Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Školstvo a mládež

Materské školy

 
Materská škôlka Ilava sídli na ulici Medňanská 512,   019 01 Ilava
Telefón:   0910 465 076mail: skolka@ilava.sk
riaditeľka: Janka Harušincová mail: janka.harusincova@ilava.sk
vedúca ŠJ: Oľga Grúlikovámail: olga.grulikova@ilava.sk

 
Materská škôlka v Klobušiciach sídli na ulici Okružná 5,   019 01 ILAVA - KLOBUŠICE
Telefón:   042/44 650 93mail: klskolka@ilava.sk
riaditeľka: Janka Pilátovámail: jana.pilatova@ilava.sk

 


Základná škola

 
Základná škola v Ilave sídli na ulici Medňanská 514/5,  019 01 Ilava
Telefón: 042/44 65 293
sekretariát
mail: zsmedil@ilava.skFax: 042/44 65 293
riaditeľka:
Mgr. Jarmila Janošíková
mail: zsmedilava@gmail.com042/ 44 65 293
042/ 44 64 140

CVČ

Centrum voľného času má priestory za budovou Domu Kultúry,
sídli na ulici Farská 84/5, 019 01  Ilava

Pondelok:
Utorok:
Streda: 
Štvrtok:
Piatok:  
9.00 – 17.00 hodiny
9.00 - 17.00 hodiny
9.00 – 17.00 hodiny
9.00 – 17.00 hodiny
9.00 – 17.00 hodiny
   

September a jún

8.00 – 16.00 hodiny

Letné prázdniny

8.30 – 15.00 hodiny

/ tábory podľa dohody/

   

webová stránka: http://www.cvcilava.ic.cz/

Telefón:  042 / 44 65 184   maily:
    cvc@ilava.sk
     
Riaditeľka:          Mgr. Anna Bajzová  anna.bajzova@centrum.sk
anna.bajzova@ilava.sk
     
Úsek záujmovej činnosti: Eva Vavríková eva.vavrikova@centrum.sk
     
Ekonómka:                      

Mgr. Zuzana Mráziková – 1 hodina – dohoda

Ing. Alžbeta Barteková – 3 hodiny – dohoda

Prihláška za člena CVČ - tlačivo:

Žiadosť o prijatie za člena CVČ (vo formáte .doc)
Žiadosť o prijatie za člena CVČ (vo formáte .pdf)


Základná umelecká škola

 
Základná umelecká škola sídli na ulici Pivovarská ulica č. 662/80, 019 01 Ilava
Telefóny:  

042 / 44 654 46 - sekretariát riaditeľky
mail: zusil@verejne.org 
riaditeľka: Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD. 
   
mobil: 0948 389 122  
(zastupuje Mgr. Ingrid Viskupovú počas MD a RD.)
web stránka školy: http://www.zusil.verejne.org
   

 


Špeciálna základná škola


Špeciálna základná škola sídli na ulici Pivovarská 455/74, 019 01Ilava
Telefón:  042 / 44 652 29
alebo
mobil: 0948 898 041
mail: szsilava@stonline.sk
riaditeľka: Mgr. Viera Prekopová

 

(Pozn: ŠZŠ Ilava nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ilava)Obchodná akadémia


Obchodná akadémia Ilava

 http://oailava.edupage.org


Telefón: 042 / 44 665 07    Fax: 042 / 44 665 05     mail: oailava@oail.tsk.sk

 

(Pozn: OA Ilava nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Ilava)