Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Cenník pohrebných služieb


    

Vykopanie hrobu:  v letev zime   
  detský 50,- €60,- €   
  normálny 70,- €90,- €   
  prehĺbený 95,- €110,- €   
         
Odvoz hliny:  30,- €    
Pochovanie do hrobky:      
/materiál,práca,térový papier,dosky/20,- €    
Obruba hrobu látkou: 5,- €    
Prekrytie vykopanej hliny: 5,- €    
Obradná sieň s katafalkom: 20,- €    
Prenájom chladiaceho zariadenia v Klobušiciach    
1. deň   5,- €    
každý ďalší začatý deň 3,- €    
         
Pracovníci zabezpečujúci pohreb:     
pracovné dni  60,- €    
sobota, nedeľa, sviatok 80,- €    
občiansky pohreb + 1 pracovník 20,- €    
         
Zabezpečenie ozvučenia:      
pracovné dni  25,- €    
sobota,nedeľa,sviatok 30,- €    
pri hrobe   15,- €    
         
Otvorenie hrobu /krycej dosky/15,- €    
Zatvorenie hrobu /krycej dosky/15,- €    
         
Úprava hrobu a okolia po pohrebe10,- €    
         
Nájom za hrobové miesta a obnova užívacieho práva na 10 rokov  
jednohrob   25,- €    
dvojhrob   37,- €    
trojhrob   50,- €    
štvorhrob   65,- €    
detský hrob /dieťa do 10 rokov/ 15,- €    
hrobka   65,- €    
urna   15,- €     
         
Obruba        
jednohrob   200,- €    
dvojhrob   320,- €    
urna   40,- €    
         
Hrobka        
výkop, odvoz hliny  200,- €    
materiál /betónové dosky/ 320,- €    
montáž hrobky  160,- €    
obruba hrobky  175,- €    
         
Cenník pohrebných služieb bol schválený Metským zastupiteľstvom v Ilave dňa 19. februára 2013.