Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Modernizácia TSM Ilava

 

Nová technika

Nové nákladné vozidlo IVECO - jednostranný sklápač s parametrami:
   
zdvihový objem valcov:
max. výkon motora:
rozmery ložnej plochy:
prevádzková hmotnosť:
2998.0 cm3
130.00 kW
dĺžka: 3630 mm, šírka: 2130 mm
3180 kg
   
iveco1
iveco2
 
Sypač na zimnú údržbu mestských komunikácií:
   
sypac1
sypac2
   
Sypač je vyrobený z plastu a nerezových materiálov. Sypač umožňuje posyp inertným materiálom (štrk, piesok a pod.) alebo chemickým materiálom. Doprava materiálu je pomocou jedného šneku. Dno koryta sypača tvorí vložka z nerezového plechu, ktorá zabraňuje oderu inertnými materiálmi. Toto prevedenie umožňuje kontinuálne podávanie a tým aj rovnomernú dávku v celom posypovom obrazci. Pohon vynášacieho šneku, rozmetadla, príp. dávkovacieho čerpadla soľanky je riešený pomocou hydromotorov. Ovládanie je zaistené elektronicky ovládanými rozvádzačmi.

Parametre:
obsah korby:
šírka posypu:
dávkovanie posypu:

napájanie:
1.05 m3
2 - 6 m
chemický materiál 5 - 40 g/m2
inertný materiál 30 - 250 g/m2
12/24 V
Regulácia posypu ovládanie: poloautomatické bez závislosti na pojazdovej rýchlosti (nastavenie šírky a dávky posypu pomocou elektronického ovládacieho panelu v kabíne vodiča)

 


 

Separovaný zber

 

Z oznamu TSM o zahájení separovaného odpadu:

 

Technické služby mesta oznamujú občanom, že dňa 24.9.2008 t.j. v stredu v čase od 7,00 do 14,00 hodiny budú rozvážať nádoby na zber papiera a plastové vrecia na zber plastov do rodinných domov. S rozvozom začneme v mestskej časti Sihoť a na ulici Hurbanovej a Bellovej. Nádoba sa bude vydávať na podpis. Preto žiadame občanov, aby sa v uvedenom čase podľa možnosti zdržiavali doma. V prípade neprítomnosti bude náhradný termín rozvozu nádob v sobotu, dňa 27.9.2008. Postup rozvozu nádob na triedený zber do rodinných domov, bude oznamovaný mestským rozhlasom.

Preberací protokol na zbernú nádobu na Papier

TSM Ilava týmto odovzdávajú do užívania majiteľovi rodinného domu /ďalej le "preberateľ"/ zbernú nádobu modrej farby - 120 l za účelom vykonávania separovaného zberu a to komodity - papier. Preberateľ zbernej nádoby sa zaväzuje, že zbernú nádobu bude používať výlučne na zber papiera, preberateľ je povinný starať sa o to, aby na zbernej nádobe nevznikla majetková škoda - okrem bežného opotrebenia nádoby. V prípade značného poškodenia zbernej nádoby preberateľom je tento povinný uhradiť náklady na opravu alebo nákup novej nádoby. Preberateľ ďalej berie na vedomie, že v prípade, ak nebude nádobu používať na separovaqný zber- t.j. zber papiera, táto mu bude TSM Ilava odobratá.

Preberateľ: ...........................................................................
V Ilave, dňa ................

 
Zber1 Zber1
Zber1 Zber1

 

 

Vybudovanie prístreškov pre posypový materiál

Prístrešky si TSM vybudovalo vo svojich priestoroch z dôvodu utriedenia a uskladnenia pre separovaný odpad (papier, elektroodpad, chladničky, sporáky, práčky apod.), posypový materiál, dreva, kontajner na papier a plasty.


Zber1 Zber1
Zber1 Zber1
Zber1 Zber1

 


1