Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Prenájom športových ihrísk mesta Ilava

 
 

I. Multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko z umelej trávy nachádzajúce sa v areáli ZŠ na ul. Medňanskej, Ilava

10 eur /hod.        pre PO a FO, v čase pondelok - nedeľa - bez umelého osvetlenia

13,50 eur /hod.        pre PO a FO v čase pondelok - nedeľa - s umelým osvetlením

Všetky športové kluby a oddiely, vrátane muži MFK a starí páni MFK, ktoré sú organizované v meste Ilava, okrem mládežníckych športových mužstiev a oddielov:

6,70 eur /hod.               bez umelého osvetlenia

10 eur /hod                s umelým osvetlením

Tenis

3,40 eur /hod.                pre PO a FO, bez umelého osvetlenia

6,70 eur /hod                pre PO a FO s umelým osvetlením

Basketbal, nohejbal, volejbal

5 eur /hod.

Bezodplatne

 - žiaci materských a základných škôl a školských zariadení na území mesta Ilava

- všetky mládežnícke mužstvá a oddiely, ktoré sú organizovné v meste Ilava

II. Futbalové ihrisko MFK Ilava

16,60 eur /hod.                bez šatní a sociálnych zariadení

6, 70 eur /hod.               so šatňami a sociálnymi zariadeniami

Bezodplatne

 všetky mládežnícke mužstvá a oddiely, ktoré sú organizované v meste Ilava, pre mužov MFK

OZNAM

Oznamujeme záujemcom o používanie športových ihrísk, že prihlásiť sa môžete prostredníctvom internetu na mailovej adrese: cesta123@gmail.com:

pani Mgr. Bakošová Anna.

 Poplatok za používanie ihrísk je potrebné uhradiť dva dniň vopred na DK Ilava, Farská 84/5

 

Vysvetlivky : Obsadené +
Voľné -
IHRISKÁ14:00 15:0015:00 16:0016:00 17:0017:00 18:0018:00 19:0019:00 20:0020:00 21:0021:00 22:00DNI
Multifunkčné ihrisko z umelej trávy        PONDELOK
Futbalové ihrisko z umelej trávy        
Tenis        
Futbalové ihrisko MFK Ilava        
 Multifunkčné ihrisko z umelej trávy        UTOROK
 Futbalovéi hrisko z umelej trávy    +   
 Tenis        
 Futbalové ihrisko MFK Ilava        
 Multifunkčné ihrisko z umelej trávy        STREDA
 Futbalové ihrisko z umelej trávy +++    
 Tenis        
 Futbalové ihrisko MFK Ilava        
 Multifunkčné ihrisko z umelej trávy        ŠTVRTOK
 Futbalové ihrisko z umelej trávy    ++  
 Tenis        
 Futbalové ihrisko MFK Ilava        
 Multifunkčné ihrisko z umelej trávy     +  PIATOK
 Futbalové ihrisko z umelej trávy   +++  
 Tenis        
 Futbalové ihrisko MFK Ilava        
Vysvvetlivky : Obsadené +
Voľné -
ČASMultifunkčné ihrisko z umelej trávyFutbalové ihrisko z umelej trávyTenisFutbalové ihrisko MFK IlavaDNI
9:00 10:00    

 SOBOTA 

 

10:00 11:00    
11:00 12:00    
12:00 13:00    
13:00 14:00    
14:00 15:00    
15:00 16:00    
16:00 17:00    
17:00 18:00    
18:00 19:00    
19:00 20:00 +  
20:00 21:00    
21:00 22:00    
Vysvetlivky : obsadené +
voľné -
ČASMultifunkčné ihrisko z umelej trávyFutbalové ihrisko z umelej trávyTenisFutbalové ihrisko MFK IlavaDNI
8:00 9:00 +  

NEDEĽA

   

9:00 10:00 +  
10:00 11:00 +  
11:00 12:00 +  
12:00 13:00 +  
13:00 14:00    
14:00 15:00    
15:00 16:00    
16:00 17:00    
17:00 18:00    
18:00 19:00    
19:00 20:00    
20:00 21:00    
21:00 22:00