Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Primátor mesta


Funkcie a úlohy

 

  • primátor mesta je najvyšším výkonným orgánom a predstaveným mesta
  • primátor zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým i fyzickým osobám.
  • funkcia primátora je verejnou funkciou a je volený obyvateľmi mesta v priamych voľbách na štyri roky
  • funkčné obdobie primátora sa končí zvolením nového primátora a zložením sľubu
  • primátora zastupuje zástupca primátora, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním primátor v rozsahu určenom v písomnom poverení. Zástupcom primátora môže byť len poslanec. Primátor môže zástupcu kedykoľvek odvolať.
     

    Podrobnejšie údaje sa pripravujú!