Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Naše družobné mestá
Mesto Mikolow Mesto Mikolow Mesto Mikolow
Mesto GYOR Mesto MIKOLOW Mesto KLIMKOVICE

Prehlásenie o prístupnosti

Tieto www stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť a použiteľnosť podľa väčšiny známych metód. Spĺňa všetky dôležité zásady prístupnosti podľa metodiky Blind Friendly Web.

Cely web je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Prezentačný layout a obsah je vytvorený v štruktúrovanom jazyku XHTML 1.1. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS). Používanie kaskádových štýlov je možné vypnúť pomocou odkazu "Vypnúť CSS" (v príprave) v pätičke web stránky (je možné ich následne zapnúť). Táto funkčnosť potrebuje mať povolené cookies v prehliadači.

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, kontaktuje autora.

 

English verzia Declaration of Accessibility

The aim of this  web site is  to reach maximal accessibility and usability in accordance to the most of  known methods. The web site meets all important rules of accessibility by the method of Blind Friendly Web.

The whole web is defined in relative units and its content can be easily expanded or  reduced with a help of standard tools for web explorers.

Presentation layout and content are created in a structured language XHTML 1.1. Visual presentation is made with a help of cascade styles (CSS). Using of  the cascade styles can be switched off  or switched on with a help of the message “Switch off  CSS” (In Slovak “ Vypnúť CSS”-this is in the phase of preparation) in the foot of the web site. This functionality needs a permission of cookies in the explorer.

In the case of any troubles with accessibility of the web content or with its functionality please contact the author.