Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Bowling Ilava

 

Propozície   Bowlingovej Ligy Ilava 2014 (BLI).

 

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

– usporiadateľom BLI je Bowling Cofee Ilava

– vedúcimi BLI je Ivan a Peter Sabadkovi, výbor tvoria vedúci prihlásených družstiev

– hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ.

2. PODMIENKY ŠTARTU

– hrá sa v bowlingovej herni v priestoroch Bowling Cofee Ilava

– hracím dňom je pondelok a hracie časy sú 16:00, 17:00 hod.

– BLI je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť riadne evidovaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania pre hráčov, ktorí sú registrovaní v SBwZ (extraliga, 1.liga, 2. Liga, Senior liga)

– družstvo uhradením štartovného vyjadruje súhlas s pravidlami a týmito propozíciami.

štartovné: 60,- eur na družstvo (treba zaplatiť pred začiatkom 1 zápasu)

– pre všetky družstvá sú vypísané termíny zápasov záväzné, existuje len forma predohrávky po dohode oboch družstiev v hracom dni, /čiže v pondelok/, hracie časy sú od 10:00 a 11:00 hod., neexistuje náhradný termín! V prípade, že sa družstvo zápasu nezúčastní, bude mu zápas kontumovaný. Do herne je potrebný príchod 10 min pred termínom zápasu.

3. HRACÍ SYSTÉM

8.družstiev - vyžrebované čísla: od 1-8.

Družstvá odohrajú základnú časť a nadstavbu o víťaza BLI /spolu 17 kôl- týždňov/

Predpokladané zahájenie ligy BLI: marec 2014.

– v základne časti družstvá odohrajú zápasy medzi sebou systémom každý s každým dvojkolovo  t.j. 14 zápasov, následne prvé štyri družstvá, postúpia do nadstavby

–  v nadstavbovej časti družstvá odohrajú záverečné tri kolá, ktoré rozhodnú  o víťazovi BLI.

– každý zápas sa hrá na dvoch dráhach. Vždy jedno družstvo na jednej dráhe. Po odohraní 10 frameov každým hráčom si družstvá dráhy vymenia. Spočítava sa suma nahratých bodov za troch hráčov na obidvoch dráhach. Minimálny počet hráčov v družstve sú dvaja hráči, pričom za tretieho sa nepočítajú žiadne body. Jeden hráč za družstvo hrať nemôže. Striedať je povolené 2 hráčom a to len po 1 hre. Počas hry je striedanie nepovolené, výnimku tvorí iba vážne zranenie sa hráča, ktoré by mu zabránilo v pokračovaní hry!

– družstvo môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu.

– pred začiatkom zápasu je povolený 1 tréningový frame.

– HANDICAP: ženy, seniori nad 65 r., juniori do 18 rokov - 5 bodov na hru, hráči do 15 rokov - 10 bodov na hru. V prípade súbehu handicapov sa počíta iba jeden

– zápisy o stretnutí si vedú a kontrolujú kapitáni družstiev a podpismi potvrdia dosiahnutý výsledok. Pripomienky alebo sťažnosti musia takisto podpísať obaja kapitáni hrajúcich družstiev.

– družstvá musia striktne dodržiavať časový rozpis zápasov, Nie je žiadna čakacia doba, takže pri prítomností 2 hráčov, musia začať s dvomi a tretí hráč ak príde, môže nastúpiť až v druhej hre!!!

4. OCENENIA

– po ukončení BLI budú ocenené prvé tri družstvá.

5. OSTATNÉ USTANOVENIA

propozície súťaže, rozpis ako aj výsledky zápasov budú uverejnené na webstránke:

www.ilavabowling.sk

ako aj v bowlingovej herni.

– Pre hráčov hrajúcich BLI bude pripravený benefit – tréning na dráhach Bowling Cofee Ilava  v dňoch utorok až štvrtok, počas otváracích hodín od 10:00 do  18:00 hod. bowlingovej herne, pre hráčov evidovaných na súpiske BLI – 4€ / hodina/ dráha. Podmienkou na udelenie zľavy pri tréningu je zúčastnenie sa väčšinového počtu evidovaných hráčov na súpiske družstva (ak prídu trénovať napr. 3, musia byť minimálne 2 na súpiske družstva a ten tretí nemusí byť na súpiske).

 

Záujemcovia sa môžu nahlasovať v priestoroch  Bowling Cofee Ilava.