Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Životopis

 
Vzdelanie a kvalifikácia:
  
ukonč. 1978ZŠ v Ilave ukončená v r. 1978
ukonč. 1983SPŠ chemická odbor makromolekulová chémia v Púchove, ukončená v r. 1983 maturitou
ukonč. 1993Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta podnik. Managementu, ukončená r. 1993
  
Priebeh zamestnaní:
2006Leasing Slovenskej Sporiteľne a.s., člen finančnej skupiny Slovenskej Sporiteľne a ERSTEBANK ako Key Account Manager pre západoslovenské krajské obchodné centrá Slovenskej Sporiteľne.
  
2006 - 1998VB Leasing SK,člen finančnej skupiny Ľudovej banky a rakúskeho bankového holdingu VOLSBANK s.r.o. ako riaditeľ pobočky v Trenčíne s ťažiskom pôsobenia v regióne Trenčianskeho kraja a Západného Slovenska.
V práci zodpovedal za vzťahy s partnermi dodávateľmi investičných zariadení automobilov osobných, úžitkových, nákladných, strojov, strojno-technologických zariadení, výrobných liniek, výpočt. techniky.
Takisto zodpovedal za vzťahy a kontakty s klientelou a potencionálou klientelou, s firmami a podnikmi zo všetkých sektorov ekonomiky a takisto aj fyz. osobami, občanmi.
V náplni mojej práce bola intenzívna akvizičná činnosť v oblasti Západného Slovenska, prevažnú časť prac. dňa tvorili cesty a rokovania v regiónoch Západného Slovenska. Riadil som a organizoval prácu pobočky a oblasti, viedol obchodný tím.
Pobočku v Trenčíne som osobne zakladal a rozbehol po mojom nástupe v roku 1998 z konkurenčnej leasingovej spoločnosti ČSOB Leasing.
Práca veľmi intenzívna a časovo náročná, spojená s neustálymi výjazdami a cestovaním.
  
1998-1997ČSOB Leasing, ktorý patrí k finančnej skupine ČSOB a belgickej KREDIT BANK, Riaditeľ pobočky Trenčín, ktorú som založil a rozbehol.
Náplň práce podobná ako vo VB Leasing, obe spoločnosti vo svojej branži roky patria medzi 3 najväčšie leasingové spoločnosti na Slovensku.
  
1996-1994AUTOFITSERVIS Trenčín a.s. ako ekonomicko-finančný riaditeľv slovenskej firme, ktorá bola autorizovaným predajcom automobilov zn.Škoda, VW, AUDI.
V náplni svojej práce som mal vedenie účtovného oddelenia, oddelenia finančných plánov a analýz, styk s bankami, finančnými inštitúciami aorgánmi štátnej správy ako daňové úrady, a pod. Firma mala cca 80 zamestnancov.
  
1994-1992Stavomac, s.r.o. Dubnica nad Váhom patriaci k rakúskemu stavebnému holdingu MACULAN, pracoval som ako asistent Finančného riaditeľa.
  
1992-1990pracoval som v štátnej správe ako referent živnostenského oddelenia.
  
Znalosti PC:
 štandardné užívateľské programy ako MS Officce, Internet, plus nadstavby zamerané na finančníctvo a obchod, akvizičná činnosť, databázové programy.
  
Absolvované kurzy a školenia:
 certifikované kurzy podvojného účtovníctva, kurzy obchodných techník apraktík vo firme MERCURI SL a Bussines Success.
  
Výrazné obchodné úspechy:
 do pozornosti Vám dávam založenie a rozbehnutie 2 pobočiek renomovaných leasingových spoločností.
V rámci akvizičných činností s om výraznou a rozhodujúcou mierou prispel k tomu, že so spoločnosťou VB Leasing,s.r.o. spolupracujú na Slovensku výhradne dodávatelia ako sieť predajcov áut zn. Ford, najväčší predajca náklad. vozidiel zn. Daf na Slovensku D.I.L.A.N. Servis, s.r.o. Pezinok, ATLAS COPCO Trenčín dodávateľ kompresorov a iní.
  
Iné danosti, skúsenosti:
 nadštandartné znalosti podnikateľského prostredia v regiónoch Západného Slovenska – Trenčín, Žilina, Trnava. Veľmi dobré znalosti podnikateľského prostredia na Slovensku, firmy z rôznych sektorov ekonomiky.
Priemerný ročný počet leasingových zmlúv, teda klientov v regióne pobočky 400-550, Cca 80% klienti na nové osobné, úžitkové automobily rôznych značiek, najčastejšie Reanult, Nissan, Mazda, Ford, Hyundai a iné.
Znalosti automobilového trhu, značiek áut, kategorizácie, foriem financovania. Priemerné ročné objemy pobočky v obstarávacích cenách bez DPH v intervaloch 280,000.000-350,000.000,-SKK bez DPH.

Viacročné skúsenosti s riadením a motivovaním pracovných tímov predovšetkým na obchodných a akvizičných útvaroch, bohaté skúsenosti z obchodných rokovaní a kontakty z podnikateľského prostredia.
  
Hobby, iné záujmy:
 12 rokov, od r. 1990 do roku 2002 som sa angažoval ako poslanec MZ v Ilave v samospráve, kde som pôsobil ako Predseda Finančno-majetkovej komisie a v rokoch 1998 – 2002 aj ako Zástupca Primátora mesta Ilava. Problematika samospráv je mi tak isto detailne známa.
Rad čítam hlavne hodnotnú literatúru, ekonomickú, obchodnú, historickú a pod. Aktívne šport loptové hry futbal, minifutbal, basketbal.
  
Výberové konania:
 I. Q 2004– zúčastnil som sa 4. kolového výberového konania organizovaného personálnou agentúrou CATRO CONSULT (Dr. V. Szlauer) na funkciu Oblastného riaditeľa Istrobanky (člena finančnej skupiny BAWAG) pre korporatívnu klientelu v Trenčíne, v ktorom som uspel. Po oboznámení so situáciou svojich nadriadených v terajšej firme v bratislavskej centrále som dostal ponuku postúpiť vo VB Leasing na pozíciu Area managera pre Západné Slovensko s cieľom viesť a koordinovať 4 pobočky Západného Slovenska, Trenčín, Trnava, Nitra, Komárno. Vzhľadom na túto skutočnosť som neakceptoval ponuku Istrobanky a zostal som vo firme.
V závere roka 2005
som sa zúčastnil výberového konania prostredníctvom Cient&Partner s.r.o. na miesto Obchodného riaditeľa pre Slovensko, pre firmu Slovenská Sporiteľňa Leasing (patriacej k fin. skupine Slovenskej sporiteľne a rakúskej Erste Bank), kde sompostúpil do záverečných kôl medzi posledných 4 uchádzačov, spomedzi ktorých som bol medzi 2, ktorí boli firme doporučení, s tým, že vybraný bol druhý uchádzač.
V júni 2005 som sa zúčastnil výberového konania na funkciu Privátny bankár v Banke Slovakia, kde som bol vybraný, ale nakoniec som nenastúpil z  profesných dôvodov.