materiálov z Angličtiny.

  
December
2004 –Január 2007  

 ZTS LR NaJUS a.s. Dubnica nad Váhom.

 Druh podniku:   Strojárska firma, zameraná na výrobu náradia, prípravkov, jednoúčelových strojov a výrobných liniek.

                                 Funkcia:  Obchodný manažér – zahraničný obchod.

Činnosti: Vyhľadávanie klientov doma i v zahraničí so zameraním na nové výrobné programy. Jednania, preklady a tlmočenie v angličtine. Vypracovávanie obchodných ponúk a cenových návrhov. ( Práce vykonávané súbežne na živnosť: výučba Angličtiny, prekladateľské a tlmočnícke služby, koncertné vystúpenia).

  
Február 2007-súčasnosťMestský úrad Ilava- Prednosta Mestského úradu
  
Iné informácie:    
 Ovládam prácu s PC– editory Excel a Word, Power point a Corel Draw. Pracujem s internetom. Vlastním vodičské oprávnenie kategórie B.
  
Záľuby:Hra na gitaru, komponovanie hudby, spev, dekoratívne písmo, cestovanie a záhrada.